Showing 59280 results

Archival description
Print preview View:

855 results with digital objects Show results with digital objects

Räkningar, pressklipp

Innehåller:
- Räkningar för annonser rörande Karlstads Hushållningsgille, 1 omslag
- Wermländska Lantmanna-tidningen, 1891-1892, 1 omslag
- Pressklipp, 1881-1902, 1 omslag
- Anteckningsbok, inbunden

Diverse handlingar, manuskript, utkast

Innehåller:
- Handlingar rörande privata frågor, 1856 och odaterat, 1 omslag
- Koncept till skrivelser rörande Wermlands hushållningssällskp och Karlstadsgillet, 1880-1898 och odaterat, 1 omslag
- Handlingar rörande belöningar från Hushållningssällskapet, 1891-1902, 1 omslag
- Diverse handlingar, bland annat rörande bränntorv, 1893-1901 och odaterat, 1 omslag
- Diverse handlingar, koncept och skrivelser, 1860-1901, 1 omslag
- Diverse manuskript, koncept och skrivelser, odaterat, 2 omslag
- Diverse handlingar, 1883-1898 och odaterat, 1 omslag

Släkten Bergers papper

 • SE S-HS Acc1974/109
 • Fonds
Kapslarna är numrerade 1-14 och innehåller främst:
1. Brev och bouppteckningar
2. Bouppteckningar, Försäljning av fastigheter
3. Arvskifte och bouppteckningar 1804-1894
4-6. Släkthistorik
7. Dagböcker, kopior
8. Tage Berger - Brev
9. Tage Berger - Brev, manuskript, anteckningar
10. Tage Berger - Manuskript, genealogi, biographica, pressklipp
11. Ossian Berger - Brev, biographica, pressklipp
12. Fotografier
13. Pressklippsalbum
14. Tryck

Berger, familjen

Diverse handlingar

Kapsel 2 innehåller:
Handlingar rörande Ryssland, 1 omslag
Manuskript - Om jordbrukslagstiftningen och om jordskiftet i den ryska byn, 1 omslag
Manuskript - Diverse uppsatser om Ryssland, 1 omslag
Handlingar rörande Sågmyre Nickelverk 1872-1784, 1 omslag
Bolagsordning - Klosters AB 1872 - Siljan Jernvägs AB 1882, 1 omslag

Biographica med mera

Kapsel 4 innehåller:
Ryska och finska sedlar, 1 kuvert
Mönsterböcker för sömnad, 1 omslag
Biographica, 2 omslag
Diverse handlingar, 4 omslag
Pressklipp, 1 omslag

Brev, manuskript med mera

Kapsel 1 innehåller:
Brev och telegram till Nordensson, 3 omslag
Kvitton och räkningar, 1 omslag
Manuskript, 4 omslag
Brev till och handlingar rörande Malla Schenson (gift Olivecrona), 2 omslag

Handlingar rörande fastigheter

Kapsel 3 innehåller:
Handlingar rörande diverse fastigheter i Uppsala, Vaxholm mfl, 1 omslag
Handlingar rörande fastigheter i Stockholm, 1 omslag
Handlingar rörande fastigheter i kvarteren Hästskon och Röda berget med flera i Stockholm, 1 omslag
Handlingar rörande fastigheter i kvarteret Härolden med flera i Stockholm, 1 omslag
Handlingar rörande fastigheter i kvarteret Kettingen i Stockholm, 2 omslag
Handlingar rörande fastighet i kvarteret Putten nr 11 i Stockholm, 1 omslag

Märta Janse: Sigrid Leijonhufvud

 • SE S-HS Acc1974/95
 • Fonds
 • 1900-tal
Innehåller manuskript till Märta Janses biografi över Sigrid Leijonhufvud samt ett tryck av densamma

Janse, Märta

MRA-papper Moralisk upprustning

 • SE S-HS Acc1974/94
 • Fonds
 • 1960-tal
Innehåller:
2 kapslar med diverse material
1 kapsel pressklipp
1 kapsel tryck

Palme, Jacob

Greta Gerells samling

 • SE S-HS Acc1973/113
 • Fonds
 • 1905 - 1959

Kapsel 1 innehåller:
- 30 st. brev från Harriet Bosse till Greta Gerell daterade 1946-1959 varav ett odaterat
- 6 st brev från Anne-Marie Wyller (född Strindberg) till Greta Gerell daterade 1949-1951
- 1 brev från Dagmar Möller till Greta Gerell daterat 1950
- 1 brev från Albert Ranft till Harriet Bosse daterat 1905. Kuvert med August Strindbergs påskrift: Fru Inez Ahlqvist från H. B-e genom Aug Sg.
- Meddelande från Harriet Bosse, odaterat. Visitkort med Harriet Bosses namnteckning. Fragment av maskinskrivet manuskript
- 2 st fotografier av målningar/rollporträtt av Harriet Bosse
- Manuskript av Greta Gerell "Om Harriet Bosse"

Kapsel 2 innehåller:
Ett exemplar av trycket Strindbergs brev till Harriet Bosse, Natur och kultur, Stockholm 1932. Med dedikation till Greta Gerell från Harriet Bosse. I trycket ligger ett vykort från Harriet Bosse samt ett rollfotografi och ett porträtt av Harriet Bosse

Gerell, Greta

Karl Magnussons bibelsamling

 • SE S-SBS 288 Ma 3
 • Fonds
 • 1900-talet
Ett nittiotal, huvudsakligen svenska biblar

Magnusson, Karl

Lars Englunds boksamling

 • SE S-SBS 288 En 6
 • Fonds
 • 1930-1950-talet
Böcker och litterära tidskrifter

Englund, Lars

Gustav VI Adolf: Barnböcker

 • SE S-SBS 288 Gu 1
 • Fonds
 • 1800-talet
Ett åttiotal böcker, övervägande tyska men även några franska och engelska bilderböcker, som tillhört prins Gustav (VI) Adolf och hans bröder

Gustav VI Adolf, kung av Sverige

Lydia Brings samling av Dantelitteratur

 • SE S-SBS 288 Br 1
 • Fonds
 • mitten av 1800-talet-1900-talet
Ca 30 stycken utgåvor och översättningar av Divina comedia samt litteratur om Dante

Bring, Lydia

Tidningsklipp Nya Wermlandstidningen m fl.

Tidningsurklipp Nya Wermlandstidningen december 1973 - januari 1977
Tidningsurklipp – kåserier av signaturen ”Kimmy” 1971-1972
Tidningsurklipp Karlstads-Tidningen (kåserier "Historietten") oktober 1985 -november 1987

Röd etikett, större

Större röd pappersetikett klistrad på frampärmens insida. Tryckt text i svart: "Förfärdigas af, Jean Js Adler den yngre, UDDEVALLA,"

Stämpel, oval

Oval stämpel på frampärmens insida. Ram med punktlinje. Text: "Säljes hos C:A: Rohloff Örebro à [32] Rdr Sk Bco"

Röd etikett

Röd rektangulär etikett klistrad på frampärmens insida. Guldtryckt ram och text: "CA ROHLOFFS BOKHANDEL, (A. P. Brydolf), ÖREBRO, Etablerad 1837"

Vit etikett

Inklistrad avlång vit etikett på frampärmens insida. Text: "Pris: Sederholm & Comp. Bokhandel."

Vit etikett, större

Större vit pappersetikett inklistrad på frampärmens insida. Tryckt dekorativ ram och text i svart: " Kostar (1) Rd:r (8) sk B;co, och säljes i Linköping, i A. PETRE & SONS Bokhandel vid Stora-Gatan, nära Kongl. Gymnasiihuset."

Vit etikett, större

Större avlång vit etikett, inklistrad på frampärmens insida. Text: " Finnes till salu i W. Fabian Holmgrens Bokhandel i Stockholm"

Vit etikett

Vit pappersetikett klistrad på frampärmens insida. Tryckt ram och text i svart: " Kostar (1:32) B:co, Planerad och säljes [hos], A. WIBORG ???, i Stockholm."

Avlång vit etikett

Större avlång vit pappersetikett inklistrad på frampärmens insida. Text i svart tryck: " Kostar () B:co, och säljes uti W. ISBERGS Bokhandel i hörnet af Stads-smedjegatan och Storkyrkobrinken."

Vit etikett

Inklistrad avlång vit etikett på frampärmens insida. Text: "Pris: B:ko R:dr hos J. J. FLODIN, Bok- och Konsthandlare. (Malmtorgsgatan.)"

Vit etikett

Inklistrad avlång vit etikett på frampärmens insida. Text: "Pris: B:ko R:dr hos J. J. FLODIN, Bok- och Konsthandlare. (Malmtorgsgatan.)"

Grön etikett

Inklistrad avlång grön etikett på frampärmens insida. Text: "Pris: R:dr (75) öre hos J. J. FLODIN, Malmtorgsgatan 3.)"

Större vit etikett

Större rektangulär vit etikett inklistrad på frampärmens insida. Ram med dubbla linjer.Text: "Säljes à Rd sk Bko uti W. LUNDEQUISTS Bokhandel i Stockholm vid Myntgatan (midt emot Stadens Auktions hus)"

Orange etikett

Orange pappersetikett klistrad på frampärmens insida. Dekorativ ram och text i svart tryck: "Pris (), GUSTAF CARLSONS, Bok & Pappershandel, Stora Nygatan N:o 32."

Orange etikett

Orange pappersetikett klistrad på frampärmens insida. Dekorativ ram och text i svart tryck: "Pris (), GUSTAF CARLSONS, Bok & Pappershandel, Stora Nygatan N:o 32."

Röd etikett

Rektangulär röd etikett inklistrad på frampärmens insida. Ram med linjer och ornament. Text: " Säljes i Boktryckeriboden i Westerwik. Priset: Rd. Rgs."

Svenska bokhandlare

 • SE S-SBS 288 Bo 8
 • Fonds
 • 1800-talet
Böcker med etikett eller stämpel från svenska bokhandlare

Kungliga biblioteket

Svenska humanistiska förbundet. Tillägg

 • SE S-HS Acc2022/47
 • Fonds
 • 2015 - 2018
Innehåller, protoll, årsberättelse, korrespondens och varia från åren 2015-2018
Sorterat under år

Svenska humanistiska förbundet

Personliga papper

Innehåller 2 omslag och ett kuvert:
- Kuvert: Poesialbum 1840-1850-talen
- Kyrkliga möten 1931, 1933. Svenska eumenislka mötet 1935. Diverse tal (genomslagskopior). Biskop Einar Magnus Billings ämbetsberättelse vid Västerås prästmöte sept. 1937 (avskrift av Märta Lindqvist)
- Diverse papper ang. arv till Märta Lindqvist (genomslagskopior). Kontrakt med Gebers förlag

Artiklar och diverse

Innehåller 5 omslag
- Diverse papper
- Artiklar av och om Per Lindberg (1890-1944), fil. lic, regissör. Förslag till intervjuer. Korrektur, särtryck och tidningsutrklipp
- Marginalingresser, "Understreckare", "I dag" av Märta Lindqvist
- Svenska kyrkans Sjömansvårdsstyrelse. Protokoll, 4 st., 1935-1934 med bilagor
- Ofullständiga och oidentifierade papper
Results 1 to 100 of 59280

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.