Arkiv Acc2005/139 - Martha Sandwall-Bergströms samling

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2005/139

Titel

Martha Sandwall-Bergströms samling

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

0,7 hyllmeter
12 kapslar

Sammanhang

Arkivbildare

(1913-2000)

Biografiska anmärkningar

Skönlitterär författare

Arkivhistorik

Provisorisk förteckning fanns vid överlämnandet till KB år 2005, men materialet har ordnats om

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva.
Materialet överlämnat till KB via Martha Sandwall-Bergströms dödsbo

Innehåll och struktur

Innehåll

Accessionen innehåller huvudsakligen Martha Sandwall-Bergströms manuskript. Dessutom brev och biographica.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialet omfattas av upphovsrätt.
Kontakt med upphovsrättsinnehavare förmedlas av Sveriges författarförbund:
https://forfattarforbundet.se/

Materialspråk

  • engelska
  • spanska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Skapat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Se artikel om Martha Sandwall-Bergström i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon:
https://skbl.se/sv/artikel/MarthaSandwallBergstrom

Anmärkning

Lokal klassning: [L] respektiive [Vf]

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

ACK, 2019-01-11

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss