Visar 41115 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Staffan Beckmans samling Tillägg

 • SE S-HS Acc2016/38
 • Arkiv
 • 1984--2016

Tillägget till Staffan Beckmans arkiv innehåller 2 inbundna, handskrivna dagböcker för tiden 15 januari 2016 till 13 augusti 2016, manuskript till 2 versioner av teaterpjäsen "Oskulder" från 1984 resp 2016, testamente samt några brev.

Beckman, Staffan

Britte och Åke Hammarskjölds brevsamling

 • SE S-HS Acc2006/102
 • Arkiv

Brevsamlingen innehåller brev mellan medlemmar i släkten Hammarskjöld samt brev till Britte och Åke Hammarskjöld från andra. Breven är huvudsakligen från perioden 1920-1936 med enstaka brev från tiden 1909-1919. Utöver breven finns det inbjudninga...

Brev till Edith Santesson

Brev från Bertel Bertel-Nordström 1916, 1920, Siri Derkert 1932, Liv Derkert 1933, Greta Santesson 1926, Lena Santesson-Carlson 1933 samt brev och telegram från diverse andra personer 1919-1931

Brev till Lena Santesson-Carlson

Brev från: Bertel Bertel-Nordström 1920-1921, Carlo Derkert 1925, Ninnan Santesson 1925, 1929 och odaterade, Edith Santesson odaterade, Etty Santesson 1921. Innehåller även brev till Lenas svåger, Olle Carlson, från Eli Krog 1942? och Ninnan Sant...

Tryck

Innehåller även oskrivna vykort från Spanien, Algeriet, Frankrike, England och Norge

Brev till Edith Santesson

Brev från Etty "Putte" Santesson: en anteckningsbok med ett brev 1920, 1919-1921, 1924, 1928 och "Englandsbrev" 1933 samt odaterade brev

Brev till Etty Santesson

Brev från: Bertel Bertel-Nordström 1919-1921, Ninnan Santesson 1916-1948 och odaterade, Lena Santesson-Carlson 1940-1969 och odaterade samt diverse personer 1923-1926, 1945, 1948

Gunilla Pagès papper

"Ninnan Santesson, skulptör", Gunilla Pagès uppsats i konstvetenskap, Stockholms universitet 1988, brev från Lena Carlson 1990 samt diverse brev och material rörande Ninnan Santesson 1986-1990

Biographica

Innehåller även biographica för Edith Santesson, Etty Santesson och Lena Santesson-Carlson

Ninnan Santesson: tillägg

 • SE S-HS Acc2019/38
 • Arkiv
 • 1913-1994

Brev till/från Ninnan Santesson, modern Edith Santesson, systern Etty Santesson och dottern Lena Santesson-Carlson samt brev till/från andra personer. Dessutom biographica, pressklipp, tryck och fotografier samt Gunilla Pagès uppsats och material ...

Santesson, Ninnan

Carl Broberg: Inbunden brevsamling

 • SE S-HS Acc2019/58
 • Arkiv
 • 1872-1899

Brev till Carl Broberg i inbunden volymInnehållsbeskrivning av Thulins antikvariat:"Volymen innehåller 88 st originalbrev, enstaka visitkort och brevkort etc. från Olof Agrell, Fredrika Bremer, P. Wieselgren, Rudolf Wall, K.F. Werner, Carl Si...

Broberg, Carl August

Vitter kalender: Utgifven af Uppsalastudenter

 • SE S-HS SgKB1972/125
 • Arkiv
 • 1872

1 volym 8:o. Exemplar av medarbetarupplaga på tjockt papper med dedikationsdikterna. Fyra handskrivna parodier på dikter insatta i detta exemplar. Dessutom förteckning över signaturerna och deras rätta namn. "Bragadrakka" i avsrkft. Allt...

Strindberg, August

Erik Adolf Windahl: Förteckning på de böcker...

 • SE S-HS ACC1968/22
 • Arkiv
 • 1804

1 volym med Förteckning på de böcker, som efter aflidne Stads Fiskalen Windahl kommer att försäljas i Falu Stads Auctionskammare den 17 Martii 1804.

Brev till Tore Svennberg

 • SE S-HS Acc2018/19
 • Arkiv

Innehåller brev till Tore Svennberg från olika brevskrivare.Brev från August Strindberg förda till Ep S 53. Kvitto skrivet av August Strindberg till fru Julia Håkansson för Brott och Brott (2 st) fört till Ep S 53 HåkanssonBrev från Selma Lagerlöf...

Svennberg, Tore

Diverse

1. "Halls berättelser" (månadstidsskrift, nr 2 1933), med en artikel om Elsa Brändström.2. Minnesskrift över Elsa Brändströms moster Elsa Eschelsson (1861-1911, juris doktor). Utgiven av Akademiskt Bildade Kvinnors Förening vid dess 25-å...

Pressklipp

1. Pressklipp om resan i U.S.A. 1923.2. Pressklipp med recensioner av Elsa Björkman-Goldschmidts bok (1932) om Elsa Brändström samt utdrag ur den tyska översättningen av boken.3. Pressklipp rörande Elsa Brändströms verksamhet i Sibirien.4. Presskl...

Biographica m. m.

1. Elsa Brändströms pass och legitimationshandlingar samt fullmakter från de ryska myndigheterna 1917-1919.2. Album med avskrifter av poesi m. m.3. Fotografier av Elsa Brändström från olika perioder.4. Från doktorspromotionen i Uppsala 1927.5. Utk...

Föredrag, rapporter m. m.

1. Rapporter från NF (Nationernas Förbund) och Svenska Välfärdskommitténs i Rysslands verksamhet 1920, samt rapporter beträffande förhållandena i ryska fångläger 1920 (?).2. Material till föredrag och radiotal 1920-1944.3. Föredrag över Rädda Barn...

Manuskript, utkast, diverse

1. Uttalanden om Sverige och dess politik 1940-1941.2. Papper rörande "Wings for Norway".3. Utkast till diverse föredrag (odaterade).4. Amerikaresan 1923.

Självbiografiska anteckningar o. dyl.

1. Anteckningar och reflexioner från barn- och ungdomsåren 1888-1906.2. Utkast till en eventuell självbiografi.3. Minnesanteckningar avsedda för en eventuell självbiografi.4. Redogörelse för familjen Ulichs ursprung, för en eventuell självbiografi...

Handlingar rörande Ryssland och Sibirien

1. Dagböcker från Sibirien, 2 st.1918 -- 1919 (Skapelse)2. Anteckningar från Ryssland och Sibirien.1914 -- 1920 (Skapelse)3. Anteckningar från Ryssland och Sibirien.1918 -- 1919 (Skapelse)4. Reseberättelse från sista resan till Sibirien (1929).192...

Familjebrev

1. Brev till Elsa Brändström från fadern Edvard Brändström, 8 st.1906 -- 19072. Brev till Elsa Brändström från modern Anna Brändström, 27 st.1906 -- 19073. Brev till Elsa Brändström från brodern Per Brändström, 1 st.19204. Brev till Elsa Brändströ...

Eigil Schwab: Manuskript

 • SE S-HS Acc2012/92
 • Arkiv
 • Spridda år, odaterat

Mestadels manuskript och manuskriptfragment av olika slag inför bl a tidningsartiklar. Därutöver brevkoncept, pressklipp m m.

Schwab, Eigil

Elsa Forsgrens samling

 • SE S-HS Acc2012/71
 • Arkiv

Elsa Forsgren föddes 10 januari 1920. Hon växte upp med sin mamma och mammans släkt i Vittangi efter att hennes föräldrar skilt sig. Hon studerade vid Uppsala universitet och på Otte Skölds målarskola. År 1950 debuterade hon med boken ”Resa mellan...

Forsgren, Elsa

Pjäsmanuskript T-W

Teater fryshuset: Klipp hanWiberg, Dan: Här kommer alla känslorna på en och samma gångVnuk, Anna: Kungligaste teatern

Pjäsmanuskript L-S

Larsmo, Ola: Swede HollowMoliére: TartuffeNorén, Lars: Höst och vinterRådström, Niklas: När det kommer till kritanSofokles: OidipusSofokles: Antigone

Pjäsmanuskript A-E

Agrell, Afhild: EnsamAndersson, Mattias: UppenbarelsenBeckett, Samuel: Krapps sista bandBjörfors, Tilde: KrasClaudel, Paul: Budskapet till MariaDahl, Roald: HäxornaDahlqvist, Jörgen: FlicklandEdmundson, Helen: Anna Karenina

Dramaten: pjäsmanuskript

 • SE S-HS Vp11d
 • Arkiv
 • 1963--2015

Vp. 11d-sviten innehåller Dramatens pjäshäften fr.o.m. spelåret 1963/1964.Repertoaren omfattar allt från klassiker som Sofokles, Euripides, William Shakespeare och Selma Lagerlöf, till nyare dramatik såsom Lars Norén, Kristina Lugn, Maria Blom och...

Dramaten

Pjäsmanuskript N-Z

Norén, Lars: VintermusikRudolfsson, Lars: IlyaRunge, Björn: Jag är en annan nuThomas, Robert: Åtta kvinnorWaller, Theresia: Lite lugn före stormenZeller, Floran: Sanningen

Pjäsmanuskript A-E

Akhtar, Ayad: OnådAlbee, Edward: Vem är rädd för Virginia Woolf?Can, Mustafa: Frontens gryningsfärgDürrenmatt, Friedrich: Besök av en gammal damEricson, Eric och Lamm, Ellen: Skillnadernas Stockholm

Stockholms stadsteater: pjäsmanuskript

 • SE S-HS Vp11e
 • Arkiv
 • 1960--2017

Vp. 11e-sviten innehåller Stockholms stadsteaters pjäshäften fr.o.m. spelåret 1960/1961.Repertoaren omfattar allt från klassiker som Sofokles, Euripides, William Shakespeare och Ludvig Holberg, till nyare dramatik såsom Lars Norén, Kristina Lugn, ...

Stockholms stadsteater

Alice Staffan Beckman: Diverse handlingar

 • SE S-HS Acc2019/10
 • Arkiv

1. Brev: Brev till KB rörande namnändnring 16 jan 20192. Manuskript: Diverse manus/utkast till artiklar m.m.3. Dagböcker: 2018 (3 st.)3. Pressklipp: Rörande A.S.B. och artiklar skrivna av A.S.B.4. Tryck: Lenke Rothmans verk "André Kertész: M...

Beckman, Staffan

Brev från Verna Lindberg

1. Brev från Verna till föräldrarna 1919-19342. Brev från Verna under München-åren 1915-1923 (Till föräldrarna, mormor Lisen Bonnier, faster Ingrid Stieve, Frau von Gussman och Ilse von Gussman)

Biographica/Fotografier

1. Biographica: Diverse handlingar rörande Folke Lindberg2. Fotografier: Folke och hans släktingar (Erik Lindberg m.fl.)3. Fotografier: Album med Verna och Folke inkl. deras resp. släkt

Manuskript/Biographica

Manuskript:1. Erik Lindbergs anteckningsbok med manus till tal/föredrag på olika tillställningar.Biographica:2. Folke Lindberg: Dagbok 1921, betyg 1913 och handlingar rörande hans död och begravning3. Handlingar rörande Vernas släkt (Yngve Larsso...

Tor Bonnier: Dagens Nyheter och Bonniers

 • SE S-HS Acc2009/84
 • Arkiv
 • 1961

Accessionen innehåller Tor Bonniers outgivna bok "Dagens Nyheter och Bonniers. Brevutdrag och några erinringar", 215 sidor. Boken är tryckt som korrektur. Innehållet består i huvudsak av TB:s anteckningar, samt hans brevväxling med Herbe...

Bonnier, Tor

Signe Henschens arkiv

 • SE S-HS Acc2009/80
 • Arkiv

Signe Henschen var dotter till bankiren Ernest Thiel i hans äktenskap med Anna Josephson.Signe Henschen var gift två gånger. Först med Olof Strange och därefter med Folke Henschen, professor i patologi vid Karolinska Institutet. Hon fick 6 barn dä...

Henschen, Signe

Arne Sands arkiv

 • SE S-HS Acc2012/23
 • Arkiv
 • 1927-1963

Samlingen innehåller bland annat brev till och från Arne Sand, dagböcker, anteckningsböcker, almanackor, manuskript till romaner, noveller, dramatik, artiklar, uppsatser om Arne Sand, skissböcker och teckningar, pressklipp av och om Arne Sand samt...

Sand, Arne

Resultat 601till700av41115

Kungliga biblioteket
Kontakta oss