Arkiv Acc2015/22 - von Feilitzens släktarkiv, tillägg

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2015/22

Titel

von Feilitzens släktarkiv, tillägg

Datum

  • 1536--1991 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

4 hyllmeter
51 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Mary von Feilitzen

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Tillägget till von Feilitzens släktarkiv innehåller handlingar rörande medlemmar av släkten von Feilitzen, en förteckning över släktarkivet på KB, acc. 1976/100, dukar med släktträdet, handlingar rörande godsen Tirsen och Adlehn i Livland samt information om andra släktegendomar i Sverige, uppgifter om Johan von Feilitzens rustkammare och uppgifter rörande släktporträtt, handlingar rörande familjerna Olof och Carolina von Feilitzen, Ivan och Mathilda von Feilitzen samt Carl Melcher och Louise von Feilitzen, handlingar rörande släktföreningen von Feilitzen, ett fåtal brev och manuskript till Victor von Feilitzens artiklar rörande fjällfärder och bestigningar samt högtidstal, handlingar rörande föreningen De Lappländska Fjällkarlarnas klubb, Nikkaluokta, Fjällmännens klubb och Svenska Fjällklubben, tryck, pressklipp, fotografier, negativ och ett skioptikon.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Se Acc1976/100, L49

Anmärkningar

Anmärkning

Den svenske stamfadern, Adam von Feilitzen (1601-1669) deltog som officer i fälttågen i Livland och fick 1628 godset Tirsen i förläning. Vid Karl XI:s reduktion återgick godset till kronan, men behölls som arrende av sonen, överstelöjtnant Mattias Fredrik (1659-1702). Hans son, Carl Gustaf (1698-1757), sålde gården Väster Munga, i Romfartuna socken, och Tirsen och återvände till Sverige, där han köpt Minsjö säteri, i V. Husby socken, och blev aldrig inskriven i den livländska adelsmatrikeln. Sonsonen, major Johan von Feilitzen (1769-1837), introducerades 1819 på Riddarhuset, men släktgrenen utslocknade 1893. Brodern, major Olof von Feilitzen (1773-1828), ägde Åkerstad i Skeda socken. Han sökte aldrig introduktion och är stamfader till den nu levande, ointroducerade ätten.

Anmärkning

Olofs sonsons son, ämbetsmannen Carl Melcher von Feilitzen (1845-1917), övertog Åkerstad. Han var far till kaptenen, idrottspedagogen och författaren Victor von Feilitzen (1880-1958). Efter examen, blev han officersvolontär vid Första livgrenadjär- och Södermanlands regemente 1903, officer 1904, löjtnant 1915 och kapten 1917 till 1927. Som kännare av den svenska fjällvärlden, genomförde Victor flera förstabestigningar av fjälltoppar och var medlem i De Lappländska Fjällkarlarnas klubb, bildad 1920. Han var initiativtagare till skolungdomens fjällfärder 1906 och ledde dessa till 1924. Han ledde skidkurser för folkskole- och läroverkslärare och var verksam inom scoutrörelsen och det frivilliga landstormsarbetet samt styrelseledamot för STF, Blåhammarstugan och Solbacka läroverk. Han utnämndes till riddare av Svärdsorden 1920 och av Vasaorden 1925.

Anmärkning

Ätten von Feilitzens släktförening bildades 1938, med Gunnar von Feilitzen (1918-2003) som ordförande. Han var sonson till kommendörkapten Olof von Feilitzen (1847-1896) och son till Ivar von Feilitzen (1882-) och Mathilda von Feilitzen (f. Nygren) (1883-1977).

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AMK 2016-11-21
Reviderad av RL 2018-02-06

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.