Arkiv Handskrift 79 - Alvar Nilssons arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 79

Titel

Alvar Nilssons arkiv

Datum

  • 1930-tal - 2010 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

7 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1923-2010)

Biografiska anmärkningar

Lektor, teol.lic examen i kyrkohistoria

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 2013/1

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet efter Alvar Nilsson består främst av uppsatser, manuskript och underlagsmaterial kring hans arbeten om Runestam och Rosén.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Alvar Nilsson var född och bosatt i byn Flarken i Västerbotten. Han arbetade under sina första 30 år hemma vid föräldrarnas jordbruk men satsade i slutet på 1950-talet på studier. Efter folkhögskola och kompletteringsgymnasium skrevs han 1958 in vid Uppsala universitet där han tog en fil.lic.-examen i statskunskap 1966. Han tjänstgjorde under sin yrkesverksamma tid som SO-lärare och lektor vid Östra Gymnasiet i Umeå. Efter sin pensionering läste han vidare och tog en teol.lic.-examen i kyrkohistoria 1994.
Alvar Nilssons huvudsakliga akademiska forskning har rört politikern och landshövdingen Gustav Rosén samt biskopen Arvid Runestam. Alvar Nilssons mångåriga forskningsarbete om Gustav Rosén blev publicerat 2008 medan hans forskning om Arvid Runestam – tänkt som en doktorsavhandling - aldrig hann slutföras. Bland Alvar Nilssons övriga publikationer återfinns utgivningen av brodern Alvin Nilssons efterlämnade dikter.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2013-02-22

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.