Löwenadler (släkt)

Identitet

Typ av entitet

Familj

Auktoriserad namnform

Löwenadler (släkt)

Parallell(a) namnform(er)

Standardiserad(e) namnform(er) enligt andra regler

Andra namnformer

Signum för institutioner

Förteckning

Datum för verksamhetstid

Historia

Löwenadler är ett efternamn, som bärs av en svensk släkt som 1781 erhöll tysk-romersk adelsvärdighet. Ätten är inte introducerad på svenska Riddarhuset.

Platser

Juridisk status

Funktioner, yrken och aktiviteter

Mandat/källa för rättigheter

Interna strukturer/genealogi

Allmän kontext

Relationer

Sökingångar

Yrken

Kontroll

Auktoritetspostsignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för skapande, revision och borttagande

ACK 2019-06-02

Språk

Skript

Källor

Förvaltningsanmärkningar

  • Urklipp

  • Exportera

  • EAC

Kungliga biblioteket
Kontakta oss