Arkiv 288 Tu 1 - Turkiska inkunabler

Identitet

Referenskod

SE S-SBS 288 Tu 1

Titel

Turkiska inkunabler

Datum

  • 1728 - 1758 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

1,6 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

Administrativ historik

De äldsta samlingarna härstammar från olika boksamlingar som regenter byggde upp under 1500- och 1600-talen. Blev egen myndighet 1877.

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

De första 12 numren inköpta i Konstantinopel av E. Carleson och C.F.v. Höpken 1735 och avsända till Sverige 1736; av de återstående har större delen tillhört Ulric Celsing och tillfördes KB, jämte ett flertal dupletter till de nyssnämnda, enligt testamentarisk disposition 1806-07; ett exemplar har tillhört Fredrik I och Ulrika Eleonora och två andra A.F. Sturtzenbecher respektive J. Hedenborg.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

KB:s samling av "turkiska inkunabler", det vill säga de första trycken på turkiska (och persiska) framställda med rörliga typer i Konstantinopel av Ibrahim Müteferriqa åren 1728-42 (med ett tillägg: 2. uppl. av Lugat-i Vanquli 1757/58). Sjutton titlar, historisk och geografisk litteratur, övervägande på turkiska, kompilat eller översättningar från arabiska (i några fall sannolikt från latin), en fabelbok, några praktiska handböcker, varav en turkisk grammatik på franska

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Samlingen är numrerad

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Katalog i anslutning till H. Svanbergs katalog över kinesisk litteratur ("Österländsk litteratur"); endast huvudlappar; inga titlar i nominalkatalogen eller realkatalogen. Rohnströms katalog finns i anslutning till samlingen

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

En större samling inkunabler förvaras också i handskriftssamlingen

Relaterade arkivbeskrivningar

Publikationsanteckning

Watson, W.J., Ibrahim Müteferrika and Turkish incunabula. (Journal of the Amer. Orient. Soc. 88(1968), s. 435-441.)

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Framtagning

TURK. INK. + nr

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Skapad 20-08-13 av LS

Språk

Skript

Källor

Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger

Accession

Beställningar

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.