Showing 26 results

Archival description
Vilhelm Scharp: Tillägg
Print preview View:

Vilhelm Scharp: Tillägg

  • SE S-HS Acc2012/136
  • Fonds
Brev, anteckningar, dossiéer med blandat material sammanställda av arkivbildaren, pressklipp osorterade och sorterade efter ämne, tryck av olika slag.

Brev

1. Brev och kort omkring 13 juli 1956 från olika avsändare
2. Brev från Åke och Margareta Mattsson 1965-1978
3. Brev från olika avsändare E-W 1959-1970
4. Brev från oidentifierade avsändare, 1 tomt kuvert, anteckningar, samt eventuella bilagor till brev, 1968-1971
5. Korrespondens mellan Vilhelm Scharp och Fritz Sahlin (kopior) med pressklipp, 1950
6. Brev från Vilhelm Scharp samt brevkoncept 1959-1970
7. Inbjudningskort m m samt utdrag ur protokoll, pressklipp, anteckningar, 1968-1973

Diverse

1.
Brev från Håkan Wal, Internationella Arbetslag (IAL), 1968
Brevavskrifter 1935
Manuskript bl a om Rainer Maria Rilke 1936, Hans Fallada, Rudolf Dietzen
Anteckningar
Pressklipp 1933, 1946, odat.
Aktuellt från Skolöverstyrelsen nr 45/1962
IAL arrangerar höststämma 1968
Häfte Den tysk-nordiska historikerkonferensen i Braunschweig den 22-26 april 1960, anteckningar
2.
Brev till Vilhelm Scharp 1914 från Dagen
Nidvisa på Carl Björkmans femtioårsdag 1951
Fotografi av karikatyrteckning
Diktmanuskript undertecknat Birgitta Bjelfvenstam 1956
2 diktmanuskript med påskrift "Ebba Hägberg"(?) 1955
Pressklipp 1945

Sorterade efter ämne 1942-1960--1958-1963

1. Film 1942-1960
2. Motståndsgrupper 1945, 1952, 1962
3. Dokumentärfilm 1949, 1954
4. Film 1950-1957
5. Stockholm, cityplanen 1952-1964
6. Stadsproblem 1952-1965
7. Skönhetsförstörelse i Stockholm, broar och torg 1954-1960
8. Finländsk litteratur 1957, 1964-1966
9. Bokrecensioner 1958
10. Provinsiella kulturrester, landskap, hembygd 1958-1965
11. Östermalm, Djurgården 1958-1963, samt broschyr "Per Wästberg om Östermalm" 1962
12. Gamla stan, Söder 1958-1963

Osorterat

1. 1944-1965
2. 1966
3. 1967
4. 1968
5. 1969
6. 1970
7. 1971-1985
8. Okända datum

Skolvärlden m m

Nr 1, 5-7, 13/1964
Nr 1, 4, 32, 35/1965
Nr 7, 17, 19, 29, 32, 35/1966
Nr 1-4, 11, 22-24, 28-29, 34-35/1967
Nr 6, 15, 19
Moderna språk nr 4/1965 (endast förstasidan)
Skolledning Skolvärlden 1964
Beställningstalonger Skolvärldens årsbok 1968, Skolvärldens materielbok 1
Modern utbildning våren 1967

Sonderdruck aus dem Internationalen Jahrbuch für Geschichtsunterricht m m

1. Die russische Geschichte in den Lehrbüchern der Höheren Schulen der Bundesrepublik Deutschland, 1962
2. Die russische Geschichte in den Lehrbüchern der Höheren Schulen der Bundesrepublik Deutschland, 1962
3. Die USA und Deutschland, 1962
4. Amerikakunde im deutschen Lehrbuch, 1962
5. Die deutsche Geschichte in den Lehrbüchern der Sowjetunion, 1963
6. Last minute news/List of members, XIth International Congress of Historical Sciences, Stockholm 1960
7. Geschichts Underricht - Brücke zwischen den Völkern, 1954
8. Deutschland-Frankreich Europa, 1953
9. Les problemes nationaux dans la monarchie des Habsbourg, 1960
10. Le mouvement national révolutionnaire bulgare et les milieux démocratiques d'occident pendant le troisième quart du XIXe siècle (1850-1876), 1960
11. Les vertus révolutionnaires du socialisme de gauche ("tesno"-socialisme) et la question de la léninisation du parti communiste bulgare, 1960

Diverse om försvarsfrågan

1. Svensk eller Storsvensk Patriotism?, Ellen Key 1899
2. Radikalismen ännu en gång, Vitalis Norström 1903
3. Sverige vid skiljevägen, Oswald Kuylenstierna 1905
4. Författningsrevisionens nödvändighet - Klart till storstrejk!, Z Höglund 1907
5. Svar på "tal", Sven Hedin 1910
6. I försvarsfrågan, 1912
7. Svensk och Nordisk Utrikespolitik, Pontus Fahlbeck 1912
8. Ett varningsord, Sven Hedin 1912
9. Ett varningsord, Sven Hedin 1912
10. Ett varningsord, Sven Hedin 1912
11. Svar på Hedins varningsord, Harald Svenske 1912
12. Kungamakt och folkmakt, 1914
13. Andra varningen, Sven Hedin 1914
14. Andra varningen, Sven Hedin 1914
15. Samtal i försvarsfrågan, Per Albin Hansson 1924

Diverse om meteorologi, teater och annat

1.
Norges väderlek och klimat, Tor Bergeron 1943
De tropiska orkanernas problem, Tor Bergeron 1949
Nyare rön om nederbördens uppkomst och fördelning, Tor Bergeron 1949
The Problem of Artificial Control of Rainfall on the Globe I, Tor Bergeron 1949
The Problem of Artificial Control of Rainfall on the Globe II, Tor Bergeron 1949
Über den Mechanismus der ausgiebigen Niederschläge, Tor Bergeron 1950
Den svenska vårens väder och klimat, Tor Bergeron 1952
Vilhelm Bjerknes och hans livsverk, Tor Bergeron 1952
The problem of tropical hurricanes, Tor Bergeron 1954
Vinterväder, Tor Bergeron 1955
Fimbulvinter, Tor Bergeron m fl 1956
Methods in Scientific Weather Analysis and Forecasting. An Outline in the History of Ideas and Hints at a Program, Tor Bergeron 1959
The Young Carl-Gustaf Rossby; Carl-Gustaf Rossby the Organizer, Tor Bergeron 1959
Preliminär redogörelse för synoptisk-kvantitativa nederbördsstudier med tätt stationsnät, Tor Bergeron 1960
Possible Man-Made Great-Scale Modifications of Precipitation Climate in Sudan, Tor Bergeron 1960
Preliminary results of "Project Pluvius", Tor Bergeron 1961
Människan i en krympande värld: tal av Rolf Edberg 1973
2 särtryck ur Dagens Nyheter och Upsala Nya Tidning om Tor Bergeron, odat., 1962
samt 2 brevkort , 1939, 1944; maskinskrivna anteckningar
2.
Teater- och konsertprogram 1971-1978, samt anteckningar och 1 restaurangnota
3.
Är det fult att hålla på Israel. Ett radioföredrag 19.5.1968 av Alvar Alsterdal
Reklamblad för Firma Ortopediska Träskor, odat.
Brand nr 3/1963
Figaro nr 1/1915

Anteckningar och manuskript

1. Anteckningar på lösa blad, 1951, 1964; maskinskrivna anteckningar på lösa blad 1953; pressklipp 1933, 1944; Reklamhäfte för filmen "Gröna Nejlikan" 1963; kopia av förvaringspärmen
2. Maskinskrivna anteckningar (tyska) på lösa blad, odat.; pressklipp 1981; kopia av förvaringspärmen
3. Anteckningar på lösa blad, 1967
4. Manuskript "Bibliographische Uebersicht über Uebersetzungen und Produktion deutschsprachiger Exilschriftsteller in Scheden 1930-1968", uppsats i tyska, Stockholms universitet 1969, Birgitta Norén
5. Manuskript "Monographie über die 'politische Information'", uppsats i tyska, Stockholms universitet 1970, Christina Broberg, Hans Nyman
6. Manuskript "Werner Landsburgh - ein Autor im Exil", uppsats i tyska, Stockholms universitet 1971, Anita Kretz
7. Manuskript "Der Publizist Günter Dallmann. Eine Biographie mit einer Auswahl aus seiner journalistischen Tätigkeit.", uppsats i tyska, Stockholms universitet 1971, Renate Lingons, Kerstin Svevar

Diverse

1.
Maskinskrivna manuskript: "Hitlers skolår, "Vid Goethehusets ruiner", samt utan titel, odat.
Kopia av tryck: "Unescos Internationella sommarkurser för lärare" av Vilhelm Scharp, med anteckningar, odat.
Bruksanvisning: Inklistring av tidningsurklipp, odat.
Handritat häfte med teckningar, urklipp samt maskinskriven text: "Sagan om kortfilmerna på Spegeln...", 1946?
Kopia av Fönstret nr 10/1935 (första sidan, sid 3)
2.
Anteckningar, odat.
Pressklipp 1929-1932, 1946, om bl a Frans G Bengtsson
Historie und Dichtung, Emil Ludwig 1929
Historische Belletristik, 1928
Kartonglapp med med påskrift "Frans G Bengtsson", "Belletristik"
3.
Pressklipp 1954-1955, 1961
2 sorgbrev från Gerda Wästberg samt häfte från Erik Wästbergs begravning, 1954
Anteckningar
4.
11 brevkort, bl a sorgkort, från olika personer 1948, 1954, 1957, 1960, odat.
"Från en stormyglares fåtölj", Bertil Kugelberg 1967
Onoma Bibliographical and Information Bulletin, International Centre of Onomastics, 1966
Svensk Tidskrift 1929
Särtryck ur Tekniska Museets Årsbok, Daedalus 1962
"Centraliserad eller decentraliserad?", Bertil Kugelberg 1951
Liten målning klistrad på kartong samt brev från Inga von Werdenhoff, 1962
Pressklipp 1960-1968
Anteckningar
5.
1 brev och 1 sorgkort, 1968
Pressklipp: Dödsrunor och dödsannonser 1965-1968
Anteckningar
6.
3 sorgkort 1970-1972
Pressklipp: Dödsrunor och dödsannonser 1970-1972
Anteckningar
7.
Arvid Hjalmar Uggla - Några minnesord 1965
In memoriam - Einar Tegen 1965
2 sorgkort, 1945, 1965
Pressklipp: Dödsrunor och dödsannonser 1945, 1956, 1964-1966
Anteckningar
8.
8 kort, bl a sorgkort, manuskript till minnestal
Pressklipp: Dödsrunor och dödsannonser 1963-1969
Anteckningar
9.
11 sorgkort 1946-1964
1 fotografi
Pressklipp: Dödsrunor och dödsannonser 1943-1962
Anteckningar
10.
2 sorgkort, 1956
Pressklipp 1958
Anteckningar

Sorterade efter ämne 1963-1968--1965-1968

1. Svensk litteratur 1963-1968
2. Filosofi 1963-1969
3. Moral, religionsdebatten, gudsföreställningen 1963-1972
4. Svensk litteratur, recensioner 1964-1965
5. Kulturdemokrati, kulturdistribution, kulturpolitik 1964-1967
6. Filmfestival 1964, 1968
7. Politik 1964-1968
8. Psykoanalys 1965
9. Statlig kultur 1965
10. Kulturkrisen, pressen 1965
11. Kyrkligt (kristet) försvar 1965
12. Radikal film 1965-1968
13. Diktare, konstnärer [avlidna] 1965-1968
14. Erik Blomberg 1965-1968

Om teater 1971-1973 m m

1. 1971
2. 1972
3. 1973
4. Okända datum
5. Diverse som förvarats tillsammans med pressklipp om teater:
Brev till Vilhelm Scharp från AB Bonnier-Bibliotek, odat.
Manuskript "Tyskland under 1700-talet", odat.
Häfte "Dramaten - Den uppsökta teatern" 1970
Teaterprogram "Leo Tolstojs testamente" Dramaten 1970
6. Lappar med information om delar av pressklippen, delar av kuvert som andra kuvert med pressklipp legat i

Författarförbundet

Medlemsförteckning 1972
Medlemsförteckning 1973
90 böcker från Författarförlaget Höstnyheterna 1973
Författaren nr 5, 8/1972
Författaren nr 1-6, 8/1973
Författaren nr 1/1974
1. Protokoll SFF höststämma 20 nov 1971
2. Kallelse till SFF vårstämma 5 maj 1972
3. Motioner vårstämman 1972
4. Kallelse till SFF höststämma 25 nov 1972
5. Motioner höststämman 1972
6. Förslag från Arbetsgruppen för kulturskribenterna, SFF:s höststämma 1972
7. SFF Bulletin nr 3/1973
8. Detta är Sveriges Författarförbund, Information SFF

Sonderdruck aus dem Internationalen Jahrbuch für Geschichtsunterricht

1. Deutschland und Österreich 1700-1848, 1956
2. Deutschland und die Vereinigten Staaten, 1956
3. Deutschland und England 1918-1933, 1956/57
4. Deutschland und England 1918-1933, 1956/57
5.Luxemburg-Deutschland 1815-1945, 1957
6. Deutschland und Österreich 1848-1939, 1957
7. Deutschland und Österreich 1848-1939, 1957
8. Über die Darstellung der deutsch-polnischen Beziehungen im Geschichtsunterricht, 1957/58
9. Deutsch-Französische Vereinbarung über strittige Fragen europäischer Geschichte, 1958
10. Zur Geschichte und Problematik der dänisch-deutschen Beziehungen, 1958
11. Zur Geschichte und Problematik der dänisch-deutschen Beziehungen, 1958
12. Deutschland-Schweden, 1958
13. Deutschland-Belgien 1830-1945, 1959
14. Beiträge zu einem Lexikon historischer Grundbegriffe, 1959/60
15. Deutschland und der Norden 1933-1945, 1961/62
16. Deutschland und der Norden 1933-1945, 1961/62
17. Deutschland und der Norden 1933-1945, 1961/62
18. Deutschland und der Norden 1933-1945, 1961/62

Diverse av Manfred Björkquist

Domkyrkan. Tal vid Uppsala Kristliga Studentförbunds 10-årsfest den 7 okt 1911., Manfred Björkquist 1911
Kyrkan, kriget och nationalismen, Manfred Björkquist 1914
Vårens oro, Manfred Björkquist 1915
Vårens oro, Manfred Björkquist 1919 (med dedikation)
Svensk tidskrift: Oswald Spenglers historiefilosofi, Manfred Björkquist 1922
Sigtunastiftelsen: En konturteckning, Manfred Björkquist 1933
Den kristne och nationalismen, Manfred Björkquist 1933
Särtryck ur Studier och Tankar tillägnade J A Eklund på 70-årsdagen den 7 januari 1933: Uppfostran och enhetskultur, Manfred Björkquist 1933
Geistige Arbeit nr 22/1934 (artiklar av och om Manfred Björkquist)
Kärlekslivet och personligheten, Manfred Björkquist, odat.
Personligheten som uppfostringsideal, Manfred Björkquist, odat.
Gudsvilja och statsvilja, Manfred Björkquist, odat.

Diverse

1.
Brev och kort, bl a sorgkort 1944-1969
Pressklipp: Dödsrunor och dödsannonser
Anteckningar
2.
3 brev 1961-1962
Maskinskrivna manuskript, odat.
Pressklipp 1960, 1967
Kopia av förvaringspärmen
3.
Häfte Svenska Institutet Rådsmötet 1965
Svensk utrikespolitik under andra världskriget, Verdandis småskrifter 1950
Pressklipp 1949-1982
7 vattenfärgsmålningar på papper föreställande kvinnor, vers på julpapper 1949, från kuvert med påskriften "[oläsbart namn] akvareller från Berlin 1928-29(?) Friedrichstrasse - "Natten""

Sorterade efter ämne 1959-1965--1963-1966

1. Unga författare 1959-1965
2. Ingmar Bergman, Jungfrukällan 1960
3. Arkitekter som konst 1961
4. Traditionsmönster 1962
5. Svensk litteratur 1962
6. Svensk litteratur 1963
7. Bok- och teaterprogram 1963
8. Stat + kultur 1963-1965
9. Stockholms förstörelse 1963-1965
10. Dansk - norsk - isländsk litteratur 1963-1965
11. Svenskt 60-tal, litteratur och kritik 1963-1966

Historielärarnas förenings årsskrift

1. Historielärarnas förenings årsskrift 1942
2. Historielärarnas förenings årsskrift 1948
3. Historielärarnas förenings årsskrift 1952
4. Historielärarnas förenings årsskrift 1953
5. Historielärarnas förenings årsskrift 1954
6. Historielärarnas förenings årsskrift 1955-1956
7. Historielärarnas förenings årsskrift 1956-1957
8. Historielärarnas förenings årsskrift 1960-1961
9. Historielärarnas förenings årsskrift 1961-1962
10. Historielärarnas förenings årsskrift 1962-1963
11. Historielärarnas förenings årsskrift 1963-1964

Sorterade efter ämne 1965-1969--1967-1970

1. Nymarxism 1965-1969
2. Svensk litteratur 1965-1966
3. Skönlitteratur: Svensk, dansk, norsk, finsk 1965-1966
4. Nordisk litteratur 1966
5. Kommunikationsfilosofi, cybernetik m m 1966-1967
6. Nymysticism, parapsykologi, astrologi 1966-1968
7. Ungdomsprotester, provos - provies 1967
8. Protestmänniskan, ungdomsprotesten 1967
9. Arkitektur 1967
10. Teater och dans 1967
11. Nymarxism 1967
12. Film och TV-teater 1967-1968
13. Dans, jazz 1967-1968
14. Radikal teater 1967-1969
15. Den nya människan 1967, 1970
16. Film 1967-1970

Sorterade efter ämne 1968-1973

1. Teater 1968
2. Stockholms stadsstyrelse 1968
3. Gunnar Ekelöf 1968
4. Film, Ingmar Bergman 1968
5. Teater och teaterpolitik 1969-1970
6. Film 1969-1970
7. Internationellt, teaterreportage 1969-1971
8. Radio - TV, NJA 1970
9. Teater, film 1970
10. Vilhelm Moberg 1973

Diverse

Stockholm nr 4/1962
Stockholm nr 2/1967
Skärholmen 400 år, 1968?
Arkitekturstruktur: En utställning om byggnadsstyrelsens verksamhet 1968
Vår bostad nr 9/1968
Våra Vägar och Byggen 1969
Library of Exact Philosophy, odat.
samt 3 kopierade brev från Albert Bonniers förlag 1947, Svensk Skoltidning 1950 och Sveriges Radio 1961, kopierad dikt av Eugen Roth, visitkort med namnet Lilian von Rosen

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.