Visar 5 resultat

Arkivbeskrivning
Björk, Eva
Förhandsgranska utskrift Visa:

Björk, Adolf och Eva Björk: Accession till L 301

  • SE S-HS Acc2010/35
  • Arkiv
  • 1917--1990

Accessionen innehåller till största delen material efter Adolfs och Eva Björks son, byråchef Leif Björk: bl.a. mottagna brev och biographica.

Björk, Adolf

Eva och Adolf Björk. Tillägg: Accession till L 301

  • SE S-HS Acc2009/52
  • Arkiv
  • 1800-tal--2009

Accessionen innehåller brev till och från Leif Björk, en omfattande och långvarig brevserie från Herman Kihlman till Eva Björk, diverse familje- och släktkorrespondens, Leif Björks brevkopior, biographica, recensioner av Eva Björks arbeten, fotogr...

Björk, Adolf


Kungliga biblioteket
Kontakta oss