Arkiv L271 - Axel Gjöres samling

Identitet

Referenskod

SE S-HS L271

Titel

Axel Gjöres samling

Datum

  • 1903--1978 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 1,15 hyllm.
  • 13 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1889-1979)

Biografiska anmärkningar

Kooperatör, socialdemokratisk politiker. Skrev även under pseudonymen Klerk

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva.

Innehåll och struktur

Innehåll

Innehåller brev, manuskript, anteckningsböcker, dagböcker, biographica, tryck och pressklipp. Består av accessionerna 1998/44 och 2001/58.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Axel Gjöres var socialdemokratisk politiker och verksam inom kooperationsrörelsen. Han föddes 1889 i Norrbärke, Smedjebacken i Värmland. Föräldrarna var bruksarbetaren Per Andersson och Johanna (f. Wippson). Axel Gjöres hette från början Axel Andersson men tog tidigt namnet Gjöres. 1920 gifte han sig med Hilma Larsson. 1908-1909 studerade Gjöres på Brunnsviks folkhögskola och var då engagerad i Nykterhets-Orden Verdandi. Gjöres var medarbetare av Konsumentbladet 1913-1918 och dess redaktör 1918-1933. 1920-1933 var han även redaktör för Kooperatören. 1938-1941 var Gjöres tillförordnad generaldirektör för Kommerskollegium, 1941-1947 folkhushållningsminister, 1947-1948 handelsminister och 1948-1954 generaldirektör för Kommerskollegium.

Anmärkning

Gjöres publicerade en rad böcker och skrifter vilka huvudsakligen kretsade kring kooperationsrörelsen och kooperationsfrågor, t.ex. En folkrörelse växer fram (1963), samt de självbiografiska Den tiden (1965) och Vreda Vindar (1967).

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:851318:1416396594

Sökingångar

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

BJ/AH 2014-11-19
Reviderad av EL 2018-02-12

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss