Visar 52 resultat

Arkivbeskrivning
Poesi
Förhandsgranska utskrift Visa:

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Thor Sundberg: Dikter, tal och visor

Thor Sundberg: Dikter, tal och visor

Gustaf von Düben: dikter

Gustaf von Düben: dikter

Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"

Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"

Tankarnes lek vid lediga stunder

Tankarnes lek vid lediga stunder

Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar

Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar

Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.

Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.

Räf, Marianne: Diktsamling "Romantisk retur"

Räf, Marianne: Diktsamling "Romantisk retur"

Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.

Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.

Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn

Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn

Gustaf Ekman: Dikter

Gustaf Ekman: Dikter

Bengt Lidner: Tryckta böcker

Bengt Lidner: Tryckta böcker

Gösta Oswald: Tillägg

Gösta Oswald: Tillägg

Sandro Key-Åberg: Tillägg

Sandro Key-Åberg: Tillägg

Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell

Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell

Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson

Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson

Werner Aspenström: Brev m m

Werner Aspenström: Brev m m

Anonym dikt

Anonym dikt

1700-talsdikter

1700-talsdikter

Östen Sjöstrand: Tryck

Östen Sjöstrand: Tryck

Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek

Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek

Ernst Jacobsson: Tillägg

Ernst Jacobsson: Tillägg

Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens

Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens

Diktsamling med delvis svenska motiv

Diktsamling med delvis svenska motiv

Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton

Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton

Karlfeldts samling, tillägg (1-34)

Karlfeldts samling, tillägg (1-34)

Harriet Löwenhjelms papper

Harriet Löwenhjelms papper

Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt

Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt

Rut Hillarp: Brev

Rut Hillarp: Brev

Johan Jolin: manuskript och dikter

Johan Jolin: manuskript och dikter

Wilhelmina Stålberg: 3 dikter

Wilhelmina Stålberg: 3 dikter

Lyrikvännen, tidskrift

Lyrikvännen, tidskrift

Pär Lagerkvists samling

Pär Lagerkvists samling

Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans &qu...

Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".

Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"

Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"

Arne Ebers samling. Tillägg

Arne Ebers samling. Tillägg

Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"

Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"

Marianne Räf: Dikter

Marianne Räf: Dikter

Öyvind Fahlström: Tillägg

Öyvind Fahlström: Tillägg

Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin

Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin

Marianne Räf. Tillägg

Marianne Räf. Tillägg

Birger Sjöberg: Sällskapsvisor

Birger Sjöberg: Sällskapsvisor

Karlfeldts samling

Karlfeldts samling

Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"

Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"

Karlfeldts samling, tillägg (a-q)

Karlfeldts samling, tillägg (a-q)

Verner von Heidenstam: 2 dikter

Verner von Heidenstam: 2 dikter

Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864

Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864

Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke

Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke

Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"

Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"

Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"

Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"

Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning

Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning

Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"

Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"

Kungliga biblioteket
Kontakta oss