Enhet 23-40 - Spärrat material

Identitet

Referenskod

SE S-HS L282:Acc1993/266:23-40

Titel

Spärrat material

Datum

Beskrivningsnivå

Enhet

Omfång och medium

18 kapslar

Sammanhang

Arkivbildare

(1921-2006)

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Kapsel: Anteckningar 1939-1966
Sekretess
Kapsel: Anteckningar 1966-1974
Sekretess
Kapsel: Anteckningar 1971-1972
1972-1973
1976-1978
1979-1979
Sekretess
Kapsel: Anteckningar 1973-1976
1979-1982
Sekretess
Kapsel: Anteckningar 1978-1979
1979-1979
Ur boken med brokiga anteckningar, excerpter, infantila skrivförsök
m.m.
Sekretess
Kapsel: Anteckningar 1982-1984; Sekretess
SelmaLageriöfprisetl991
Harry Martinsonpriset 1991
(manus till anförande, brev m.m.)
Kapsel: Antectaiingar 1988-1992
Sekretess
Kapsel: Anteckningar 1994-1998
Sekretess
Text på ryggen: SPÄRRAD TILL 2050 (ELLER SENARE: 50 ÅR EFTER L.G.:S DÖD)
Kapsel: Litterära utlåtanden, recensioner m.m. Ab - Ca. Sekretess t.o.m. 2040
Kapsel: Litterära utlåtanden, recensioner m.m. Ca - Fu. Sekretess t.o.m. 2040
Kapsel: Litterära utlåtanden, recensioner m.m. Gi - Li. Sekretess t.o.m. 2040
Kapsel: Litterära utlåtanden, recensioner m.m. Ma - Pä. Sekretess t.o.m. 2040
Kapsel: Litterära utlåtanden, recensioner m.m. Pä - Var. Sekretess t.o.m. 2040
Kapsel: Litterära utlåtanden, recensioner m.m. Vas - Z.
Plus LG:s kortregister i Nobelärenden
Tillgängligt efter Svenska Akademins hörande. Seta-etess t.o.m. 2040
Kapsel: Nobelkommittéutlåtanden 1978-1988
1967-1976
Tillgängligt efter Svenska Akademins hörande. Sekretess t.o.m. 2040
Kapsel: Nobelkommittéutlåtanden 1982-1987
Tillgängligt efter Svenska akademins hörande. Sekretess t.o.m. 2040
Kapsel: LG:s kortregister i Nobelärenden plus
Nobelkonimittéutlåtanden 1989, 1990.
Tillgängligt efter Svenska Akademins hörande. Sekretess t.o.m. 2040
Kapsel: Brev
Sekretess
Kapsel: Brev
Sekretess
Text på ryggen: SPÄRRAD TILL 2050 (ELLER SENARE: 50 ÅR EFTER L.G.:S DÖD)
Kuvert: Sekretess. Må öppnas 2041

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Ej uppordnat

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss