Visar 81 resultat

Arkivbeskrivning
Särskilda bildsamlingar - Kungliga biblioteket
Förhandsgranska utskrift Visa:

Affischer

Affischer utgivna av kommunal, Handels, Nej till EU/EG, Kamratposten, Folket i bild, och Alfabeta bokförlag. Dessutom 27 runda kommunalbilder i stort format, drygt 80 cm i diameter, 20 av dessa är uppklistrade på kartong.

Allmänt

I den Allmänna vykortssamlingen finns två parallella samlingar, dels det enkla vykortet som ofta har en bild på framsidan och plats för adress och porto på baksidan, dels vikkortet som är dubbelvikt med bild och ibland text på framsidan och ibland även inne i kortet. Det senare är tänkt att placeras i ett kuvert på vilket adressen skrivs.

Motiven i samlingen är av varierat slag. Det kan vara frågan om gratulationskort, bilder på oidentifierad natur, på djur odyl. Här finns också t ex humorkort samt kort av modernare konstnärer. Samlingen är sorterad efter det år vykorten kom in till KB.

Ansikten

Sviten innehåller till största del penn- och blyertsskisser av ansikten, ev. studieskisser. I slutet av sviten flera bilder i tempera och krita. Ansiktena blir då också mer fantasifyllda, ibland till och med åt det groteska hållet.

Bilder på par

Sviten innehåller främst bilder i en blandteknik mellan tempera och penna, men det finns även en del kritteckningar och rena penn- och blyertsteckningar. Motiven visar par i olika situationer. Ett återkommande motiv är ansiktsbilder av ett eller flera par avbildade i cirklar eller blommor, ett annat är par som håller handen eller kommer varandra till mötes. Ett återkommande motiv är också att flera personer betraktar paret, många gånger med händerna uppsträckta i luften. Liknande motiv återkommer i olika teknik och färg.

Bilder ur böcker och tidskrifter

123 bilder ur böcker och tidskrifter, exempelvis:
27 bilder ur Atlas till djurrikets naturalhistoria, 1865-66
25 bilder ur Proceedings of the Zoological Society of London, 1833-1965
11 bilder Meyers konstnärslexikon, 1874-1879
10 bilder ur M. C. Cookes Our Reptiles, 1865
9 bilder ur Brockhaus' Conversationslexikon
8 bilder av Thomas Madsen, 1979
7 bilder ur Richardsons The Museum of Natural history, 1877
6 bilder ur Historie Naturelle av georg Louise Leclerce de Buffon, 1774-1778

Blommor

Sviten innehåller främst bilder i en blandteknik mellan tempera och penna, men det finns även en del kritteckningar och rena penteckningar. Blommotivet utförs på ett naivistiskt, nästan abstrakt sätt och samma former upprepas i olika teknik och färg.

Böcker

1. Nyberg, Robert & Svensson, Sven-Ove, Ordbok. Stockholm : Brevskolan, 1997
2. Nyberg, Robert, Gomorron! Läggdags! : seriestrippar. Stockholm : Kommunal, 2006 (2 exemplar)
3. Nyberg, Robert, 93 99 skämt på fullt allvar :b sju år och 40 bilder. Stockholm : Kommunal, 1999 (2 exemplar)

Dan Jonssons bildsamling

 • SE S-KoB DanJ
 • Arkiv
 • 1955-2018
Dan Jonssons samling innehåller bla skisser, grafiska blad, affischer, reklam och tidningsurklipp

Jonsson, Dan

Dans och musikmotiv

Främst penn- och blyertsteckningar, men även några i tempera och krita. Det mest återkommande motivet är skisser av en man som spelar harpa. Det finns också motiv av ett par som spelar gitarrr samt av flera personer som dansar, ibland till en musiker.

Elsa Forsgrens teckningar och målningar

 • SE S-KoB ElsaF
 • Arkiv
Samlingen innehåller teckningar och målningar av Elsa Forsgren, vilka inkom till Kungliga biblioteket tillsammans med hennes brev och anteckningar 2012. Samlingen innehåller ca 1200 teckningar och målningar på papper samt 37 oljemålningar på duk, var av 4 inramade. Samlingen innehåller även originalteckningar av andra kontsnärer, främt Elsa Forsgrens man, Thorbjörn Hallgren, och 6 tryck. Det finns en separat arkivbeskrivning för hennes brev och andra handlingar, se länk under Besläktat material.

Forsgren, Elsa

Europa

Från Europa finns 83 lådor med vykort från Baltikum, Belgien, England, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Ryssland, Schweiz, Spanien, Tjeckoslovakien, Tyskland, Österrike mfl.

Fibben Halds teckningssamling

 • SE S-KoB FH
 • Arkiv
 • 1963-2014
Fibben Halds teckningssamling innehåller ca 15000 teckningar, framför allt satirer och humoristiska bilder publicerade i pressen. Samlingen består även till en liten del av tidningsklipp.

Hald, Fibben

Filmer

Filmerna är gjorda mellan 1985 och 2007 och visar graffitikonstnärer "in action" från flera delar av världen, t ex Sverige, Spanien, USA, Tyskland, Danmark m. fl. Filmerna är lagrade antingen på VHS eller DvD och längden på filmerna varierar mellan 30 och 120 minuter.

Fotografier

Samlingen innehåller fotografier både på papper och på cd-skivor och visar bilder av graffiti från hela världen målade främst på olika typer av väggar och tågvagnar.

Grafisk konst

Topografiska vykort utgivna av vykortsförlaget Grafisk konst. Förlaget ingick i S.L.T. (senare Esselte) och verkade under namnet AB Grafisk konst mellan 1952 och 1968. 1968 köpte förlaget ett vilande bolag, Grako AB, och AB Grafisk konst bytte namn till Grako Aktiebolag (se Arne Sandströms bok "Vykortets historia" från 2015).

Händelser

Samlingen av historiska händelser kan innehålla bilder av allt från kungliga parader och besök till stora industriutställningar, OS 1912 och VM i fotboll 1958. Den sträcker sig från 1905 och framåt och är indelad på året när den historiska händelsen tog plats.

Herpetologiska bilder uppdelade på motiv

27 herpetologiska bilder uppdelade på motiv:
2:1- 28 Bilder av ormar
2:29-33 Ormtjusare
2:34-38 Ormen som jägare/byte
2: 39-50 Ormen i religion och myter
2:51-59 Bilder av ödlor
2:60-66 Bilder på krokodiler och alligatorer
2:67-78 Bilder på grodor, paddor och sköldpaddor
2: 79-87 Bilder med flera olika kräldjur på ett ark
2:88-97 Diverse bilder

Jul- och nyårskort

I samlingen av jul- och nyårsvykort finns två parallella samlingar, dels det enkla vykortet som ofta har en bild på framsidan och plats för adress och porto på baksidan, dels vikkortet som är dubbelvikt med bild och ibland text på framsidan och ibland även inne i kortet. Det senare är tänkt att placeras i ett kuvert på vilket adressen skrivs.

Samlingen är sorterad efter det år vykorten kom in till KB.

Karl-Arne Ringboms vykortssamling

Samlingen innehåller vykort föreställande svenska kyrkor samlade av Karl-Arne Ringbom. Samlingen är strukturerad efter boken "Våra kyrkor" utgiven av Klarkullens förlag 1990. I samlingen finns främst vykort, men också fotografier tagna av Ringbom.

Kungliga bibliotekets vykortssamlingar

 • SE S-KoB Vykort
 • Arkiv
 • 1890-

I Kungliga bibilotekets vykortssamling finns det enkla vykortet som ofta har en bild på framsidan och plats för adress och porto på baksidan, som är definierade som ett kort som är av privat karaktär, dvs det ska vara tänkt att skickas av en privatperson till en annan. Detta till skillnad från reklamkort, som skickas från t ex ett företag till dess kunder. I modernare tid har även det sk. vikkortet tillkommit, vilket är dubbelvikt med bild och ibland text på framsidan och ibland även inne i kortet. Det senare är tänkt att placeras i ett kuvert på vilket adressen skrivs.

Kungliga bibliotekets vykortssamling är indelad i olika motivgrupper, t. ex. topografi och porträtt. Det finns även ett antal förlagsarkiv, t ex Grafisk konst och Nordisk konst samt samlingar donerade från privata samlare, exempelvis Ekströms samling.

De olika delarna av samlingen är också ofta indelad i tre format: A-format = ej större än 14 x 18 cm, B-format = ej större än 17 x 23 cm och C-format = ej större än 31 x 26 cm. Det finns också en exempelsamling med oskurna vykortsark.

Kungliga biblioteket

Landskap

Sviten innehåller främst bilder i en blandteknik mellan tempera och penna, men det finns även en del kritteckningar och rena penteckningar. Landskapsmotivet är naivistiskt och typen av landskaps repreteras i olika tekniker och färger. Främst återges ett landskap med ett eller två träd i förgrunden och med bergstoppar och en sjunkande sol i fonden. Det finns varianter där träden byts mot mer busklik vegitation eller av stora blommor som ramar in landskapet.

Lars C. Stolts exlibrissamling

 • SE S-KoB Stolts exlibris
 • Arkiv
 • 1960-2019 (Arkivbildning)
Stolts samling innehåller främst erotiska exlibris, men även heraldiska. Samlingen är till stor del samlad och ordnad i 221 pärmar. Exlibris med erotiskt motiv har främst ordnats efter konstnär i två alfabetiska sviter, en för lite större exlibris och en för lite mindre. Det finns även några pärmar ordnade först på ursprungsland och sedan, inom pärmen, på konstnärer. Exlibris med heraldiskt motiv är ordnade efter ursprungsland. I samlingen ingår även 197 portföljer med originalexlibris samt i de flesta fall en kort presentation av t ex en konstnär, flera konstnärer från ett specifikt land eller en samling med exlibris från en utställning el.dyl.

Stolt, Lars C.

Lars Tunbjörks bildarkiv

 • SE S-KoB LarsTu
 • Arkiv
 • 1975-2015
Cirka 30 000 inscannade kontaktkartor
Cirka 5 500 råskannade kopior
Cirka 800 högupplösta bearbetade jpg-bilder ordnade efter ämne/bildserier/böcker
10 böcker sparade som Pdf:er
Cirka 1000 pressklipp sorterade efter årtal

Tunbjörk, Lars

Människor

Krit- och blyertsteckningar samt akvareller föreställande människor, tex porträtt och personer i olika situationer. Här också ett antal bilder av samer.

Monster och udda figurer

Sviten innehåller mycket pennteckningar samt en hel del bilder målade med tempera och krita. I sviten finns flera olika motiv som upprepas, dels ett motiv med en stor figur med pengapåse som kastar en peng på en undergivet bedjande person, dels en stor figur med monstertänder som håller upp en liten en i en tråd och skakar pengar ur den lilla. Det finns också många motiv som visar en eller flera små figurer som konfronteras av stora, dominanta figurer och slutligen finns mer udda spökaktiga figurer, vargar som ylar mot månen och andra djurlika figurer med sylvassa tänder. Liknande motiv återkommer i olika teknik och färg.

Nordisk konst

Samlingen innehåller topografiska vykort utgivna av vykortsförlaget Nordisk konst, som startade sin verksamhet 1916. Förlaget var under en period en av de fem största förlagen i Sverige, men köptes 1975 upp av Ultraförlaget. (se Arne Sandströms bok "Vykortets historia" från 2015)

Novelty

Vykort som placeras i kategorin novelty har ofta en avvikande form, olika typer av pop up-detaljer eller glitter- textil och plastdetaljer etc. Samlingen täcker in det mesta vad gäller motiv och innehåller exempelvis gratulationskort, helgkort och topografi.

Ola Nybergs teckningssamling

 • SE S-KoB OlaNy
 • Arkiv
 • 1960-2017
Ola Nybergs teckningssamling innehåller teckningar och akvareller. Det är i första hand illustrationer till läromedel, böcker och tidskrifter.

Nyberg, Ola

Olle Eksells samling

 • SE S-KoB OlleE
 • Arkiv
 • 1939 - 2007
Olle Eksells samling samling innehåller bla skisser, grafiska blad, affischer, reklam och tidningsurklipp

Eksell, Olle

Ormspel

Femton ormspel från 1800-talet senare hälft och början av 1900-talet.
1. "Sahap". Nytt indiskt ormspel. Utgivet av Adolf Johnsons förlag, Stockholm. Originalomslag finns.
2. Nytt indiskt ormspel. "Sahap". Utgivet av Adolf Johnsons förlag, Stockholm. Originalomslag finns.
3. Ormspelet. Utgivet av Oscar Isacsons förlag, Göteborg. 1900-tal
4. Tärnings-spel för ungdomar och menige man.
5. Tärnings-spel för ungdomar och menige man. Utgivet av P. A. Huldbergs, Stockholm. Osäkert om originalomslag verkligen hör till.
6. Tärnings-spel för ungdomar och menige man. Utgivet av P. A. Huldbergs, Stockholm. Osäkert om originalomslag verkligen hör till.
7. Tärnings-spel för ungdomar och menige man. Utgivet av P. A. Huldbergs, Stockholm. Originalomslag finns. Trasigt.
8. "Hundramilafärd". Allra nyaste ormspelet med rim af Gösta. Utgivet av Söderhamns Lithografiska AB. Originalomslag finns.
9. "Hundramilafärd". Allra nyaste ormspelet med rim af Gösta. Utgivet av Söderhamns Lithografiska AB. Originalomslag finns.
10. Nyaste ormspelet. Ormen långe. Utgivet av Wilhelm Wirsing, Stockholm. Originalomslag finns.
11. Nyaste ormspelet. Ormen långe. Utgivet av Wilhelm Wirsing, Stockholm. Originalomslag finns.
12. Nyaste ormspelet. Ormen långe. Utgivet av Wilhelm Wirsing, Stockholm. Trasigt, den övre högra delen saknas. Originalomslag finns.
13. Orm-spel
14. Nytt orm-spel. Troligen nytryck av 13. Endast titeln skiljer dem åt.
15. [utan titel]. Troligen en senare version av 1 och 2.

Övrigt

I samlingen finns en mindre del med material från UP:s verksamhet, t ex. brev och myndighetspapper. Det finns också div. affischer och flygblad tryckta för UP samt uppsatser och andra texter om graffiti.

Övrigt

Krit- och blyertsteckningar samt akvareller med varierat motiv, t ex morsdagskort, små handgjorda böcker, fantasibilder av bland annat John Blund, älvor och troll.

Porträtt

Samlingen med vykortsporträtt är sorterad på kungliga personer och enskilda personer samt en mindre del sorterad på gruppporträtt som delats in efter ämne t.ex. sportlag, teater- och dansgrupper och musikgrupper. Den innehåller porträtt på ca. 11 100 svenska personer och på ca. 3 600 utländska personer.

Richard Wahlgrens herpetologiska samling

 • SE S-KoB Herp
 • Arkiv
 • 1970-2019
Samlingen innehåller en liten del av allt det material Richard Wahlgren under sin livstid samlade på gällande herpetologi. Främst återfinns kolorerade och svartvita bilder ur böcker och tidskrifter från 1700-talet fram till 1900-talet med temat ormar, ödlor, sköldpaddor, ormtjusare etc. I samlingen finns även ett flertal s.k. ormspel samt ett antal särtryck, artiklar och urklipp ur tidskrifter och tidningar.

Wahlgren, Richard

Ritblock

Fyra ritblock, var av ett är tomt. De andra innehåller varierade teckningar i olika teknik, som tempera, penna och blyerts. Motiven som förekommer i de enskilda bladen återkommer här.

Robert Nybergs teckningar : samling av bilder

 • SE S-KoB RNg
 • Arkiv
 • 1991-2006

Samlingen innehåller 284 objekt. Flertalet är tryckta bilder, men det finns även 26 st teckningar i original. Det finns totalt 101 vykort. Det ingår även 3 t-shirts, 1 paraply, 1 isskrapa, 2 knappar med säkerhetsnål, almanackor, broschyrer, ett tiotal medlemsblad, vernissagekort, affischer m.m. 3 CD-skivor innehåller digitala bilder och ett tv-inslag om konstnären i Aktuellt.

Flertalet bilder i samlingen utgörs av Robert Nybergs runda bilder för Kommunal. Det finns även kampanjmaterial mot EG/EU och EMU. I övrigt finns material utgivet av Hyresgästföreningen, LO, Clarité, De handikappades riksförbund m.m.

Nyberg, Robert

Sagokonst

Samlingen innehåller vykort från vykortsförlaget Sagokonst, som verkade mellan 1934 och1952. Företaget köptes på 1950-talet av AB Sveriges Litografiska tryckerier, S.L.T, som 1970 bytte namn till Esselte. När Sagokonst 1952 bytte namn till AB Grafiska konst ingick även detta förlag i S.L.T. (se Arne Sandströms bok "Vykortets historia" från 2015).

Småtryck

Närmare 30 småtryck från Kommunal med Nybergs illustrationer. Det finns även kampanjmaterial mot EG/EU och EMU. I övrigt finns material utgivet av Hyresgästföreningen, LO, Clarité, De handikappades riksförbund m.m. Det finns även några medlemsblad: 2 nr av Uppkäften, 5 nr av Sista flåset, och ett nr av Rådsbulletinen

Svenska topografiska vykort

Den svenska topografiska vykortsamlingen innehåller bilder från svenska städer, på byggnader som järnvägsstationer, villor och kyrkor men också interiörer. Den största delen av samlingen är tryckta bilder efter fotografier, men det finns även fotografiska vykort, flygfotografier samt tryckförlagor. Vykorten är sorterad efter ortnamn och landskap.

Teckningar/målningar

I samlingen finns originalteckningar med därtill hörande förlagor till Kommunalnytts serie "Vad hände sedan?". Det är serien i 2003:11 som handlar om arbetsförmedlingen (2 förlagor i s/v och 1 originalteckning i akvarell), 2003:14 som handlar om kvinnolöner (2 förlagor i s/v och 1 originalteckning i akvarell), 2004:12 som handlar om privatiseringen av ambulanstransporter (5 förlagor i s/v och 1 originalteckning i akvarell), och 2005:11

I samlingen ingår två förlagor i blyerts samt originalteckningen i tusch och akvarell till "Här kommer 1992!" som publicerades i Kommunalarbetaren 1991:nr 22, s.21. Det ingår även fem st tuschoriginal och tre runda original i akvarell med överlägg från den första Kommunalkampanjen år 1993. Motiven på de senare är privatiseringen av ambulanstransporter, kvinnolöner och arbetsförmedlingen. På baksidan av ett småtryck finns en blyertsteckning

Tidningar

Tidningarna innehåller reportage och bilder från graffitivärlden mellan 1992 och 2012 från hela världen. I samlingen finns tidningar från hela Europa, men även från t. ex. Australien, Sydafrika och USA.

Tryck

2 affischer, en från Moderna museet och en från Nordiska museet. En tryckt landskapsbild och två tryckta portföljer.

Underground Productions

 • SE S-KoB UP
 • Arkiv
 • 1992-2012
I KB:s samling Underground Productions finns tidningar från hela världen, vilka till största delen handlar om graffiti och graffitikulturern. I samlingen finns även originalfotografier, filmer och cd-skivor, som skickats in av graffitikonstnärer till tidningen mellan åren 1992 och 2012.

Underground Productions

Utländska topografiska vykort

Den utländska topografiska vykortsamlingen innehåller bilder från städer, på byggnader men också interiörer från många olika länder, t . ex. Finland, Italien och USA. Den största delen av samlingen är tryckta bilder efter fotografier. Vykorten är sorterad efter land och ortnamn.

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.