Arkiv Handskrift 62 - Astrid Värings arkiv

Fotografier Fotografier Fotografier och filmer Fotografier och filmer Fotografier och filmer
Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 62

Titel

Astrid Värings arkiv

Datum

  • 1861 - 1990 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

4 hyllmeter.

Sammanhang

Arkivbildare

(1892-1978)

Biografiska anmärkningar

Skönlitterär författare, född Glas

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva. Arkivet överfört från Folkrörelsearkivet i Västerbotten till Forskningsarkivet, Umeå universitet 1989-09-26.
Acc 1989/1
Acc 1989/4
Acc 2005/14
Acc 2010/19

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet efter Astrid Väring rymmer 4 hyllmeter handlingar. Volymmässigt störst är manuskript till böcker och noveller. Korrespondensen består av brev till och från familjen. Tidsmässigt omfattar den perioden från 1910- talet fram till 1940- tal. Breven rörande sinnessjukvården är alfabetiskt ordnad och omfattar andra hälften av 1940- talet. Under rubriken samlingar finner man bl.a. recensioner av Astrid Värings böcker samt fotografier. Till arkivet har lagts till handlingar rörande Ulla Prytz (1926-2005). Materialet består till övervägande delen av fotografier och filmer. Ulla Prytz var dotter till Astrid Väring
Digitiserat material

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Utlämnande av korrespondensen (patientbrev) sker i varje enskilt fall efter avgörande av avdelningschefen för Arkiv och specialsamlingar.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Astrid Glas föddes 1892 i småstaden Umeå, som vid den tidpunkten inte hade mer än drygt 3000 invånare. Båda hennes föräldrar tillhörde kända Umeå-släkter. Pappan, Karl-Erik Glas, var en omtyckt matematiklärare på läroverket i Umeå. Hans far hade varit ledamot i Umeås första stadsfullmäktige från 1863. Mamman, Rosa Glas, var född Scharin. Hon var dotter till den mångsidige företagsledaren Nils August Scharin, som förvandlat familjefirman till det största och
mäktigaste handelshuset i Umeå. Astrid Glas gick tio år i flickskolan, av vilka de två första var förberedande. Hon gick ut flickskolan 1909. Astrid Glas lämnade flickskolan med höga betyg i språk och litteratur. 1910 sökte sig Astrid
Glas in till Högre Lärarinneseminariet i Stockholm, där många berömda kvinnor hade fått sin
utbildning. Den mest kända var Selma Lagerlöf. Utbildningen var en av de bästa en ung kvinna
kunde få vid den här tiden. I maj 1919 gifte hon sig med prästen och läroverksadjunkten Eugen Väring och flyttade till
Vänersborg. När Astrid Väring flyttade till Vänersborg med sin man, började hennes korrespondens med systern
Tyra. Vissa år var den mycket intensiva andra år uteblev den helt. Breven är spontana, präglade av
stundens stämning och fullklottrade till sista millimetern. I breven får man lära känna
brevskriverskan i en mängd vardagliga situationer.

För vidare läsning om Astrid Väring och hennes författarskap:
Karin Edlunds licentiatavhandling från 1998: ”Länge ville man förmena oss rätten att ha en historia"
studier i Astrid Värings biografi och författarskap fram till andra världskriget.
Samt Karin Edlunds doktorsavhandling från 2003: Från den västerbottniska frostmyren till den
socialpolitiska hetluften: Astrid Väring – konservativ författare i folkhemmets Sverige.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AJ 2003-09-22 och 2012-03-05

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade personer och organisationer


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.