Visar 68 resultat

Arkivbeskrivning
Martin och Greta Lamms arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

Martin och Greta Lamms arkiv

  • SE S-HS Acc2017/31
  • Arkiv
  • 1800-1950-tal
Handlingar från Martin Lamm och Greta Lamm f. Wawrinsky. Samlingen innehåller även handlingar från andra medlemmar i familjerna Lamm och Wawrinsky.

Brev till Martin Lamm

1. Bonniers förlag (Inklusive avtal)
2. Avskrifter av brev från Hjalmar Bergman till Alma Söderhjelm (Inkl. brev från Elisabeth RIngbom ang. breven)
3. Diverse (Bl.a. Herman Lamm, Gunnar Skoglund, Nils Julis Geber?, Stina Bergman, Helge Kjellin, Johannes Edfelt)

Diverse brev

1. Till Martin och Greta Lamm - från Carl Malmsten
2. Till Martin och Greta Lamm - från barnen
3. Till Martin och Greta Lamm - lorrespondens rörande ekonomiskt stöd till Hans Vajda-Vidor
4. "Taorminabrev från barnen och fröken S?"
5. Oidentifierade/brev mellan andra
6. Brev mellan Herman Lamm/Lisen Lamm och andra rörande Martin Lamm

Diverse brev

1. Sven Tunberg "Josse" 1911-1933
2. Diverse lappar och brev (Huvudsakligen till familjen)
3. Diverse (Huvudsakligen till familjen)

Diverse brev

1. Karin Hammarström f.Lamm
2. Föräldrarna (Edvard Wawrinsky och Selma Traneus)
3. Göran
4. Ture Nerman
5. Diverse (Bl.a. Bertil Malmberg, Signe Höjer, Sven Hedin, Johannes Edfelt, Eli Heckscher, Sara Lidman, Olof Lagercrantz, Ernst Wigforss, Gustaf Collijn, Sven Stolpe)

Diverse klipp

1. Martins död
2. Strindbergsböckerna och andra (Tidskriftsrecensioner och dubbletter)
3. Klippalbum (Recensioner över uppsatser i Samlaren, Oxenstiernaboken, Swedenborgs bok, upplysningstidens (?), diverse föredrag)
4. Klippalbum (Recensioner över Aug. Blancheboken och Dickensboken, det modärna dramat )
5. Klippalbum (Greta Lamm 1945)
6. Klippalbum (Tidningsartiklar av M.L. recensioner över Strindbergsböckerna)

Särtryck

Häri även en kopia av texten till ett föredrag Hjalmar Bergman höll 1928 vid namn "Juden - fantasten" med dedikation till Martin Lamm

Brev till Greta Lamm

1. Karin Hammarström f.Lamm
2. Föräldrarna (Edvard Wawrinsky och Selma Traneus)
3. Göran
4. Ture Nerman
5. Diverse (Bl.a. Sven Hedin, Johannes Edfelt, Eli Heckscher, Sara Lidman, Olof Lagercrantz, Ernst Wigforss, Gustaf Collijn, Sven Stolpe)

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.