Arkiv ACC1993/278 - Gustaf Edvard Klemming: Diverse material för utställning 1973

Identitet

Referenskod

SE S-HS ACC1993/278

Titel

Gustaf Edvard Klemming: Diverse material för utställning 1973

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

0,01 hm

Sammanhang

Arkivhistorik

Depositionen i KB omvandlad till accession 1993.

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva

Innehåll och struktur

Innehåll


  • Material deponerat för utställning i Kungl. biblioteket 22 feb. 1973, samt förteckning i 12 punkter. Punkt 1-2 (bilder) ej med i handskriftsaccessionen.

11 blad i 1 kuvert.


  • 3. Silhuett av bibliotekarien Klemming. Tidningsurklipp.
  • 4. Foto av Fritz von Dardels teckning av Klemming, Nationalmuseum.
  • 5. Visitkort med handskriven förfrågan om pensionsavgifter, från Klemming sedan han fyllt 66 år.
  • 6. Gatubild från Stockholm vid 1800-talets mitt, med Klemming till vänster. Utriven bokillustration.
  • 7. Handskrift av Klemming: Mina tillhörigheter äro... 1878.
  • 8. Brev till Signe.
  • 9. Kort med posthum hälsning 1893.
10. Vid min begravning skall tillgå så. Av sekreterare utförd renskrift, med 2 tillägg av Klemmings hand, det sista nov. 1878.

  • 11. Brev 27 feb. 1947. Bilaga: Avskrift av 2 anslag

underskrivna av J. A. Ahlstrand och G. E. Klemming.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: [L]

Anmärkning

Lokal klassning: [Ep]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:491363:1189439945

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

IK
2007-09-10

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss