Underserie 12-21 - "KK-brev": kopior av brev dikterade för Kerstin Kvint eller skrivna av Kerstin Kvint i Astrid Lindgrens namn 1994-2002.

Identitet

Referenskod

SE S-HS L230:2:12-21

Titel

"KK-brev": kopior av brev dikterade för Kerstin Kvint eller skrivna av Kerstin Kvint i Astrid Lindgrens namn 1994-2002.

Datum

Beskrivningsnivå

Underserie

Omfång och medium

9 kapslar A-Ö + 1 kapsel (L 230:2:21) med oidentifierade brevmottagare respektive brev skrivna på K. Kvints brevpapper och undertecknade av henne m.m.

Sammanhang

Arkivbildare

(1907-2002)

Arkivhistorik

KK-brev (acc 2009/28)
Våren 2009 överfördes ytterligare material från Astrid Lindgrens bostad på Dalagatan i Stockholm till biblioteket (acc 2009/28), bland annat nio pärmar med brevsvar från Astrid Lindgren och/eller hennes sekreterare Kerstin Kvint, totalt ca 2 600 brev. Dessa har fått beteckningen KK-brev och behållits i en särskild svit, som endast är alfabetiskt sorterad efter mottagare. Register och hänvisningar saknas.
”´KK-breven” utgörs enbart av avsända brevsvar 1994-2002 och har placerats efter L230:2 i arkivsviten.
Bakgrunden till denna brevsvit är följande. Under 1986 försämrades Astrid Lindgrens syn dramatiskt och hon fick svårt att läsa. Samtidigt ökade brevskörden ständigt och speciellt till de jämna födelsedagarna 1987 och 1997 blev den helt omöjlig att hantera utan hjälp. Kerstin Kvint, mångårig vän och kollega, engagerades därför på deltid som personlig sekreterare. Allteftersom Astrid Lindgrens syn och allmänna krafter avtog ökade Kerstin Kvints arbetsinsats och under 1994 tog hon så gott som helt över uppgiften att besvara korrespondensen. Till en början dikterade Astrid Lindgren svaren och skrev under de utskrivna breven. Senare – efter att Astrid Lindgren drabbats av flera små strokes – anskaffades en namnstämpel, och de sista åren övertog Kerstin Kvint helt besvarandet av breven, skrev ut dem på ALs brevpapper men undertecknade i eget namn.
Till skillnad från då Astrid Lindgren skötte sin korrespondens själv, tog Kerstin Kvint kopior av avsända brev och det är dessa svarsbrev – inalles ca 2 600 stycken från åren 1994-2002 – som utgör de s.k. KK-breven. Ett litet antal brevsvar utskrivna på Kerstin Kvints eget brevpapper (alltså utan Astrid Lindgrens brevhuvud) och undertecknat av henne, ingår som en separat del, liksom icke identifierade mottagare.
Förutom dessa KK-brev innehöll accession 2009/28 ett mindre antal brev ställda till Astrid Lindgren och nära 200 manuskript, huvudsakligen till artiklar, essäer och tal. Det materialet har ordnats in under respektive avdelning och förtecknats på samma sätt som övrigt material i arkivet, men dokumenten har märkts ”acc. 2009/28”.
2009-06-12/lt

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Alfabetiskt ordnade men ej förtecknade. - Acc. 2009/28

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.