Visar 43344 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

314 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Diverse tal

"Jag är en röst i bergen... "

Oration till skalder och kompaner. 11 blad

Lukt och doft. En sommarpredikan. 32 blad

Tal vid Riksförbundets för Sveriges försvar årsfest den 15 november 1927: "Hvad är ett ofritt land ?". 9 blad

Diverse tal

Tal vid invigningen av Stiernhielmsmonumentet i Vika den 7 oktober 1928: "I min barndom läste... ". 12 blad

Tal vid Sven Södermans jordfästning den 26 april 1930: "Det var för länge sen... "

Diverse tal

"I Dalarne med ryggen vänd... " . Utkast till artikeln I Dalarne, 9 blad

Tal på Wilhelm Peterson-Bergers 60-årsdag vid banketten på Grand Hotel Royal den 27 februari 1927. Utkast, 2 blad

Tal under Allmänna gymnasistdagarna den 6 mars 1927. Kortfattat referat (1927, 1932), 6 blad

Tal vid invigningen av Stiernhielmsmonumentet i Vika den 7 oktober 1928. 13 blad (1928, 1932)

Diverse tal

För hundra år sedan... . Koncept till tal om J. O. Wallin och J. J. Berzelius i Svenska Akademien 20/12 1929, 11 blad

Sinclair Lewis, tal vid Nobelfesten den 10 december 1930: "Amerika är den nya... ", 16 blad

"Snabbt jagar stormen våra år... ". Koncept, 1 blad. Tryckt under olika titlar: a, Snabbt jagar stormen våra år. b, Vid Svenska akademiens högtidsfest. c, Vid Svenska akademiens högtidssammanträde. d, På svenska akademiens högtidsdag den 20 december 1929. Tryckt i Tankar och tal, 1932 (med titeln "Psaltare och lyra")

Digitalt material

1. Avfotograferade fotoalbum:
-"HL - Band I, från december 1944 - september 1946"
-"HL - Band II, september 1946 - juni 1948"

2. Innehållsförteckningar över inlämnat material:
"Hans Leygraf , material till KB oktober 2020" (Obs! Samma som sökhjälpmedlet som laddats upp i posten)

Fotografier: Fotoalbum

”Schloss Berg” - i Thurgau, Schweiz där HL studerade hos Anna Hirzel Langenhan
periodvis från 1938 till pedagogens bortgång 1951
”Hans” - albumet som HL:s mamma Ridy gjorde till honom på 35-årsdagen 1955

Fotoböckerna Irrsee och En kärlekssaga

Irrsee:
En minnesbok i text och bild över åren i Hof 47/Irrsee,
med början 1969 och fram till sista sommaren, 2010
Christofer Leygraf har sammanställt den

En kärlekssaga:
Till HL:s 90-årsdag
Foton på de båda kära, som har levt ihop i 65 år

Brev

5. Brev mellan HL och GL:
Brev från HL till GL med början i december 1942 och fram till 1966. De är skrivna från
Schloss Berg, från Darmstadt eller Hannover, ibland på tåget/flyget mellan konsertorter. (se
också Christofer detaljerade intryck nedtecknade i mars 2020, försättsblad till breven 1945-
1965, och Dorettes sammanfattning av de första åren, 1942-1945).
Ett urval av breven lämnade till KB, övriga sparade hos familjen
Brev från GL till HL, det första är från augusti 1943, då undervisningsåret i Innsbruck just ska
börja. På mängden brev från och med deras gemensamma liv i Stockholm 1945 förstår man att
HL är på resa många månader varje år. Sista brevet är avsänt från Sigtuna 1965, det slutar ”wie
schade, dass Du nicht dabei sein konntest” - vilket skulle kunna vara en rubrik till många av
breven. (se också Dorettes sammanfattning)
Ett brev lämnat till KB, övriga sparade hos familjen

6. Brev från Alois Leygraf till HL, ett brev från HL till sin mamma, Ridy:
Brev från pappa Alois Leygraf i Stockholm till HL i Schloss Berg under åren 1938-1941, det
handlar om visum, resor, pengar, konserter, brev som dikteras och förmaningar. (se också
Christofers nedtecknade intryck från mars 2020, försättsblad till breven)
Ett urval av breven lämnade till KB, övriga sparade hos familjen
Ett brev från HL till sin mamma, Ridy Leygraf, sänt från München november 1941. Handlar
om visum till Sverige, men också om konsertprogram och en detaljerad beskrivning hur en
studievecka på högskolan kan se u

Brev/Diverse

8. Brev från agenturer, konsertarrangörer …
några kontrakt från 40 – 60-talen

9. Fler brev, kort, telegram, efter-konserter-tack….

10. Diverse material: (eventuella dubletter):

Affischer/Foto av målning

1961 – Affisch för Nationalmusei sommarnattskonserter 1961
1961 – Ledamot av Kungliga musikaliska akademien, utfärdat brev16 november 1961
1963 – Affisch från pianoafton i Prag 15/12 1963
1963 – Affisch från orkesterkonsert i Nacka Aula 20/10 1968
1973(?) - Pianoafton i Tärnsjö 10 februari 1973
1975 – Affisch från Ryssland-turné med Leygraf-kvartetten 2 februari 1975
1982 - Affisch “För Simrishamns flygel 9 juli 1982”
1983 – Affisch från pianoafton i Bergen 22 februari 1983
1989 – Affisch från pianoafton i Soeul 10 april 1989
2 affischunderlag inför konserter (med och utan skägg)
1992 - Affisch från konsert i Asker 2 december 1992
1997 – Affisch inför invigningen av ny flygel i Wiesbaden, pianoafton 7 december 1997
2004 – Affisch inför pianokurs i Hannover 6 – 8 februari 2004
Foto av Helmut Mühles målning av HL 2013/2014

Brev

Brev från vänner och kolleger, från Schloss Berg,
samt brev till Arne Torger och Hans Pålsson

Fotoalbum m.m.

Fem volymer med fotografier, pressklipp, samt anteckningar.
Dessutom lösa papper med dagboksliknande anteckningar

Magnus von Platens samling. Tillägg

  • SE S-HS Acc2020/77
  • Arkiv
Innehåller arbetsmaterial, manuskript, pressklipp, tryck
2020/77:1 Manuskript och arbetsmaterial, 1 kapsel
2020/77:2-6 Arbetsmaterial rörande informatorer, 5 kapslar
2020/77:7 Material rörande Vilhelm Moberg, 1 kapsel
2020/77:8 Tryck, 1 kapsel
2020/77:8-9 Kortlådor, 2 lådor

Manuskript av Erik Axel Karlfeldt

  • SE S-HS Acc2019/24
  • Arkiv
Accessionen innehåller ett odaterat manuskript med den renskrivna dikten "En studentflamma" och det första utkastet till dikten "Dalmarsch" av Erik Axel Karlfeldt, 1 blad
Resultat 1 till 100 av 43344

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.