Arkiv Handskrift 21 - Algot Hellboms arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 21

Titel

Algot Hellboms arkiv

Datum

  • 1896 - 1985 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

11 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1903-1996)

Biografiska anmärkningar

Fil. dr., ortnamnsforskare, lokalhistoriker: Medelpad, Njurunda

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 1997/2

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Manuskript, avskrifter samt korrespondens angående Medelpads historia och folkmål

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Algot Hellbom föddes 1903 i Njurunda, Medelpad. Som tvååring blev han, efter moderns död, utackorderad i fosterhem och måste tidigt ut i arbetslivet. På sin fritid kunde Hellbom - via Hermodskurser - tillgodose sitt stora språkintresse och hade i början av trettiotalet genomgått alla grundkurser i främmande språk som Hermods då hade på sitt program.
1936 tog han steget att påbörja högskolestudier i språk och studerade vid Stockholms högskola bl.a. fonetik, engelska och latin. Någon akademisk examen kunde han dock inte erhålla då han formellt saknade studentexamen. 1938 startade han i Stockholm, tillsammans med en kamrat, en kvällskursskola i språk (Heliskolan). Som lärare och rektor var han sedan verksam vid Heliskolan fram till sin pensionering 1969.
Hellbom var under hela sitt liv en aktiv forskare med stort intresse för Medelpads historia och dialekter. Efter sin pensionering kunde han helhjärtat ägna sig åt sin forskning som bl.a. resulterade i en rad böcker och uppsatser. Bland Hellboms arbeten kan nämnas Ordbok över Medelpads bygdemål (1962), Medelpads äldre urkunder (1972) samt Medelpads gräns mot Jämtland från medeltid till nutid (1977). För sin forskargärning blev Algot Hellbom 1974 fil. hedersdoktor vid Umeå universitet

Anmärkning

Fotot från Algot Hellboms promovering vid Umeå universitet 1974

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2004-01-23

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.