Omslag 10 - Handlingar rörande Föreningen Norden, Nordens institut och Biskops-Arnö

Identitet

Referenskod

SE S-HS L271:10

Titel

Handlingar rörande Föreningen Norden, Nordens institut och Biskops-Arnö

Datum

Beskrivningsnivå

Omslag

Omfång och medium

Sammanhang

Arkivbildare

(1889-1979)

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet i föreningen Nordens centralstyrelse 1950
P.M. rörande kostnader för utbyggnad av folkhögskolan på Biskops-Arnö 1957
P.M. rörande kursverksamheten vid Föreningen Nordens institut 1957
Balans- och vinst- och förlusträkningar för Stiftelsen Nordens institut 1960-1961
Protokoll förda vid sammanträden med styrelsen för Stiftelsen för Föreningen Nordens institut 1960-1961
Styrelseberättelse från stiftelsen för Föreningen Nordens institut 1960
Kallelse till sammanträde av ledamöterna av styrelsen Stiftelsen för Föreningen Nordens institut 1961
Angående kursverksamheten under arbetsåret 1959-1960
Beräkning av totala kostnader för inventarier och utrustning till Biskops-Arnö
Lista över Nordens instituts styrelse

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss