Omslag 1 - Brev till tidskriften Idun 1900-1913 samt odaterat

Identitet

Referenskod

SE S-HS L216:1

Titel

Brev till tidskriften Idun 1900-1913 samt odaterat

Datum

Beskrivningsnivå

Omslag

Omfång och medium

-

Sammanhang

Arkivbildare

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Adrian-Nilsson, Gösta (1884-1965) förf., konstnär 1 st., 1911
Agrell, Alfhild, f. Martin (1849-1928) förf:a 1 odat.
Ahnfelt, Astrid (1876- ) förf:a 1 st., 1909
Almqvist, Gertrud, g. Brogren (1875- ) förf:a 1 st., 1909
Berg, Henrik (1858-1936) med. dr, fil.dr, red., förf. 1 st., 1910
Bergh, Richard (1858-1919) konstnär 1 st., 1909
Bernardini-Sjöstedt, Léonie, fr. förf:a 1 st., 1911
Beskow, Elsa (1874-1953) konstnär:a, förf:a 1 st., 1909
Bülow, Waldemar (1864-1954) red. 1 st., 1913
Bååth-Holmberg, Cecilia (1857-1920) förf:a 1 st., 1907
Böving-Söderberg, Hilma (1881- ) förf:a 2 st., 1908 & u. å.
Böök, Fredrik (1883-1961) litt.-hist., kritiker, förf. 2st., 1911 & odat.
Didring, Ernst (1868-1931) förf., teaterkrit. 1 st., 1913
Eldh, Carl (1873-1954) skulptör, prof. 1 st., 1907
Erastow, Georg, förf. 2 st., 1908, 1910 (med
olika handstilar)
Grignard, Victor (1871-1935) fr. kemist, Nobelpriset 1912 1 st., 1912
Hagelstam, Wentzel (1863-1932) fi. förf. 1 st., 1911
Hedman, Pelle (1861-1933) tecknare 1 st., 1910
Heidenstam, Verner von (1859-1940) förf. 1 odat. visitkort
Hesselbom, Otto (1848-1913) landskapsmålare 1st., 1908
Hildebrand, Hans (1842-1913) museiman 1 st., 1910
Hillgren, Bror (1881-1955) konstnär, förf. 1 st., 1908 med
självbiografiska uppgifter
Holmberg, Teodor (1853-1935) folkhögskoleman 2 st., 1908
Holmgren, Ann Margret (1850-1940) skriftst:a, rösträttskämpe 1 tackkort 1911
Hägg (i England Haig), Axel Herman (1835-1921) konstnär 1 st., 1905
Jonason, Aron (1838-1914) förf. 1 visitkort 1913
Karadja, Mary (1868-1943) prinsessa, förf:a 1 st. u. å.
Kronberg, Julius (1850-1921) konstnär 1 st., 1908
Larsson, Hans (1862-1944) filosof 1 st., 1913
Laurin, Carl G. (1868-1940) fil. dr 1 st., 1909
Lengquist, Lago (1882- ) journalist 1 tackkort 1910
Lindberg, August (1846-1916) teaterchef 1 st., 1900
Lindgren, Hellen (1857-1904) litt.-krit. 1 st., 1903
Lundh, Wilhelm (1879-1953) förf. 1 st., 1908
Margueritte, Paul, fr. förf. 1 st., 1909
Möller, Artur (1883-1940) förf. 1 st., 1913
Negri, Ada (1870- ) it. förf:a 1 st., 1909
Nennes, Ester (1871- ) skolförest:a, förf:a, föreläsare 2 st., 1911
Nordin, Gustaf (”Kanotfararen”) 1 st., 1913
Norström, Vitalis (1856-1916) filosof 2 st., 1912-13
+ 2 manus till Carl Larssons 50-dag samt 1 manus om Ellen Key, odat.
Nyblom, Helena (1843-1926) förf:a 1 st., 1909
Ossiannilsson, Karl Gustav (1875-1970) förf. 1 st., 1911
Pauli, Georg (1855-1935) konstnär 1 st., 1910
Prydz, Alvilde (1848-1922) no. förf:a 2 st., 1909& odat.
Reuter, Jonatan (1859- ) fi. förf., lektor, prof. 1 st., 1900
Ruhe, Algot (1867-1944) tandl., förf. 1 st., 1911
Sabatier, Paul, fr. förf. 1 st., 1912
Sjödin, Birger (1887-1911) förf. 1 st., 1910
Sjöstedt, Erik (1866-1929) tidningsman 1 st., 1911
Steffen, Gustaf F. (1864-1929) sociolog, pol. 2 st.1912
+ 1 manus, 1909, om Ellen Key
Stiernstedt, Marika (1875-1954) förf:a 1 st., 1909
Strandman, Otto (1871-1960) bildhuggare 1 st., 1907
Svensén, Emil (1850-1921) skriftst. 1 st., 1911
Tenow, Elna, f. Ros (1862-1944) skriftst:a 1 st., 1907
Warming, Eugenius (1841-1924) da. botanist, prof. 1 st., 1909
Wrangel, Ewert (1863-1940) prof. 2 st., 1913

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.