Arkiv Acc2006/14 - Kvinnoklubben : bildad 1887 i Stockholm

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2006/14

Titel

Kvinnoklubben : bildad 1887 i Stockholm

Datum

  • 1886--1998 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

3,2 hyllmeter
46 kapslar

Sammanhang

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

André, Anna-Brita

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet utgörs till stor del av samkväms- och styrelseprotokoll samt olika handlingar rörande klubbens verksamhet, inte minst teater- och musikverksamheten.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Se även acc. 2008/109 föreningen Kvinnoklubben - Sällskapskretsen bildad 1999 med syfte att bedriva forskning kring ursprungsföreningens skrifter och medlemmar och att förteckna och renskriva föreningens handlingar från 1886 och framåt. Föreningen upphörde 2001.

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Kvinnoklubben har sitt ursprung i Sällskapskretsen, bildad 1886, som 1887 ombildades till Kvinnoklubben. Enligt stadgarna skulle klubben "verka för en sammanslutning mellan kvinnor från olika arbetsfält för idkande af ett godt och angenämt kamratlif och för utbyte af tankar". "Sina syften söker klubben befordra genom att ställa till sina medlemmars förfogande en dagligen tillgänglig lokal med läs- och musikrum samt genom att minst en gång i hvar och en av månaderna september-maj anordna samkväm med musik, diskussion eller föredrag." Med tiderna förändrades klubben till en "sammanslutning mellan äldre damer för idkande av ett angenämt kamratliv" bl.a. genom att två gånger i veckan anordna bridgepartier". Till följd av medlemmarnas åldrande och därmed minskande medlemsantal upplöstes klubben 1998. Den återuppstod tillfälligt 1999-2001, se under Relaterat arkivmaterial.

Anmärkning

Lokal klassning: [J]

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AMK 2015-03-10
Reviderad av RL 2018-02-07

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.