Arkiv Acc2002/81 - Kristliga esperantoförbundet: Medlemsregister

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2002/81

Titel

Kristliga esperantoförbundet: Medlemsregister

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

2 kortlådor

Sammanhang

Arkivbildare

Administrativ historik

Svenska sektionen av Kristana esperantista ligo internacia (KELI), som gav ut den internationella tidskriften Dia regno. Upphörde 2002, för att fortsätta som en ny sektion under Svenska esperantoförbundet

Arkivhistorik

Överfört från Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva 2002

Innehåll och struktur

Innehåll

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

RL 2019-05-02

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss