Visar 12 resultat

Arkivbeskrivning
Svenska humanistiska förbundets arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

Svenska humanistiska förbundets arkiv

  • SE S-HS L7
  • Arkiv
  • 1896--1956

Arkivet innehåller protokoll, årsberättelser, revisionsberättelser, tryck, brev och diverse handlingar m.m. Det överlämnades till KB efter beslut av Svenska humanistiska förbundets styrelse den 18 november 1954. Består av accession 1956/32.

Svenska humanistiska förbundet

Tryck

Svenska humanistiska förbundets skrifter, nummer 9 och 16.1905, 1911Diverse tryck från lokalföreningarna.1924Pedagogisk tidskrift, spridda nummer.1903 -- 1939Medlemsförteckning.1925Stadgar för Svenska humanistiska förbundet.1915Diverse tryck röran...


Kungliga biblioteket
Kontakta oss