Visar 128 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

2 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Amelie Posses samling

Amelie Posses samling

Släkten Malmberg-Calamnius : Sonja Malmberg

Släkten Malmberg-Calamnius : Sonja Malmberg

Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper

Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper

Nils Erik Santessons efterlämnade papper

Nils Erik Santessons efterlämnade papper

Henning Mankells arkiv

Henning Mankells arkiv

Nils Strindbergs samling

Nils Strindbergs samling

Agnes von Krusenstjernas samling

Agnes von Krusenstjernas samling

Sigrid Leijonhufvuds papper

Sigrid Leijonhufvuds papper

Släkten Wrangels samling

Släkten Wrangels samling

Kerstin Thorvalls samling, tillägg

Kerstin Thorvalls samling, tillägg

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Släkten Hagbergs samling

Släkten Hagbergs samling

Släkten Carlanders arkiv

Släkten Carlanders arkiv

Breitholtz släktarkiv

Breitholtz släktarkiv

Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

M. Löfgren: Almanacka för året 1854 : Med handskrivna anteckningar

M. Löfgren: Almanacka för året 1854 : Med handskrivna anteckningar

Barbro Svinhufvuds arkiv

Barbro Svinhufvuds arkiv

August och Célie Brunius samling

August och Célie Brunius samling

Lagerbergska släktarkivet

Lagerbergska släktarkivet

Margareta Blombergs släktpapper

Margareta Blombergs släktpapper

Peter August Gödeckes efterlämnade papper

Peter August Gödeckes efterlämnade papper

Släkten von Saltzas samling

Släkten von Saltzas samling

Gösta Mittag-Lefflers papper

Gösta Mittag-Lefflers papper

Augusta Dardel: Resedagböcker, en annotationsbok och ett tryck

Augusta Dardel: Resedagböcker, en annotationsbok och ett tryck

Sophie Adlersparres samling

Sophie Adlersparres samling

Fredrik Vult von Steijerns dagböcker

Fredrik Vult von Steijerns dagböcker

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

Eva Mattssons samling

Eva Mattssons samling

Nils C. Mörners handlingar

Nils C. Mörners handlingar

Adolf och Eva Björks samling

Adolf och Eva Björks samling

Adolf och Eva Björks samling: material efter Leif Björk

Adolf och Eva Björks samling: material efter Leif Björk

Barbro Lindgrens samling

Barbro Lindgrens samling

Manne Dahlstedts samling

Manne Dahlstedts samling

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken

Axel Gjöres samling

Axel Gjöres samling

Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper

Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper

Lisa Berg Ortmans arkiv

Lisa Berg Ortmans arkiv

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Py Sörmans papper

Py Sörmans papper

Handlingar efter Stig Dagerman

Handlingar efter Stig Dagerman

Ellen Keys samling

Ellen Keys samling

Strindbergsarkivet

Strindbergsarkivet
August Strindberg: Franska resan
August Strindberg: Franska resan

Erik och Eva Hedéns efterlämnade papper

Erik och Eva Hedéns efterlämnade papper

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg

Poul Bjerres arkiv

Poul Bjerres arkiv

Klara Johansons papper

Klara Johansons papper

Fritz Sjöströms arkiv

Fritz Sjöströms arkiv

Leffler, släkten

Leffler, släkten

Walter A. Berendsohns arkiv

Walter A. Berendsohns arkiv

Elsa Knibergs samling

Elsa Knibergs samling

Carl Gustaf Hellquists samling av släkthandlingar

Carl Gustaf Hellquists samling av släkthandlingar

Gösta Gustaf-Janssons arkiv

Gösta Gustaf-Janssons arkiv

Ulla Isakssons arkiv

Ulla Isakssons arkiv

Alice Tegnérs samling

Alice Tegnérs samling

Gustaf Cederströms efterlämnade papper

Gustaf Cederströms efterlämnade papper

Siri Derkerts samling

Siri Derkerts samling

Signe Henschens samling

Signe Henschens samling

August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna Sverige

August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna Sverige

Journal hållen under mitt wistande i Tyskland, räkenskaper, liten preservatifbok

Journal hållen under mitt wistande i Tyskland, räkenskaper, liten preservatifbok

Hjalmar Sundéns samling

Hjalmar Sundéns samling

Hans Harald Molander: Släkten Molander

Hans Harald Molander: Släkten Molander

Hugo Kamras papper

Hugo Kamras papper

Oscar och Ida Carlheim-Gyllenskölds arkiv

Oscar och Ida Carlheim-Gyllenskölds arkiv

Odencrantska släktarkivet

Odencrantska släktarkivet

Karl Petanders arkiv

Karl Petanders arkiv

Klemans släktarkiv

Klemans släktarkiv

Sun Axelssons samling

Sun Axelssons samling

Gunder Anderssons samling

Gunder Anderssons samling

Almanackor

Almanackor

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Carl Gustaf Tessins samling

Carl Gustaf Tessins samling

Eli Heckschers efterlämnade papper

Eli Heckschers efterlämnade papper

Rosa och Laura Fitinghoffs papper

Rosa och Laura Fitinghoffs papper

Hans Forssells efterlämnade papper

Hans Forssells efterlämnade papper

Gerda Ahlgrens arkiv

Gerda Ahlgrens arkiv

Karl Nordströms papper

Karl Nordströms papper

Mathilda Foys papper : Mathilda Foys journal i avskrift och sammandrag

Mathilda Foys papper : Mathilda Foys journal i avskrift och sammandrag

Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper

Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper

Kerstin Anckers arkiv

Kerstin Anckers arkiv

Elsa Brändström: Dagboksanteckningar m. m.

Elsa Brändström: Dagboksanteckningar m. m.

Ingegerd Granlunds samling. Tillägg

Ingegerd Granlunds samling. Tillägg

Agneta Pleijels papper rörande släkterna Berg, Nylén, Petre m.fl.

Agneta Pleijels papper rörande släkterna Berg, Nylén, Petre m.fl.

Victor Hugo Wickströms papper

Victor Hugo Wickströms papper

Johan August Zetterberg: Almanackor för åren 1831 och 1854 : Med handskrivna ...

Johan August Zetterberg: Almanackor för åren 1831 och 1854 : Med handskrivna anteckningar

Karlfeldts samling

Karlfeldts samling

Herman Brulins efterlämnade papper

Herman Brulins efterlämnade papper

Kurt Bergengrens samling

Kurt Bergengrens samling

Anders Elgqvist: Tillägg

Anders Elgqvist: Tillägg

Nils Holmbergs samling

Nils Holmbergs samling

Kati Nordgren-Karléns samling

Kati Nordgren-Karléns samling

Torsten Renqvists samling

Torsten Renqvists samling

Richard Hejlls samling

Richard Hejlls samling

Kristina Hasselgrens samling, tillägg

Kristina Hasselgrens samling, tillägg

Pär Lagerkvists samling

Pär Lagerkvists samling

Lydia Wahlströms papper

Lydia Wahlströms papper

Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea

Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea

Hammarskjöldska arkivet

Hammarskjöldska arkivet
Resultat 1till100av128

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.