Översättare

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

  • https://id.kb.se/term/sao/%C3%96vers%C3%A4ttare

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Översättare

Jämförbara termer

Översättare

Relaterade termer

Översättare


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.