Visar 141 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Amelie Posses samling

Amelie Posses samling

Ahlströmska samlingen

Ahlströmska samlingen

Anne Charlotte Lefflers papper

Anne Charlotte Lefflers papper

Andreas Bjerres samling

Andreas Bjerres samling

Nils Erik Santessons efterlämnade papper

Nils Erik Santessons efterlämnade papper

Henning Mankells arkiv

Henning Mankells arkiv

Agnes von Krusenstjernas samling

Agnes von Krusenstjernas samling

Karl Gerhards samling

Karl Gerhards samling

Sigrid Leijonhufvuds papper

Sigrid Leijonhufvuds papper

Släkten Wrangels samling

Släkten Wrangels samling

Hugo Kamras samling

Hugo Kamras samling

Kerstin Thorvalls samling, tillägg

Kerstin Thorvalls samling, tillägg

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Släkten Hagbergs samling

Släkten Hagbergs samling

Släkten Carlanders arkiv

Släkten Carlanders arkiv

Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

Barbro Svinhufvuds arkiv

Barbro Svinhufvuds arkiv

August och Célie Brunius samling

August och Célie Brunius samling

Elvin Enqvists arkiv

Elvin Enqvists arkiv

Lagerbergska släktarkivet

Lagerbergska släktarkivet

Gunnar Rydströms arkiv

Gunnar Rydströms arkiv

Sven Richard Erhardts papper

Sven Richard Erhardts papper

Peter August Gödeckes efterlämnade papper

Peter August Gödeckes efterlämnade papper

Släkten von Saltzas samling

Släkten von Saltzas samling

Gösta Mittag-Lefflers papper

Gösta Mittag-Lefflers papper

Gösta Oswalds papper

Gösta Oswalds papper

Jascha Golowanjuks samling

Jascha Golowanjuks samling

Sophie Adlersparres samling

Sophie Adlersparres samling

Ann-Sofi Reins brevsamling

Ann-Sofi Reins brevsamling

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

Hans Vikstens samling, tillägg

Hans Vikstens samling, tillägg

Eva Mattssons samling

Eva Mattssons samling

Adolf och Eva Björks samling

Adolf och Eva Björks samling

Ole Söderströms arkiv

Ole Söderströms arkiv

Barbro Lindgrens samling

Barbro Lindgrens samling

Hugo Kamras samling: tillägg

Hugo Kamras samling: tillägg

Walter Ljungquist: Diverse handlingar

Walter Ljungquist: Diverse handlingar

Alice Staffan Beckman: Diverse handlingar

Alice Staffan Beckman: Diverse handlingar

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken

Axel Gjöres samling

Axel Gjöres samling

Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper

Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper

Lars August Ekmarcks samling

Lars August Ekmarcks samling

Lisa Berg Ortmans arkiv

Lisa Berg Ortmans arkiv

Malvina Bråkenhielms papper

Malvina Bråkenhielms papper

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Handlingar efter Stig Dagerman

Handlingar efter Stig Dagerman

Sigfrid Siwertz papper

Sigfrid Siwertz papper

Fredrika Bremer: Diverse handlingar

Fredrika Bremer: Diverse handlingar

Ellen Keys samling

Ellen Keys samling

Linder, släkten

Linder, släkten

Strindbergsarkivet

Strindbergsarkivet

Erik och Eva Hedéns efterlämnade papper

Erik och Eva Hedéns efterlämnade papper

Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet

Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Poul Bjerres arkiv

Poul Bjerres arkiv

Klara Johansons papper

Klara Johansons papper

Harald Fröderströms papper

Harald Fröderströms papper

Fritz Sjöströms arkiv

Fritz Sjöströms arkiv

Walter A. Berendsohns arkiv

Walter A. Berendsohns arkiv

Elsa Knibergs samling

Elsa Knibergs samling

Josua Tillgrens arkiv

Josua Tillgrens arkiv

Carl Gustaf Hellquists samling av släkthandlingar

Carl Gustaf Hellquists samling av släkthandlingar

Gösta Gustaf-Janssons arkiv

Gösta Gustaf-Janssons arkiv

Elsa Brändströms papper

Elsa Brändströms papper

Anders Norrels papper

Anders Norrels papper

Ulla Isakssons arkiv

Ulla Isakssons arkiv

Gustaf Cederströms efterlämnade papper

Gustaf Cederströms efterlämnade papper

Vice häradshövding Nils von Dardels memoarer

Vice häradshövding Nils von Dardels memoarer

Släkten Jungbeck: Brev och handlingar

Släkten Jungbeck: Brev och handlingar

Signe Henschens samling

Signe Henschens samling

Annie och Helge Åkerhielms samling

Annie och Helge Åkerhielms samling

Margareta Ivemarks samling

Margareta Ivemarks samling

Högforssamlingen

Högforssamlingen

Hjalmar Sundéns samling

Hjalmar Sundéns samling

Hans Harald Molander: Släkten Molander

Hans Harald Molander: Släkten Molander

Hugo Kamras papper

Hugo Kamras papper

Karin Kocks papper

Karin Kocks papper

Östen Undéns samling

Östen Undéns samling

Klemans släktarkiv

Klemans släktarkiv

Sun Axelssons samling

Sun Axelssons samling

Gunder Anderssons samling

Gunder Anderssons samling

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Eli Heckschers efterlämnade papper

Eli Heckschers efterlämnade papper

Minnesskildringar av Lorentz Wilhelm Starck och Halvar Starck

Minnesskildringar av Lorentz Wilhelm Starck och Halvar Starck

Rosa och Laura Fitinghoffs papper

Rosa och Laura Fitinghoffs papper

Ellen Sofia Westers papper

Ellen Sofia Westers papper

Hans Forssells efterlämnade papper

Hans Forssells efterlämnade papper

Sven Lidmans papper

Sven Lidmans papper

Gerda Ahlgrens arkiv

Gerda Ahlgrens arkiv

Karl Nordströms papper

Karl Nordströms papper

Släkten Adams-Ray: Brev, manuskript m.m.

Släkten Adams-Ray: Brev, manuskript m.m.

Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper

Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper

Arne Ebers samling. Tillägg

Arne Ebers samling. Tillägg

Kerstin Anckers arkiv

Kerstin Anckers arkiv

Elsa Brändström: Dagboksanteckningar m. m.

Elsa Brändström: Dagboksanteckningar m. m.

Cecile Kock: Memoirer

Cecile Kock: Memoirer

Hans Byströms samling

Hans Byströms samling

Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling

Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling
Resultat 1till100av141

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.