Arkiv Acc2012/116 - Berta och Carl Wilhelmsons arkiv

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2012/116

Titel

Berta och Carl Wilhelmsons arkiv

Datum

  • 1887--1968 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 2,8 hyllm.
  • 53 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1866-1928)

Biografiska anmärkningar

Målare, grafiker, professor

Arkivbildare

(1869-1965)

Biografiska anmärkningar

Miniatyrkonstnärinna; hustru till målaren Carl Wilhelmson; dopnamn Albertina, född Kerfstedt

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva av Nordenfelt, Carl-Bertil

Innehåll och struktur

Innehåll

Brev, tillfällighetsverser, räkenskapshandlingar.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Johannes Kerfstedts arkiv finns på Uppsala universitetsbibliotek

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Arkivet består till största delen av brev mellan medlemmar av familjerna Kerfstedt, Nordien och Wilhelmson.

Anmärkning

Överförd från deposition 195.

Anmärkning

Carl Wilhelmson föddes i Fiskebäckskil, Göteborgs län. Efter folkskolan blev han litografisk lärling vid firman Meyer & Köster under åren 1881-1886, under denna tid tog han kvällskurser på Slöjdföreningens skola. 1886 antogs han på Valands målarskola där han fick Carl Larsson som lärare. Carl Wilhelmson var föreståndare för Valands målarskola under åren 1896-1910. 1912 grundade han en egen målarskola i Stockholm. Han blev professor vid Konstakademin 1925.

Anmärkning

1901 gifte sig Carl Wilhelmson med Berta Kerfstedt, dotter till Johannes och Charlotte Kerfstedt. Berta examinerades som teckningslärarinnna vid Tekniska skolan i Stockholm 1892. 1894 antogs hon på Konstnärsförbundets målarskola. Under åren 1896-1897 studerade hon miniatyrmålning i Paris. 1898 antogs hon på Valands målarskola och fick då Carl Wilhelmson som lärare. Berta Wilhelmson tjänstgjorde som teckningslärare vid Åhlinska skolan i Stockholm under åren 1910-1915.

Anmärkning

Carl och Berta Wilhelmson fick 2 döttrar, Inger gift Nordenfelt samt Ana Wilhelmson-Lagerman. Ana var elev vid sin faders målarskola i Stockholm under åren 1923-1928.

Anmärkning

Konstverk och arbetmaterial av Carl och Berta finns på Bohusläns museum samt föremål och arkivhandlingar från familjens sommarvilla i Fiskebäckskil.

Anmärkning

Johannes Kerfstedt föddes i Häggdangers, Västmanland. Efter studentexamen och studier i Uppsala prästvigdes han i Uppsala år 1864. Han verkade som präst i Härnösands stift där han även var folkskoleinspektör i norra Hälsingland och föreståndare för landstingsseminariet i Delsbo under åren 1866-1870. Han var föreståndare för Fjellstedtska skolan i Uppsala 1870-1920. Johannes Kerfstedt var initiativtagare till de allmänna svensk-lutherska prästkonferenserna som hölls under åren 1881-1915. Han hade ett nära samarbete med Evangelistiska fosterlandsstiftelsen, var ledamot av styrelsen för föreningen Lapska missionens vänner, grundade tidningen Vårt Land samt var drottning Sofias rådgivare i hennes kristlig-filantropiska verksamhet. Han blev teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1915.

Anmärkning

1868 gifte Johannes Kefstedt sig med Charlotte Nordien.

Anmärkning

Lokal klassning: (Ep)

Anmärkning

Lokal klassning: (L)

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:537674:1367492257

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

EKS 2013-05-02
Reviderad av AKZ 2018-02-13

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss