Visar 489 resultat

Arkivbeskrivning
Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

Pärm med uppgifter om Olof Molanders teaterbana. Pressklipp och foton av för...

Pärm med uppgifter om Olof Molanders teaterbana. Pressklipp och foton av föreställningar.

Resedagbok

Resedagbok

Kungl. Dramatiska Teaterns Program: Tisdagen den 18 februari 1908. (Festspel,...

Kungl. Dramatiska Teaterns Program: Tisdagen den 18 februari 1908. (Festspel, Prolog och Mäster Olof).

Utan titel

Utan titel

Ankomst till Rom med mera.

Ankomst till Rom med mera.

AHLBOM, ERNST: Minnen och anteckningar från en trettiofemårig teaterbana. (He...

AHLBOM, ERNST: Minnen och anteckningar från en trettiofemårig teaterbana. (Helsingfors, 1919)

Brev till Harald Molander från diverse personer

Brev till Harald Molander från diverse personer

Utsigter från MOTALA. Fotoalbum. Fotograf: Niklas Anton Molander (1822-1867).

Utsigter från MOTALA. Fotoalbum. Fotograf: Niklas Anton Molander (1822-1867).

Aeschylos (525-456 f.Kr.): ORESTIEN. Tolkad av Emil Zilliacus. Bearbetad för ...

Aeschylos (525-456 f.Kr.): ORESTIEN. Tolkad av Emil Zilliacus. Bearbetad för scenen av Olof Molander. Regibok. 1953

Beskrivning av Svenska Teatern vid tiden för Harald Molanders övertagande av ...

Beskrivning av Svenska Teatern vid tiden för Harald Molanders övertagande av den konstnärliga ledningen. Meiningarna, repertoar, recensioner med mera.

Olof Molanders utkast till hans tänkta fortsättning av boken om Harald Molander.

Olof Molanders utkast till hans tänkta fortsättning av boken om Harald Molander.

Ahlenius, Holger: FRÅN STOCKHOLMS TEATRAR. Ord och bild. 5 st. 1947-1953

Ahlenius, Holger: FRÅN STOCKHOLMS TEATRAR. Ord och bild. 5 st. 1947-1953

En Lyckoriddare

En Lyckoriddare

Harald Molanders egna böcker

Harald Molanders egna böcker

Spelåret 1891-92.

Spelåret 1891-92.

Material till bok om Harald Molander. Kronologi och brevexcerperingar.

Material till bok om Harald Molander. Kronologi och brevexcerperingar.

GOLDBERG, JACQUES: Regi. (Medföljer som bilaga till Thalia nr 17, 1912).

GOLDBERG, JACQUES: Regi. (Medföljer som bilaga till Thalia nr 17, 1912).

Svenska Teatern. Finlands Svenska Nationalscen 1953-1954. (Årsberättelse). (H...

Svenska Teatern. Finlands Svenska Nationalscen 1953-1954. (Årsberättelse). (Helsingfors, 1954)

Brunius, August: MAX REINHARDT 1920. Ord och Bild. 1920

Brunius, August: MAX REINHARDT 1920. Ord och Bild. 1920

Egna böcker och översättningar

Egna böcker och översättningar

Ibsen, Henrik (1828-1906): EN FOLKEFIENDE. Översättning 1940. Regiexemplar. (...

Ibsen, Henrik (1828-1906): EN FOLKEFIENDE. Översättning 1940. Regiexemplar. (Fenix och Folkan). 1940

Den stackars Jonathan

Den stackars Jonathan

Uppsatser om Harald Molander. Samlingar till Harald Molander III.1 och VII. E...

Uppsatser om Harald Molander. Samlingar till Harald Molander III.1 och VII. Ett skri av anklagelse. Gerhart Hauptmann och Die Weber i 1890-talets Sverige. Seminarieversion, höstterminen 1980 av Per Ringby (1950- ).

Teaterprogram: Mikado. Helsingfors

Teaterprogram: Mikado. Helsingfors

Tryck och småtryck. OBS! Endast ett urval i förteckningen

Tryck och småtryck. OBS! Endast ett urval i förteckningen

Josephson, Ragnar (1891-1966): FARLIG OSKULD. Teaterstycke i fem akter. Perso...

Josephson, Ragnar (1891-1966): FARLIG OSKULD. Teaterstycke i fem akter. Personförteckning

Spelåret 1892-93.

Spelåret 1892-93.

En studie om Kaj Munk och programblad för Det Nya Teater.

En studie om Kaj Munk och programblad för Det Nya Teater.

HAGEMANN, CARL: Regie. Die Kunst der szenischen Darstellung. 1916

HAGEMANN, CARL: Regie. Die Kunst der szenischen Darstellung. 1916

Bokauktionskatalog över böcker efter Olof Molander. 1967

Bokauktionskatalog över böcker efter Olof Molander. 1967

NATIONALSCEN. BLM. 1963:1

NATIONALSCEN. BLM. 1963:1

STUDENT 22. UNDER LUNDAGÅRDS KRONOR. Fjärde samlingen

STUDENT 22. UNDER LUNDAGÅRDS KRONOR. Fjärde samlingen

Lagerkvist, Pär (1891-1974): a) HAN SOM FICK LEVA OM SITT LIV. Skådespel i tr...

Lagerkvist, Pär (1891-1974): a) HAN SOM FICK LEVA OM SITT LIV. Skådespel i tre akter. Regiexemplar. b) SISTA MÄNSKAN. Bearbetning. c) DEN OSYNLIGE. Bearbetning.

Utställningskatalog från Paris' Salongen år 1883, Salon de 1883. Catalog...

Utställningskatalog från Paris' Salongen år 1883, Salon de 1883. Catalogue des ouvrages DE PEINTURE ET DE SCULPURE des artistes vivants. (Paris, 1883)

HOLBERG, LUDVIG: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. (Köpenhamn, 1958)

HOLBERG, LUDVIG: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. (Köpenhamn, 1958)

Sveriges Radios "Teaterronden", Häfte nr 6 1967 med ett minnesprogr...

Sveriges Radios "Teaterronden", Häfte nr 6 1967 med ett minnesprogram om Olof Molander.

Spelåren 1886-93, ekonomi med mera.

Spelåren 1886-93, ekonomi med mera.

Vollert, Dorrit född Molander (1921- ). Uppsats: Humanism och klassisk dra...

Vollert, Dorrit född Molander (1921- ). Uppsats: Humanism och klassisk dramatik i Johannes Rudbeckius' kollegium 1610-1613. Uppsala 1961.

Skizzbok Richard Berg

Skizzbok Richard Berg

Noter

Noter

Kejsarens nya kläder

Kejsarens nya kläder

Harrie, Ivar. RACINES ANDROMAQUE. Ord och Bild. 1932

Harrie, Ivar. RACINES ANDROMAQUE. Ord och Bild. 1932

Spelåren 1886/87, 88 och 89. Recensioner i dagspressen och i Finsk Tidskrift.

Spelåren 1886/87, 88 och 89. Recensioner i dagspressen och i Finsk Tidskrift.

Molnár, Franz (egentligen Neumann), (1878-1952), ungersk författare: EN KOMED...

Molnár, Franz (egentligen Neumann), (1878-1952), ungersk författare: EN KOMEDI PÅ SLOTTET. En anekdot i tre akter. Översättning från tyskan av Carlo Keil-Möller. Oscarsteatern 1928, 1929. Regiexemplar.

Pressklipp: Teaterrecensioner med mera. OBS! Endast ett urval i förteckningen.

Pressklipp: Teaterrecensioner med mera. OBS! Endast ett urval i förteckningen.

HÖRDE NI. Nr 3. 1949

HÖRDE NI. Nr 3. 1949

Program vid Sveriges Riksdags middag i Grand Hôtel Royal vid dess 500-års min...

Program vid Sveriges Riksdags middag i Grand Hôtel Royal vid dess 500-års minnesfest. 28 maj 1935

Programblad och kommentarer, tidningsrecensioner etc. från uppförandet på Sto...

Programblad och kommentarer, tidningsrecensioner etc. från uppförandet på Stockholm Nations teater av "Horatius och Lydia".

JACOBSOHN, SIEGFRIED: Max Reinhardt. (Berlin, 1910)

JACOBSOHN, SIEGFRIED: Max Reinhardt. (Berlin, 1910)

Inbjudning till doktorspromotioner vid Lunds Universitet. Maj 1947

Inbjudning till doktorspromotioner vid Lunds Universitet. Maj 1947

Kungen roar sig

Kungen roar sig

Foton

Foton

Franz (egentligen Neumann), (1878-1952), ungersk författare: EN KOMEDI PÅ SLO...

Franz (egentligen Neumann), (1878-1952), ungersk författare: EN KOMEDI PÅ SLOTTET. Folkparksturné 1941. Regiexemplar.

INLDEDNING: Världens Bästa Dramer. 1961

INLDEDNING: Världens Bästa Dramer. 1961

Spelåren 1888/89 och 89/90.

Spelåren 1888/89 och 89/90.

Harald Molander och Svenska Teatern i Helsingfors. Materialet dokumenterar Sv...

Harald Molander och Svenska Teatern i Helsingfors. Materialet dokumenterar Svenska Teaterns i Helsingfors verksamhet åren 1886-1893, Harald Molanders tid som intendent vid teatern. (Svenska Teatern i Helsingfors kallades fram till 1871 för Nya Teatern.) Materialet innehåller brev- och dagboksexcerpter, avskrifter av tidningsrecensioner, förteckningar över repertoar, personal med mera. Pressklippen omfattar åren 1896-1900. Uppgifter angående dekorskisser, regiexemplar, manus, kontrakt och protokoll se övriga delar av förteckningen.

Spelåren 1890/91 och 91/92.

Spelåren 1890/91 och 91/92.

JOSEPHSON, RAGNAR och HOOGLAND, CLAES: Från Johanna till Amorina. Bilder och ...

JOSEPHSON, RAGNAR och HOOGLAND, CLAES: Från Johanna till Amorina. Bilder och repliker från Dramatens spelår 1948-1951. (Stockholm, 1951)

Severo Torelli

Severo Torelli

FRI VANDRING. BLM

FRI VANDRING. BLM

Munk, Kaj (1898-1944), dansk präst och författare: HAN SITTER VID SMÄLTDEGELN...

Munk, Kaj (1898-1944), dansk präst och författare: HAN SITTER VID SMÄLTDEGELN. Pjäs i fem bilder

Harald Molander går i landsflykt. En källstudie av Olof Molander. (KRING KONS...

Harald Molander går i landsflykt. En källstudie av Olof Molander. (KRING KONST OCH KULTUR).

Nordström, Ludvig (1882-1942): LANDSORTS-BOHEME. Komedi. Diverse manus

Nordström, Ludvig (1882-1942): LANDSORTS-BOHEME. Komedi. Diverse manus

Ollén, Gunnar: Recension av Torsten Eklunds doktorsavhandling Tjänstekvinnans...

Ollén, Gunnar: Recension av Torsten Eklunds doktorsavhandling Tjänstekvinnans son. Samlaren. 1948

KATOLSK KATEKES. (Stockholm, 1929)

KATOLSK KATEKES. (Stockholm, 1929)

Spelåret 1892/93.

Spelåret 1892/93.

Brev till Olof Molander

Brev till Olof Molander

Svenska Teatern i Helsingfors: LILLA HELGONET. 12 mars 1904

Svenska Teatern i Helsingfors: LILLA HELGONET. 12 mars 1904

Sankt Andreas fest

Sankt Andreas fest

Spelåret 1894/95.

Spelåret 1894/95.

Brev från Olof Molander

Brev från Olof Molander

Sjöberg, Alf med flera: ETT TEATERSAMTAL OM BRECHT. Ord och Bild. 1964

Sjöberg, Alf med flera: ETT TEATERSAMTAL OM BRECHT. Ord och Bild. 1964

KJERBÖLL-PETERSEN, LORENZ: Die Schauspielkunst. 1925. Med Olof Molanders ante...

KJERBÖLL-PETERSEN, LORENZ: Die Schauspielkunst. 1925. Med Olof Molanders anteckningar

O' Neill, Eugene (1888-1953): KLAGA MÅNDE ELEKTRA. Del I-III. Översättni...

O' Neill, Eugene (1888-1953): KLAGA MÅNDE ELEKTRA. Del I-III. Översättning och bearbetning: Olof Molander. Bilder från 1933 års uppsättning. Regiexemplar 1964.

Genom telefon

Genom telefon

Harald Molander: Anmälan till pressen om Molières "Den inbillade sjuke&q...

Harald Molander: Anmälan till pressen om Molières "Den inbillade sjuke" inför premiären på Svenska Teatern i Helsingfors.

Spelåren 1896-1898.

Spelåren 1896-1898.

Oidentifierade brev till Olof Molander

Oidentifierade brev till Olof Molander

Sachs, Hans: DEN VANDRANDE STUDENTEN I PARADIS. Översättning: Hjalmar Gullbe...

Sachs, Hans: DEN VANDRANDE STUDENTEN I PARADIS. Översättning: Hjalmar Gullberg. Ord och Bild. 1936

LESEUR, ELISABETH: Dagbok och tankar för varje dag. (Stockholm, 1937)

LESEUR, ELISABETH: Dagbok och tankar för varje dag. (Stockholm, 1937)

O' Neill, Eugene (1888-1953): KLAGA MÅNDE ELEKTRA. Del I-III. Läsexempla...

O' Neill, Eugene (1888-1953): KLAGA MÅNDE ELEKTRA. Del I-III. Läsexemplar 1964. Se ovan!

Spelåren 1898-1900.

Spelåren 1898-1900.

LINDBERG, PER: Kring ridån. (Stockholm, 1932)

LINDBERG, PER: Kring ridån. (Stockholm, 1932)

Kyssen

Kyssen

Stiernstedt, Marika: LUDVIG NORDSTRÖMS FATA MORGANA. BLM. 1951

Stiernstedt, Marika: LUDVIG NORDSTRÖMS FATA MORGANA. BLM. 1951

SEKLERNAS NYÅRSNATT. Sagospel i en akt. Gustaf af Geijerstam. Svenska teatern...

SEKLERNAS NYÅRSNATT. Sagospel i en akt. Gustaf af Geijerstam. Svenska teatern. Jan. 1889

Biographica

Biographica

Illusion på teatern

Illusion på teatern

ETT DRÖMSPEL (August Strindberg), Dramaten.

ETT DRÖMSPEL (August Strindberg), Dramaten.

Ett färgfoto ur en tidning av den amerikanske fotografen Ansel Adams. Har kan...

Ett färgfoto ur en tidning av den amerikanske fotografen Ansel Adams. Har kanske legat till grund för en scendekoration - eventuellt Orestien.

Kongs-emnerne

Kongs-emnerne

KONUNG OIDIPUS (Sofokles)

KONUNG OIDIPUS (Sofokles)

Två nätter

Två nätter

Om att gå till teatern

Om att gå till teatern

ANTIGONE (Sofokles) och SPÖKSONATEN (August Strindberg)

ANTIGONE (Sofokles) och SPÖKSONATEN (August Strindberg)

Faust

Faust

Att tappa koncepterna på teatern

Att tappa koncepterna på teatern

ITALIENSKA SCENERIER. Joseph Furttenbach (1591-1667)

ITALIENSKA SCENERIER. Joseph Furttenbach (1591-1667)

Monsieur Le Ministre

Monsieur Le Ministre

Mikado

Mikado
Resultat 1till100av489

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.