Visar 343 resultat

Arkivbeskrivning
Sven Lindqvists samling
Förhandsgranska utskrift Visa:

Brev

Brevskrivare: vanligt förekommande och namnkunniga.Flera brev är ställda till Cecilia Lindqvist eller Agneta Stark tillsammans med S.L.Stor del brev från författar-/journalistkollegor.Brev från Tomas Tranströmer har plockats ur brevsviten. (Enstak...

Brev till S.L.

Diverse-serien innehåller i huvudsak endast arbetsrelaterade brev, dock även en del privata brev. Huvudsakligen brev från organisationer, förlag, institutioner m.m.

Dagböcker

Reportage/reseanteckningar, privata dagboksanteckningar, uppslag till verk, utkast m.m.

Diverse biographica rörande S.L.

1. Biografiska handlingar2. Juridiska handlingar (avtal/kontrakt, testamente, äktenskapsförord, bodelning m.m.) (Se även brevserien 1.2 för avtal)3. Betyg/intyg/diplom/utmärkelser4. Disputationshandlingar5. Teckningar (Huvudsakligen barnteckningar)

Diverse brev

Kopior och utkast.Mottagare:Bl.a. Gösta Ekman, Barbro Johnni, Clas Engström, Pye Engström (”CP” i breven), Joice NanKivell Loch, Jakob ?, Harry Järv, Barbro Järv, Oscar Lindqvist, Sven Öste, Ingemar Hedenius, Knut Jaensson, Tora Jaensson,

Diverse brev

Kopior och utkast.Häri även manusutkastFlera brev till organisationer, företagHäri även 2 brev u.å. till Aron och Clara(längst bak)Mottagare:Bl.a. Gerard Bonnier, Ritva Jacobsson, Paul Thompson, Bo Lindblom, Gertrud Gidlund, Alva Myrdal, Gunnar M...

Diverse brev

Kopior och utkast.Flera brev till organisationer, företagHäri även manusutkastBl.a. Cecilia Lindqvist, Arne Sand, Geoffrey Tailor (the guardian), Konsul B. Lindwall, Kinesiska ambassaden, Algot Werin, Clas Engström, Karl Schlechta, Deutsche Staat...

Diverse brev 1950-1951

Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Brevskrivare:Bl.a. Alice Blomqvist, Bosse Holmqvist, Jörn Donner, Robert Germain, Barbro Johnni, Inga Britt ?, Ester Ann Compton

Diverse brev 1940-1949

Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Häri även registerkort för avsändare/mottagare. (Inte komplett)Brevskrivare:Bl.a. Moster Mäni, Nordiska Korrespondensinstitutet/Hermods, Oscar Lindqvist, Carl E. Peterson, Jan Stenvinkel, Jan von de Berg, Maj H...

Diverse brev 1940-1949

Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Brevskrivare: Bl.a. Dorothe Farner, John Gardner, Annelise Hesse, Barbro Lundin, Eivor Pettersson, Ruht Brinsner, Eva Andersson, Radiotjänst, Barbara Lee, ”Diverse”

Diverse brev 1940-1949

1. Diverse brev 1940-1949Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Brevskrivare:Bl.a. Elfriede Leuckel, Arbetsförmedlingen, Solveig Heineborn, John Williamson, Heléne Duchnowski, Robert Moraldo, Bo Grandien, George Carver2. Diverse brev 1946-1949Ej de...

Diverse brev 1940-tal

Titulerade kuvert.1. Åke Westberg2. Arenf van Opstal3. P. G. Wodehouse4. Diverse firmor5. Diverse tidningar6. Familjen Sommaren 19487. Satens bränslekommission

Diverse brev 1950-1953

1. Diverse 1950-1951Ej del av de numrerade kuverten.Bl.a. Brevskrivare: Theo Gerber, Julis Waties Waring, Fingal Fallgren Oscar Lindqvist, Åke Runnquist, RFSU, KFUM2. Diverse 1951-1953Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Brevskrivare:Bl.a. Ian Hem...

Diverse brev 1952-1953

1. 1952:Brevskrivare:Bl.a.Gösta Ekman, Dagens Nyheter, Stina Aronson, Oscar Lindqvist, Moster Mäni, K.A. Svensson, Gunnar Brandell, Eyvind Johnson, Axel Bergenfalk, Mauritz Edström, Eva Engström, Gösta Carlberg, Emilia Fogelklou2. 1953:Brevskrivar...

Diverse brev 1952-1954

Ligger i titulerade/numrerade kuvert.Brevskrivare:Bl.a. Ola Östin, Bo Lindblom, Cecilia Lindqvist, Axel Liffner, Rabbe Enckell, Göran Palm, Rolf Ekman, Josef Rydén, Harry Järv, ”Refuseringar”, ”Resor 1954”

Diverse brev 1955-1956

Häri även ett fåtal svar från S.L.Brevskrivare:Bl.a. Staffan Björck, Bonniers, Sigvard Cederoth, Dagens Nyheter, Folke D., Rolf Ekman, Clas Engström, Pye Engström, Emilia Fogelklou, Robert Germain, Britta Gröndahl, Ingemar Hedenius, Knut J., Moll...

Diverse brev 1956-1958

Flera brev rörande Reklamen är livsfarlig.Brevskrivare:Bl.a.Birte Lindblom, Bo Lindblom, Johan Norman, Knut Jaensson, Ingrid Ydén, Åke Ortmark, Olof Lagercrantz (DAGENS NYHETER), Ragnar Oldberg (Perspektiv), Mauritz Edström, Carl Emil Englund, Åke...

Diverse brev 1956-1958

1. Privat:Brevskrivare:Bl.a. Harry Järv, Arne Sand, BO Grandien, Gösta Kellerman, Jacob och Elsa ?, Mauritz Edström2. Affärsbrev, Tackbrev:Brevskrivare:Bl.a.Harry Järv, Ingrid Wänghammar, Olov Hartman, Sigfrid Leander, Emilia Fogelklou, John-Henry...

Diverse brev 1957-1978

Häri flera juridiska/ekonomiska brevBrevskrivare:Bl.a. Werner Aspenström, Håkan Mörne, R.L. Leonard, Mary Kay Wilmers, Olof Lagercrantz, Dreyers forlag (Anton Fredrik Klaveness Andresen), Sylvia Clayton, Rupert Hart-Davis, Tor Ulving, Harald Elovs...

Resultat 1till100av343

Kungliga biblioteket
Kontakta oss