Visar 43412 resultat

Arkivbeskrivning
Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

315 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Vid Mikaelsmässan (Efter skörden). Daterad juli 1890
Vid Mikaelsmässan (Efter skörden). Daterad juli 1890
a, Åsen. Daterad 5/3 1890. b, Bekransa mig ! c, Det är i den blommande rosenskog...
a, Åsen. Daterad 5/3 1890. b, Bekransa mig ! c, Det är i den blommande rosenskog...
Nu torkar linet... (Jägarlust)
Nu torkar linet... (Jägarlust)
Vinter i bärgsbygd. Folkmar
Vinter i bärgsbygd. Folkmar
På renen... (Sångarfärd / Spelmansvisor 2)
På renen... (Sångarfärd / Spelmansvisor 2)
Bekransa mig...!
Bekransa mig...!
Mörka flicka...
Mörka flicka...
Käraste Judas!
Käraste Judas!
Diverse diktutkast: Rönnarne, Oktobersommar, Gamlorna...
Diverse diktutkast: Rönnarne, Oktobersommar, Gamlorna...
I helgedomen
I helgedomen
Nu dallra dungarna... (Skål för kvinnan. Vid Uppsalastudenternas vårfest den 11 maj 1889)
Nu dallra dungarna... (Skål för kvinnan. Vid Uppsalastudenternas vårfest den 11 maj 1889)
På 250:nde årsdagen af konung Gustaf II Adolfs död
På 250:nde årsdagen af konung Gustaf II Adolfs död
Och nu är det sommar... (Sommarvisa)
Och nu är det sommar... (Sommarvisa)
Älskling jag är tung av vinet...
Älskling jag är tung av vinet...
Tag höljet bort. Daterad 18 januari 1883
Tag höljet bort. Daterad 18 januari 1883
Nattlig höstvind...
Nattlig höstvind...
Bal champêtre / Vårbal
Bal champêtre / Vårbal
På renen under granarna... (Sångarfärd / Spelmansvisor 2). Koncept till Sångarfärd
På renen under granarna... (Sångarfärd / Spelmansvisor 2). Koncept till Sångarfärd
Ungdomsdikter
Ungdomsdikter
Diktkoncept på lägg och lösa blad
Diktkoncept på lägg och lösa blad
"Herr Jönssons resa till svärdottern. Skämt i 1 akt"
"Herr Jönssons resa till svärdottern. Skämt i 1 akt"
"Han blef lurad!, Westerås 1879"
"Han blef lurad!, Westerås 1879"
Skådespel: Drinkarens slut, Krigarens hemkomst
Skådespel: Drinkarens slut, Krigarens hemkomst
"Teaterpjeser. No 2. II 1879"
"Teaterpjeser. No 2. II 1879"
Dramatik
Dramatik
Kuvert (elstatkopior)
Kuvert (elstatkopior)
Gamla innehållsförteckningar
Gamla innehållsförteckningar
Förteckningar, tryckta texter
Förteckningar, tryckta texter
Brev från E. A. Karlfeldt till oidentifierade (gällande årliga skolträffar i Västerås), 1920-1930.
Brev från E. A. Karlfeldt till oidentifierade (gällande årliga skolträffar i Västerås), 1920-1930.
Brev från Gerda Karlfeldt till Sture Söderström (odaterat)
Brev från Gerda Karlfeldt till Sture Söderström (odaterat)
Beskrivning av Karlfeldt-utställning i Hörsalen i Västerås stadsbibliotek 1983
Beskrivning av Karlfeldt-utställning i Hörsalen i Västerås stadsbibliotek 1983
"Att bibliografera Karlfeldt". En utläggning inför Karlfeldt-samfundet vid årsmötet i Hedemora den 10 augusti 1985. Författare: Arne Bergstrand
"Att bibliografera Karlfeldt". En utläggning inför Karlfeldt-samfundet vid årsmötet i Hedemora den 10 augusti 1985. Författare: Arne Bergstrand
E. A. Karlfeldts arbetsrum, Sångs i Sjugare
E. A. Karlfeldts arbetsrum, Sångs i Sjugare
Kopior av tre tidningsartiklar ur Vestmanlands Läns Tidning, 1979-1983
Kopior av tre tidningsartiklar ur Vestmanlands Läns Tidning, 1979-1983
Utdrag ur bokhandlare Axel Sjöbergs i Västerås debetkontoböcker åren 1880-1885 avseende lantbrukare Erik Ericssons inköp av läromedel åt sonen Erik Axel (Karlfeldt)
Utdrag ur bokhandlare Axel Sjöbergs i Västerås debetkontoböcker åren 1880-1885 avseende lantbrukare Erik Ericssons inköp av läromedel åt sonen Erik Axel (Karlfeldt)
Den första kristna pingsthögtiden och dess betydelse. Karlfeldts studentexamenuppsats, 1885
Den första kristna pingsthögtiden och dess betydelse. Karlfeldts studentexamenuppsats, 1885
Ett kuvert frankerat med Karlfeldt-frimärken
Ett kuvert frankerat med Karlfeldt-frimärken
Kopior av några slumpvis utvalda kuvert med olika adresser tillsända Karlfeldt, 1897-1926 samt ett odaterat
Kopior av några slumpvis utvalda kuvert med olika adresser tillsända Karlfeldt, 1897-1926 samt ett odaterat
Tidningsartiklar, 1979-1983
Tidningsartiklar, 1979-1983
Sonnerman, Ann: Sångssamlingen - Erik Axel Karlfeldts efterlämnade papper på KB
Sonnerman, Ann: Sångssamlingen - Erik Axel Karlfeldts efterlämnade papper på KB
Beskrivning över E. A. Karlfeldts diktarboställe Sångs i Sjugare, särskilt arbetsrum och trädgård
Beskrivning över E. A. Karlfeldts diktarboställe Sångs i Sjugare, särskilt arbetsrum och trädgård
Erik Axel Karlfeldt 1864-1964. Högtidsfesten i Folkärna kyrka, 1964
Erik Axel Karlfeldt 1864-1964. Högtidsfesten i Folkärna kyrka, 1964
Erik Axel Karlfeldts jordfästning, 1931
Erik Axel Karlfeldts jordfästning, 1931
Karlfeldtiana
Karlfeldtiana
Diverse: gratulationskort, rundskrivelser, brevfragment, visitkort m. m.
Diverse: gratulationskort, rundskrivelser, brevfragment, visitkort m. m.
Diverse
Diverse
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Karlfeldt, Sune (1907-2001): Minnesbilder av min far
Karlfeldt, Sune (1907-2001): Minnesbilder av min far
Katalogkort över Karlfeldts skingrade bibliotek
Katalogkort över Karlfeldts skingrade bibliotek
Två volymer med pressklipp och tidskrifter med texter av och om Karlfeldt
Två volymer med pressklipp och tidskrifter med texter av och om Karlfeldt
Karlfeldt: Fridolins poesi. Upplaga 1914
Karlfeldt: Fridolins poesi. Upplaga 1914
Brev från Karlfeldt till August Andersson och hans hustru Hilma
Brev från Karlfeldt till August Andersson och hans hustru Hilma
Ett brev från Karlfeldt till Professor Vilhelm Andersen, 5/2 1909
Ett brev från Karlfeldt till Professor Vilhelm Andersen, 5/2 1909
Skrivböcker från studietiden
Skrivböcker från studietiden
Kopior av original (ägda av Sune Karlfeldt)
Kopior av original (ägda av Sune Karlfeldt)
Kopior av original (ägda av Elsie Karlfeldt)
Kopior av original (ägda av Elsie Karlfeldt)
Kopior av original (ägda av Ulla Barenthein)
Kopior av original (ägda av Ulla Barenthein)
Kopior av original (ägda av Anna Karlfeldt-Larsson)
Kopior av original (ägda av Anna Karlfeldt-Larsson)
Kopior av manuskript
Kopior av manuskript
Brev från Karlfeldt till Hjalmar Embring
Brev från Karlfeldt till Hjalmar Embring
Tysk översättning av: Det förgångna, Flora och Pomona
Tysk översättning av: Det förgångna, Flora och Pomona
Renskrifter av fyra dikter: Brusala, I marsvind, Tjugondedag, Ölandslegend
Renskrifter av fyra dikter: Brusala, I marsvind, Tjugondedag, Ölandslegend
Renskrifter av fyra dikter: Brusala, I marsvind, Tjugondedag, Ölandslegend
Renskrifter av fyra dikter: Brusala, I marsvind, Tjugondedag, Ölandslegend
Brev från Karlfeldt till Gerda Wessel (gift Fougstedt)
Brev från Karlfeldt till Gerda Wessel (gift Fougstedt)
Diverse brev och dikter
Diverse brev och dikter
Brev från Karlfeldt till Aagot Lidforss
Brev från Karlfeldt till Aagot Lidforss
Karlfeldt, Erik Axel: Dikter. 1-6, 1949
Karlfeldt, Erik Axel: Dikter. 1-6, 1949
Fiskarvisa. Undertecknad Axel Karlfeldt
Fiskarvisa. Undertecknad Axel Karlfeldt
Herrgårdshjon
Herrgårdshjon
Vid Mickelsmässan (Efter skörden)
Vid Mickelsmässan (Efter skörden)
I backstugan
I backstugan
Midsommarnätter I (Blommande rönn)
Midsommarnätter I (Blommande rönn)
Åsen
Åsen
Mina fäder (Fäderna)
Mina fäder (Fäderna)
Frågor. Undertecknad Axel Karlfeldt
Frågor. Undertecknad Axel Karlfeldt
Renskrifter till 8 dikter
Renskrifter till 8 dikter
Karlfeldts samling, tillägg (1-34)
Karlfeldts samling, tillägg (1-34)
Diplom m. m.
Diplom m. m.
Diverse
Diverse
Vintergatan (Sveriges Författarförenings Jultidning), Stockholm 1930. Med dikt av Karlfeldt: Vallfärd
Vintergatan (Sveriges Författarförenings Jultidning), Stockholm 1930. Med dikt av Karlfeldt: Vallfärd
Minnesblad från Dalarne, Stockholm 1897. Med dikter av Karlfeldt
Minnesblad från Dalarne, Stockholm 1897. Med dikter av Karlfeldt
Tryck, folio
Tryck, folio
Diverse småtryck och pressklipp
Diverse småtryck och pressklipp
Småtryck och pressklipp
Småtryck och pressklipp
Äpplet (Wahlström o Widstrands Wägvisare). Årgång 11, nr 5-6, Stockholm 1922
Äpplet (Wahlström o Widstrands Wägvisare). Årgång 11, nr 5-6, Stockholm 1922
Vetterlund, Fredrik: Atterboms sagospel Fågel Blå. Lund 1900-1902
Vetterlund, Fredrik: Atterboms sagospel Fågel Blå. Lund 1900-1902
Samuel Johan Hedborn, hans lif och diktning. E. N. Söderbergs doktorsavhandling
Samuel Johan Hedborn, hans lif och diktning. E. N. Söderbergs doktorsavhandling
Ord och Bild, Stockholm 1895. Med recension av Karlfeldts debut, diktsamlingen Vildmarks- och kärleksvisor
Ord och Bild, Stockholm 1895. Med recension av Karlfeldts debut, diktsamlingen Vildmarks- och kärleksvisor
Ny Illustrerad Tidning nr 7, 17/2 1900. Med dikt av Karlfeldt: En herde- och namnsdagsvisa, om sommaren
Ny Illustrerad Tidning nr 7, 17/2 1900. Med dikt av Karlfeldt: En herde- och namnsdagsvisa, om sommaren
Musik-kultur. Peterson-Berger-nummer. Nummer 2, 1927
Musik-kultur. Peterson-Berger-nummer. Nummer 2, 1927
Handlingar rörande Svenska Akademiens Högtidsdag den 20 dec. 1909
Handlingar rörande Svenska Akademiens Högtidsdag den 20 dec. 1909
Bonniers Månadshäften. Häfte 1, Stockholm 1907
Bonniers Månadshäften. Häfte 1, Stockholm 1907
Diverse tryck
Diverse tryck
Tryck
Tryck
Sinclair Lewis. Tal vid Nobelfesten den 10/12 1930
Sinclair Lewis. Tal vid Nobelfesten den 10/12 1930
Carl David af Wirsén. Tal, 1924
Carl David af Wirsén. Tal, 1924
Johan Olof Wallins minnesstod. Tal, 1922
Johan Olof Wallins minnesstod. Tal, 1922
Vallfärd
Vallfärd
Härolden
Härolden
Ett lejon
Ett lejon
Resultat 1 till 100 av 43412

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.