Arkiv ACC1991/45 - Ämbetsskrivelse till Furusunds inlopps tullkammare : från Landskansliet i Stockholm 1843

Identitet

Referenskod

SE S-HS ACC1991/45

Titel

Ämbetsskrivelse till Furusunds inlopps tullkammare : från Landskansliet i Stockholm 1843

Datum

  • 1843 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

1 omslag

Sammanhang

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Köp. Ingick i en större post av accessioner 1991/39-46, se vidare korrespondens.

Innehåll och struktur

Innehåll

Ämbetsskrivelse från Landskansliet ang. auktion på strandgods, daterad 17/1 1843 och undertecknad av t. f. landshövdingen i Stockholms län Claes Fredrik Horn (1791-1865), 1 blad.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: [B]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:314158:1144764477

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

JEE
2005-12-27

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss