Arkiv Acc1982/141 - Föreningen 1880 års mäns arkiv

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc1982/141

Titel

Föreningen 1880 års mäns arkiv

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0,8 hyllm.
  • 13 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

Administrativ historik

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Accessionen innehåller arkivet efter Föreningen 1880 års män, med föreningshandlingar, korrespondens m.m.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Publikationsanteckning

Se: Leander, Hans (1927). Föreningen 1880 års män: Porträttmartrikel med kortfattade biografiska uppgifter. Stockholm: Fören.

Anmärkningar

Anmärkning

Föreningen bildades 1919 och skulle enligt stadgarna ha -till ändamål att sammanföra år 1880 födda svenska män till sällskaplig samvaro och ömsesidigt stöd samt att i mån av tillgångar utdela tillfälligt understöd-. Föreningen upplöstes 1965.

Anmärkning

Lokal klassning: [J]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:391046:1397457954

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

ACK 2014-10-15
Reviderad av EKS 2018-02-13

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss