Arkiv Acc2012/78 - Olle Hellströms efterlämnade papper

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2012/78

Titel

Olle Hellströms efterlämnade papper

Datum

  • 1950--1993 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 1,2 hyllm.
  • 15 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1913-2004)

Biografiska anmärkningar

Fil.lic, författare

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva av Hellström, Åke

Innehåll och struktur

Innehåll

Olle Hellströms efterlämnade papper, mestadels i form av anteckningar i kollegieblock, manuskript samt utkast till brev. Stor del av materialet handlar om boken "Bartolomé de Las Casas, indianernas försvarare" (1986) skriven av Olle Hellström och debatt kring den.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

  • norska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Anmärkningar

Anmärkning

Överförd från deposition 293.

Anmärkning

Lokal klassning: (L)

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:751611:1367491960

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

EKS 2013-05-02
Reviderad av AKZ 2018-02-12

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss