Visar 54 resultat

Arkivbeskrivning
Poesi
Förhandsgranska utskrift Visa:

Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.

Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.

Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens

Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens

Wilhelmina Stålberg: 3 dikter

Wilhelmina Stålberg: 3 dikter

Gustaf von Düben: dikter

Gustaf von Düben: dikter

Verner von Heidenstam: 2 dikter

Verner von Heidenstam: 2 dikter

Diktsamling med delvis svenska motiv

Diktsamling med delvis svenska motiv

Anonym dikt

Anonym dikt

Tankarnes lek vid lediga stunder

Tankarnes lek vid lediga stunder

Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"

Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"

Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.

Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.

Birger Sjöberg: Sällskapsvisor

Birger Sjöberg: Sällskapsvisor

Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864

Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864

Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans &qu...

Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".

Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke

Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke

Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar

Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar

Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"

Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"

Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"

Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"

Ernst Jacobsson: Tillägg

Ernst Jacobsson: Tillägg

Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning

Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning

Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"

Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"

Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek

Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek

Carl Snoilsky: Manuskript

Carl Snoilsky: Manuskript

Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"

Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"

Johan Jolin: manuskript och dikter

Johan Jolin: manuskript och dikter

Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn

Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn

Gustaf Ekman: Dikter

Gustaf Ekman: Dikter

Bengt Lidner: Tryckta böcker

Bengt Lidner: Tryckta böcker

Sandro Key-Åberg: Tillägg

Sandro Key-Åberg: Tillägg

Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell

Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell

Gösta Oswald: Tillägg

Gösta Oswald: Tillägg

Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson

Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson

Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt

Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt

Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton

Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton

Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"

Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"

Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"

Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"

Lyrikvännen, tidskrift

Lyrikvännen, tidskrift

Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"

Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"

Räf, Marianne: Diktsamling "Romantisk retur"

Räf, Marianne: Diktsamling "Romantisk retur"

1700-talsdikter

1700-talsdikter

Östen Sjöstrand: Tryck

Östen Sjöstrand: Tryck

Thor Sundberg: Dikter, tal och visor

Thor Sundberg: Dikter, tal och visor

Marianne Räf: Dikter

Marianne Räf: Dikter

Arne Ebers samling. Tillägg

Arne Ebers samling. Tillägg

Marianne Räf. Tillägg

Marianne Räf. Tillägg

Werner Aspenström: Brev m m

Werner Aspenström: Brev m m

Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin

Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin

Harriet Löwenhjelms papper

Harriet Löwenhjelms papper

Pär Lagerkvists samling

Pär Lagerkvists samling

Karlfeldts samling

Karlfeldts samling

Karlfeldts samling, tillägg (1-34)

Karlfeldts samling, tillägg (1-34)

Karlfeldts samling, tillägg (a-q)

Karlfeldts samling, tillägg (a-q)

Öyvind Fahlström: Tillägg

Öyvind Fahlström: Tillägg

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Rut Hillarp: Brev

Rut Hillarp: Brev

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.