Arkiv 288 So 1 - Peter Sohms typografiska samling: Musæum typographicum Sohmianum

Identitet

Referenskod

SE S-SBS 288 So 1

Titel

Peter Sohms typografiska samling: Musæum typographicum Sohmianum

Datum

  • 1500-tal-tidigt 1800-tal (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

3,6 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1751-1819)

Biografiska anmärkningar

Svensk fältboktryckare

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 1812

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Stilprov och litteratur rörande boktryckarkonstens teknik och historia; 146 nummer i 368 band, varav 47 saknades när samlingen kom till KB. År 1868 överflyttades de svenska stilproven till huvudsamlingen av dylika

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Samlingen är numrerad

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Systematisk förteckning Museum Typographicum Sohmianum 1815
Catalogue of the Sohm-collection on the History of Printing in the Royal Library, Stockholm. Compiled 1951 by Sten G. Lindberg. Revised by Jan Ottosson and Anders Höijer. Final revision and additions by Wolfgang Undorf
Sohms egna tryckta kataloger (se nedan).

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Publikationsanteckning

[Sohm, Peter], Musæum typographicum Sohmianum eller Förteckning på de böcker och skrifter om boktryckerikonsten och dess historia, jemte porträtter af namnkunnige boktryckare samt medailler i samma ämne som blifvit samlade af Peter Sohm. Stockholm 1812. - Ny uppl. 1815

Publikationsanteckning

Björkbom, Carl, Kungl. fältboktryckaren Peter Sohm och den Sohmska samlingen på Kungl. biblioteket. (Nordisk boktryckarkonst 1930, s. 149-151.)

Publikationsanteckning

Björkbom, Carl, Det svenska fältboktryckeriet under kriget 1813-14 : ett bidrag till fältboktryckaren Sohms biografi. (Grafiskt forum 1936, s. 209-213.)

Publikationsanteckning

Willers, U., Det svensk fältboktryckeriet 1805-1808. (NTBB 31(1944), s. 163-167.)

Anmärkningar

Anmärkning

En samling av silhuetter och jetonger förvaras i handskriftssamlingen

Alternativt/alternativa signum

Framtagning

Sohm + nr. (Bibliogr. Typogr. RAR)

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Skapad 20-08-11 av LS
Uppdaterad 20-09-24

Språk

Skript

Källor

Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger

Accession

Beställningar

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.