Arkiv Acc2019/111 - Bernhard Kempes autograf- och handteckningssamling

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2019/111

Titel

Bernhard Kempes autograf- och handteckningssamling

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

-

Sammanhang

Arkivbildare

(1830-1908)

Biografiska anmärkningar

Företagsledare

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

OBS! MATERIALET ÄR EJ UPPORDNAT OCH ÄR DÄRMED INTE OMEDELBART TILLGÄNGLIGT.
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA HANDSKRIFTSPERSONALEN

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Publikationsanteckning

Kungliga bibliotekets utställningskatalog:
Bernhard Kempe, en samlare.. (1969). Stockholm: Kungl. biblioteket

Publikationsanteckning

Artikel i Biblis:
Nordin, Jonas (2013). Handteckningar från tre sekler: Kempe-samlingen i Kungliga biblioteket. Biblis (Tidskrift). 2013(62), s. 3-24
Tillgänglig på Internet: http://www.kb.se/dokument/Biblis/Biblis62.s2-24.pdf

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: L

Anmärkning

Se biografisk artikel i SBL:
O Bernhard Kempe, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11423, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-12-13.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

ACK 2019-12-13 (grundpost)

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.