Omslag 3 - Manuskript och enkäter

Identitet

Referenskod

SE S-HS L216:3

Titel

Manuskript och enkäter

Datum

Beskrivningsnivå

Omslag

Omfång och medium


Sammanhang

Arkivbildare

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Diedrichs, Eugen (1867-1930), tysk förläggare: ett manus om Ellen Key
1909
Reuter, Gabriele (1859-1941), tysk författarinna: ett manus om Ellen Key samt ett kuvert
1909
Rilke, Rainer Maria (1875-1926), tyskspråkig lyriker: enkät om Ellen Key
1909
Söderhjelm, Werner (1859-1931), finlandssvensk filolog och litteraturhistoriker: enkät om Ellen Key
1909

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Manus om Ellen Key ingår även i den första brevsviten, se L216:1.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss