Visar 86 resultat

Arkivbeskrivning
Poesi
Förhandsgranska utskrift Visa:

9 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Wilhelmina Stålberg: Dikter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Werner Aspenström: Brev m m
Werner Aspenström: Brev m m
Visbok: Witterhets Stycken Fjerde samlingen 1805
Visbok: Witterhets Stycken Fjerde samlingen 1805
Visbok från tidigt 1800-tal
Visbok från tidigt 1800-tal
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Verser samlade av Abraham Leijonhufvud
Verser samlade av Abraham Leijonhufvud
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson
Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Tankarnes lek vid lediga stunder
Tankarnes lek vid lediga stunder
Sten Selander, pressklipp
Sten Selander, pressklipp
Staffan Lamms researchmaterial om Peter Weiss, med originalfotografier från Peter Weiss
Staffan Lamms researchmaterial om Peter Weiss, med originalfotografier från Peter Weiss
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Selander, Sten: Dikter 1909-1910
Selander, Sten: Dikter 1909-1910
Sandro Key-Åberg: Tillägg
Sandro Key-Åberg: Tillägg
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Rut Hillarp: Brev
Rut Hillarp: Brev
Rönnog Seabergs arkiv
Rönnog Seabergs arkiv
Pär Lagerkvists samling
Pär Lagerkvists samling
Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek
Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Östen Sjöstrand: Tryck
Östen Sjöstrand: Tryck
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
"Min Diktbok" med dedikation av Henning von Melsted
"Min Diktbok" med dedikation av Henning von Melsted
Marianne Räf. Tillägg
Marianne Räf. Tillägg
Marianne Räf: Diktsamling "Romantisk retur"
Marianne Räf: Diktsamling "Romantisk retur"
Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"
Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"
Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"
Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"
Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"
Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"
Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"
Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"
Marianne Räf: Dikter
Marianne Räf: Dikter
Lyrikvännen, tidskrift
Lyrikvännen, tidskrift
Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton
Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton
Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"
Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"
Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"
Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"
Kopia av dikt till Martina Schwerin av Esaias Tegnér
Kopia av dikt till Martina Schwerin av Esaias Tegnér
Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt
Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Karlfeldts samling, tillägg (1-34)
Karlfeldts samling, tillägg (1-34)
Karlfeldts samling
Karlfeldts samling
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Johan Jolin: manuskript och dikter
Johan Jolin: manuskript och dikter
Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke
Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke
Jan Olov Ulléns arkiv
Jan Olov Ulléns arkiv
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Helmer Grundströms arkiv
Helmer Grundströms arkiv
Harriet Löwenhjelms papper
Harriet Löwenhjelms papper
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".
Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".
Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper
Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper
Gustaf Ekman: Dikter
Gustaf Ekman: Dikter
Gösta Oswald: Tillägg
Gösta Oswald: Tillägg
Gösta Oswald: Översättning av "Hyperion" av F. Hölderlin
Gösta Oswald: Översättning av "Hyperion" av F. Hölderlin
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864
Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864
Fredrica Christina Linders arkiv
Fredrica Christina Linders arkiv
Folke Isakssons arkiv
Folke Isakssons arkiv
Ernst Jacobsson: Tillägg
Ernst Jacobsson: Tillägg
Erland Flemmings arkiv
Erland Flemmings arkiv
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn
Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn
Diktsamling med delvis svenska motiv
Diktsamling med delvis svenska motiv
Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.
Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Diktbok: Antologia poezji skandynawskiej
Diktbok: Antologia poezji skandynawskiej
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Carl Snoilsky: Manuskript
Carl Snoilsky: Manuskript
Carl David af Wirsén: Wackra September : Dikt
Carl David af Wirsén: Wackra September : Dikt
Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell
Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell
Börje Lundgrens arkiv
Börje Lundgrens arkiv
Bo Johanssons arkiv
Bo Johanssons arkiv
Birger Sjöberg: Sällskapsvisor
Birger Sjöberg: Sällskapsvisor
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Bernhard Nilssons arkiv
Bernhard Nilssons arkiv
Bengt Lidner: Tryckta böcker
Bengt Lidner: Tryckta böcker
Arne Ebers samling. Tillägg
Arne Ebers samling. Tillägg
Anonym dikt
Anonym dikt
1700-talsdikter
1700-talsdikter

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.