Visar 9526 resultat

Arkivbeskrivning
Serie
Förhandsgranska utskrift Visa:

38 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Sachs, Nelly: Dikter
Sachs, Nelly: Dikter
Brev
Brev
Sachs, Nelly: 2 st odaterade meddelanden [till vem oklart]. Anteckningar på kuvert och lös lapp.
Sachs, Nelly: 2 st odaterade meddelanden [till vem oklart]. Anteckningar på kuvert och lös lapp.
Pressklipp
Pressklipp
Inbjudningar, program m.m. till största delen rörande Nelly Sachs.
Inbjudningar, program m.m. till största delen rörande Nelly Sachs.
Tryck
Tryck
Biographica
Biographica
Dagbokskalendrar, 17 st.
Dagbokskalendrar, 17 st.
Brev till Hans Byström.
Brev till Hans Byström.
Brev från Hans Byström
Brev från Hans Byström
Dagbokskalendrar, 3 st.
Dagbokskalendrar, 3 st.
Manuskript till recensioner av olika verk
Manuskript till recensioner av olika verk
Manuskript och anteckningar m.m.
Manuskript och anteckningar m.m.
Kassaböcker.
Kassaböcker.
Brev.
Brev.
Biographica.
Biographica.
Utgivningen.
Utgivningen.
Förarbeten till tysk ordbok.
Förarbeten till tysk ordbok.
Tryck.
Tryck.
Fotografier.
Fotografier.
Pressklipp.
Pressklipp.
Fotografier, pressklipp
Fotografier, pressklipp
Brev
Brev
Manuskript till föredrag, tryck
Manuskript till föredrag, tryck
Häften med glosor och anteckningar, 18 st.
Häften med glosor och anteckningar, 18 st.
Brev till Kati Nordgren-Karlén, F - K
Brev till Kati Nordgren-Karlén, F - K
Brev till Kati Nordgren-Karlén, A - E
Brev till Kati Nordgren-Karlén, A - E
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Jens Fredlund och Lykke Madsen
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Jens Fredlund och Lykke Madsen
Brev till Kati Nordgren-Karlén
Brev till Kati Nordgren-Karlén
Brev till Kati Nordgren- Karlén från Jens Fredlund och Lykke Madsen
Brev till Kati Nordgren- Karlén från Jens Fredlund och Lykke Madsen
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Martin Emond
Brev till Kati Nordgren- Karlén från Anders Karlén
Brev till Kati Nordgren- Karlén från Anders Karlén
Biographica
Biographica
Brev från Kati Nordgren-Karlén, korrespondens i samband med utställningar, handlingar kring trafikolyckan i Frankrike 1972 samt anteckningsblock
Brev från Kati Nordgren-Karlén, korrespondens i samband med utställningar, handlingar kring trafikolyckan i Frankrike 1972 samt anteckningsblock
Manuskript av Kati Norgren Karlén
Manuskript av Kati Norgren Karlén
Manuskript av Gunnar Nordgren, Gunnar Bohman och Greta Sjöholm
Manuskript av Gunnar Nordgren, Gunnar Bohman och Greta Sjöholm
Dagbok, anteckningar och teckningar av Martin Emond
Dagbok, anteckningar och teckningar av Martin Emond
Grammofonskiva: Tivedshambo med Jularbo J:r
Grammofonskiva: Tivedshambo med Jularbo J:r
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Henning Köie och Grete Kusk
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Henning Köie och Grete Kusk
Räkenskapshandlingar
Räkenskapshandlingar
Teckningar, fotografier, pressklipp,handlingar kring skilsmässan.
Teckningar, fotografier, pressklipp,handlingar kring skilsmässan.
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Henning Köie
Brev till Kati Nordgren-Karlén från Henning Köie
Brev till Kati Nordgren-Karlén, L - W
Brev till Kati Nordgren-Karlén, L - W
Brev till Kati Nordgren- Karlén, B - Ö.
Brev till Kati Nordgren- Karlén, B - Ö.
Manuskript
Manuskript
Brev till Kati Nordgren-Karlén, förnamn
Brev till Kati Nordgren-Karlén, förnamn
Brev.
Brev.
Brev.
Brev.
Dagböcker.
Dagböcker.
Brev.
Brev.
Brev.
Brev.
Brev.
Brev.
Dagböcker.
Dagböcker.
Kanotloggbok, 10 st.
Kanotloggbok, 10 st.
Diverse handlingar
Diverse handlingar
Brev.
Brev.
Brev.
Brev.
Dagböcker.
Dagböcker.
Nummer 6-9: Resor; Egon Lundgren; Akad. Turistbyrå; Berlin.
Nummer 6-9: Resor; Egon Lundgren; Akad. Turistbyrå; Berlin.
Nummer 9-12: Berlin; Tyskland; Eurounionen; Dr. Robert Lundberg.
Nummer 9-12: Berlin; Tyskland; Eurounionen; Dr. Robert Lundberg.
Fotografier och tryckta bilder.
Fotografier och tryckta bilder.
Nummer 13: Personalia.
Nummer 13: Personalia.
Nummer 18-25: Atterboms arkiv i Lund; Spanska amb.; Italien, Odyssén; Schweiz; Vineta; Junkers Julin-Wollin (Vikingar); Bregentz; Slussen.
Nummer 18-25: Atterboms arkiv i Lund; Spanska amb.; Italien, Odyssén; Schweiz; Vineta; Junkers Julin-Wollin (Vikingar); Bregentz; Slussen.
Nummer 1, 1a, 1b: Släkten Wollin; Am Wollin; Löjtn. G-A Wollin.
Nummer 1, 1a, 1b: Släkten Wollin; Am Wollin; Löjtn. G-A Wollin.
Nummer 2-5: Maria Christina Wollin, Göteborg; Prof. C-F Fallén, Lund; Capt. David Füst, drama; A F Godenius.
Nummer 2-5: Maria Christina Wollin, Göteborg; Prof. C-F Fallén, Lund; Capt. David Füst, drama; A F Godenius.
Nummer 14-17: B E Malmström; Korrespondens; Rysk avhandling om ön Wollin; Korrespondens.
Nummer 14-17: B E Malmström; Korrespondens; Rysk avhandling om ön Wollin; Korrespondens.
Predikningar
Predikningar
Predikningar
Predikningar
Predikningar
Predikningar
Predikningar
Predikningar
Predikningar
Predikningar
12-45
12-45
Korrespondens, bilder, 1-11
Korrespondens, bilder, 1-11
46-80
46-80
Hartzen, näml. norr Hartzen eller Rammelsberg vid Gosslar etc.
Hartzen, näml. norr Hartzen eller Rammelsberg vid Gosslar etc.
Polen, Ungern, Steyermark, Bejern, Salzburg, Crain; Italien i förtalet.
Polen, Ungern, Steyermark, Bejern, Salzburg, Crain; Italien i förtalet.
P.Virgilii Maros. Afhandling om Landtskötseln, översättn. t. svenska.
P.Virgilii Maros. Afhandling om Landtskötseln, översättn. t. svenska.
Norigets Bergwärk. Samling och samelsurier.
Norigets Bergwärk. Samling och samelsurier.
Andres annotationer om Bergwärke
Andres annotationer om Bergwärke
Hoffman, Probier Kunst i pergamentomslag
Hoffman, Probier Kunst i pergamentomslag
Concepter till Historiska Divisionen af A.F.:s utländska ReseBeskrifning.
Concepter till Historiska Divisionen af A.F.:s utländska ReseBeskrifning.
Norrska Bergverken af A.F. åren 1741 och 1742.
Norrska Bergverken af A.F. åren 1741 och 1742.
Hessen och de Wästra Bergwärk i Romerska Riket, samt Franriket och Brabant.
Hessen och de Wästra Bergwärk i Romerska Riket, samt Franriket och Brabant.
Stradsberg eller Strasberg, Mansfeld och Freyberg
Stradsberg eller Strasberg, Mansfeld och Freyberg
Annotationer uti Chymien och Proberkonsten hos Doct. G.Brandt i Stockholm 1738 (vårtermin)
Annotationer uti Chymien och Proberkonsten hos Doct. G.Brandt i Stockholm 1738 (vårtermin)
Observationer wid Kol och Tiärubrännerierne i Norriget 1741 (Upläst i Kongl. Swenska Wetenskaps Academien den 9. Februari 1743 med underbara teckningar! Skriften undertecknad: Alexander Funck.
Observationer wid Kol och Tiärubrännerierne i Norriget 1741 (Upläst i Kongl. Swenska Wetenskaps Academien den 9. Februari 1743 med underbara teckningar! Skriften undertecknad: Alexander Funck.
Saxiske Obergebürge, Böhmen, Culmbach. Ex manuscripto Dm Doct. Brandt.
Saxiske Obergebürge, Böhmen, Culmbach. Ex manuscripto Dm Doct. Brandt.
Stora Kopparberget och Kopparsmältningen 1663 o andra år. T.ex. 1665 står om Blankstöten och om Bondestöten. Om en Assessor Harald Lybecker
Stora Kopparberget och Kopparsmältningen 1663 o andra år. T.ex. 1665 står om Blankstöten och om Bondestöten. Om en Assessor Harald Lybecker
Om Proberkonsten wid Laboratorierne Höstterminen År 1793 Gust. Joh. Funck.
Om Proberkonsten wid Laboratorierne Höstterminen År 1793 Gust. Joh. Funck.
Manufaktur wärkslängder med stämplar etc.etc.
Manufaktur wärkslängder med stämplar etc.etc.
Om en anbefalld resa till Norrige Anno 1706 började den, uti Juli Månad. Undertecknad: Ödmiukaste Tienare Johan Angerstein. På ryggen står: Angersteins norska resa!
Om en anbefalld resa till Norrige Anno 1706 började den, uti Juli Månad. Undertecknad: Ödmiukaste Tienare Johan Angerstein. På ryggen står: Angersteins norska resa!
Utdrag af protocollet hållet wid ordin.Bergstinget med Hällesta Bergslag. 16 april 1760.
Utdrag af protocollet hållet wid ordin.Bergstinget med Hällesta Bergslag. 16 april 1760.
Sahlbergs upställning samt flere under Geschworens tjensten i Sahlberget samlade papper, som förwaras til framtiden, t.ex. Tabbäll öfwer bokning, slamning och Waskning 1797+Både Sahlbergiana och Reg. över Östgötska bruk.
Sahlbergs upställning samt flere under Geschworens tjensten i Sahlberget samlade papper, som förwaras til framtiden, t.ex. Tabbäll öfwer bokning, slamning och Waskning 1797+Både Sahlbergiana och Reg. över Östgötska bruk.
Åtvidaberg; Adelswärd, E Funck, Gyllenhal.
Åtvidaberg; Adelswärd, E Funck, Gyllenhal.
Kurfürstlicher Bericht vom Berg Bau.
Kurfürstlicher Bericht vom Berg Bau.
Brev från Bo Bergman till Ingrid Renwik
Brev från Bo Bergman till Ingrid Renwik
Brev från Bo Bergman till Ingrid Renwik
Brev från Bo Bergman till Ingrid Renwik
Resultat 1 till 100 av 9526

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.