Visar 116 resultat

Arkivbeskrivning
Sällskapet Idun
Förhandsgranska utskrift Visa:

Bild- och ljudupptagningar

Kassett med inspelning av kantat från Iduns 50-årsfest 1912, cd:n ”Ur Iduns skafferi” med bl a ett urval av Axel Klinckowströms fonografcylindrar från 1899-1912, cd med fotografier från Iduns konstutställning 2011-11-27 samt diskett märkt Idun 2000.

Fotografier

Fotografier från utflykter, sammankomster, nämndmiddagar m.m.

Fotografier

Porträttbilder (enstaka bilder från 1930-1960-tal kan finnas). I bokstavsordning, A-E.

Fotografier

Porträttalbum med fotografier av sällskapets medlemmar, vissa porträtt med autografer.

Fotografier

Porträttbilder (enstaka bilder från 1930-1960-tal kan finnas). I bokstavsordning, S-Ö och utan namn.

Fotografier

Foto av Hotel Fenix, fotografier från olika jubileer och utflykter.

Fotografier

Porträttbilder. Fem visitkortsbilder från 1800-talet samt porträttbilder 1970-tal-2000-tal i bokstavsordning, A-Ö.

Fotografier

Porträttbilder (enstaka bilder från 1930-1960-tal kan finnas). I bokstavsordning, F-K.

Fotografier

Porträttbilder (enstaka bilder från 1930-1960-tal kan finnas). I bokstavsordning, L-R.

Handlingar rörande 150-årsjubileet

Handlingar rörande jubileumssammankomsten, jubileumskonserten, jubileumsutställningen och jubileumsskriften. Minnesanteckningar, korrespondens, texter m.m. Innehåller en CD över Iduns konstutställning 2011-11-27.

Handlingar rörande enskilda medlemmar

Autografalbum 1860-tal-1920-tal, minnesord, gratulationer, tackkort, karikatyrteckningar av medlemmar, skisser, handlingar rörande Iduns sekreterare Harald Wieselgren och Knut Kjellberg.

Handlingar rörande inval

Förslag på medlemmar, meritförteckningar, visitkort, gästanmälningar och listor över föreslagna och invalda medlemmar samt gäster vid sammankomster.

Handlingar rörande inval

Diverse medlemsförteckningar, föreslagna och invalda ledamöter, avlidna, deltagande gäster m.m.

Handlingar rörande sällskapet och dess verksamhet

Innehåller historik rörande sällskapet, handlingar rörandet grundandet, stadgar, minnesanteckningar, sändlistor, arbetsordning, förteckning över föredrag 1862-1895. Tryckta stadgar 1870-2000. PM gällande arbetsuppgifter m.m. Handlingar rörande fon...

Hyllningsadresser

Från Concordia 1912 och 1987, Gnistan 1952 och Selskabet for historie, litteratur och konst, u.å.

Hyllningsadresser

Föreningen Andvake (rulle). Tal av föreningen Andvake vid jubileumsfesten ligger i 6.1.3 Handlingar rörande 100-årsjubileet.

Kassaböcker och övriga ekonomiska handlingar

Kassaböcker för C A Petterssons donationsfond (1958-1998) och Anders Zorns fond (1970-1998) samt verifikationer från 1869-1930-tal (2 st omslag) och ekonomiska handlingar rörande värdepapper m.m. 1962-1994 (2 st omslag).

Korrespondens

Till största delen inkomna brev samt 1 st odaterat brev från Iduns sekreterare Harald Wieselgren.

Korrespondens

Till största delen inkomna skrivelser (1907-1911) samt koncept till skrivelser (1906-1912).

Korrespondens

Fram till 1930-talet består korrespondensen till största delen av inkomna skrivelser rörande inval. Se även serie 5.3.

Korrespondens

Till största delen inkomna skrivelser samt 3 brev från Oscar Wieselgren, 1919.

Kvittensblock

Betalda årsavgifter för åren 1894, 1895, 1898, 1899, 1900, 1904, 1905, 1925, 1931 och 1932 (28 st).

Medlemslistor

Listor över medlemmar m.m. inför tryck av matrikel.

Nämndprotokoll

Enstaka protokoll från åren 1993-1999. Protokoll från den 12 februari 1997 och den 20 oktober 1999 med PM endast kopior.

Pressklipp

Pressklipp, tidningsartiklar etc om Sällskapet Idun.

Protokoll

I de äldre handskrivna protokollen ingår också årsredogörelser. Fram till 1955 finns de nedtecknade i nämndprotokollen vid december månad och mellan 1957-1966 i januari månad. Från 1967 och framåt finns spridda årsberättelser. För årsredovisningar...

Resultat 1till100av116

Kungliga biblioteket
Kontakta oss