Visar 3 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

Brev från Lorenzo Hammarsköld till okänd

  • SE S-HS Acc2006/148
  • Arkiv
  • 1806--1818
Ett brev och ett följebrev till okänd mottagare. Brevet är ett förhandsbesked om att den ansökan som inlämnats till Hovkanslerämbetet sannolikt kommer att bifallas, daterat den 23 oktober 1806. Det korta följebrevet innehåller en förfrågan om "hr legationssecreteraren" kan vidarebefordra ett brev till Atterbom, daterat den 14 maj 1818.

Hammarsköld, Lorenzo


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.