Visar 55 resultat

Arkivbeskrivning
Poesi
Förhandsgranska utskrift Visa:

Visbok från tidigt 1800-tal

Visbok från tidigt 1800-tal

Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"

Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"

Carl Snoilsky: Manuskript

Carl Snoilsky: Manuskript

Pär Lagerkvists samling

Pär Lagerkvists samling

Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"

Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"

Ernst Jacobsson: Tillägg

Ernst Jacobsson: Tillägg

Lyrikvännen, tidskrift

Lyrikvännen, tidskrift

Harriet Löwenhjelms papper

Harriet Löwenhjelms papper

Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell

Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell

Johan Jolin: manuskript och dikter

Johan Jolin: manuskript och dikter

Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn

Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn

Marianne Räf. Tillägg

Marianne Räf. Tillägg

Marianne Räf: Dikter

Marianne Räf: Dikter

Bengt Lidner: Tryckta böcker

Bengt Lidner: Tryckta böcker

Gustaf Ekman: Dikter

Gustaf Ekman: Dikter

Sandro Key-Åberg: Tillägg

Sandro Key-Åberg: Tillägg

Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson

Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson

Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt

Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt

Gösta Oswald: Tillägg

Gösta Oswald: Tillägg

Öyvind Fahlström: Tillägg

Öyvind Fahlström: Tillägg

Werner Aspenström: Brev m m

Werner Aspenström: Brev m m

Rut Hillarp: Brev

Rut Hillarp: Brev

Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning

Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning

Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin

Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin

Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"

Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"

Thor Sundberg: Dikter, tal och visor

Thor Sundberg: Dikter, tal och visor

Arne Ebers samling. Tillägg

Arne Ebers samling. Tillägg

Östen Sjöstrand: Tryck

Östen Sjöstrand: Tryck

Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"

Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"

Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"

Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"

1700-talsdikter

1700-talsdikter

Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"

Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"

Räf, Marianne: Diktsamling "Romantisk retur"

Räf, Marianne: Diktsamling "Romantisk retur"

Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"

Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"

Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton

Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton

Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek

Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek

Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864

Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864

Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke

Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke

Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"

Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"

Gustaf von Düben: dikter

Gustaf von Düben: dikter

Karlfeldts samling, tillägg (1-34)

Karlfeldts samling, tillägg (1-34)

Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.

Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.

Verner von Heidenstam: 2 dikter

Verner von Heidenstam: 2 dikter

Karlfeldts samling

Karlfeldts samling

Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans &qu...

Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".

Birger Sjöberg: Sällskapsvisor

Birger Sjöberg: Sällskapsvisor

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Karlfeldts samling, tillägg (a-q)

Karlfeldts samling, tillägg (a-q)

Tankarnes lek vid lediga stunder

Tankarnes lek vid lediga stunder

Diktsamling med delvis svenska motiv

Diktsamling med delvis svenska motiv

Anonym dikt

Anonym dikt

Wilhelmina Stålberg: 3 dikter

Wilhelmina Stålberg: 3 dikter

Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.

Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.

Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens

Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens

Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar

Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.