Arkiv Acc2008/103 - Fredrika Bremer: Diverse handlingar

Skissböcker  1-2

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2008/103

Titel

Fredrika Bremer: Diverse handlingar

Datum

  • 1821--1866 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0, 2 hyllm.
  • 4 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1801-1865)

Biografiska anmärkningar

Författare

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva av Fredrika Bremerförbundet 3 sep 2018.

Innehåll och struktur

Innehåll

Samlingen omfattar de handskrivna dokument, samt ett fåtal tryck, av och om Fredrika Bremer som förvarats på Fredrika Bremerförbundet. Brev från Bremer till bl. a. Adolf Fredrik och Sophie Lindblad, dagbok under första delen av Europaresan 1821, två av de sju skissböcker som finns bevarade (se förteckning i 2008/103:4), teckningar och minnesalbumsverser m.m. Totalt 4 enheter.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Stora delar av Fredrika Bremers efterlämnade papper förstördes av systern Charlotte Quiding. I KB:s handskriftssamling finns brev till och från, smärre manuskript och annat, under signaturerna: Ep. B 12, Ep. B 13 och Vf 54-56.

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: [Ep]

Anmärkning

Lokal klassning: [Vf]

Anmärkning

Lokal klassning: [S]

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

ED 2009-01-19
Reviderad av RL 2018-02-09, AH 2018-5-11

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss