Showing 6 results

Archival description
Kungliga biblioteket Swedish
Print preview View:

Heinrich Böll:Tal

  • SE S-HS Acc1993/12
  • Fonds
  • 1972
Tal vid öppnandet av Heinrich Heine-utställningen den 13 december 1972 i Kungl. biblioteket. 3 blad

Karin Smirnoffs samling

  • SE S-HS SgKB_Smirnoff
  • Fonds
Samlingen har kommit till KB i olika omgångar och har donerats av Karin Smirnoff (1880-1973) och hennes dotter Karin Smirnoff Strindberg (1914-1993). Accessionerna är delvis uppdelade i ett dossiesystem där varje dossie rör en familjemedlem. Ur vilken accession materialet kommer framgår under varje post i förteckningen

Margareta Brundins samling

  • SE S-HS Acc2012/104
  • Fonds
Margareta Brundins arbetsmaterial från tiden som Kunglíga bibliotekets expert på August Strindberg och ansvarig för Strindbergssamlingarna på Handskriftsenheten. Samlingen innehåller mestadels kopior

Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter

  • SE S-HS Acc2009/76
  • Fonds
  • 1966
Innehåller manuskript till interfolierade blad (signum Svkrig IF 1966 respektive Sv förh. IF 1966) till Gustaf Edvard Klemmings bibliografier Kongl. bibliotekets samling af samtida berättelser om Sveriges krig. (sammanställd under åren 1889-1903), samt Samtida skrifter rörande Sveriges förhållanden till fremmande magter (1881-1883).

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.