Visar 4 resultat

Arkivbeskrivning
Nils Sjöberg: Brev
Förhandsgranska utskrift Visa:

Brev till Nils Sjöberg, A-D

A l m g r e n, Oscar (1869-1945), arkeolog, professor
25 st., 1900-1905 & odat. (2)
A n d e r s s o n, Aksel (1851-1923), överbibliotekarie
1 st., 1896
A c k e, J.A.G. (1859-1924), konstnär (Andersson, Acke)
2 st., 1903
A n d e r s s o n, Gunnar (1865-1928), botanist, geograf, professor
1 st., 1897
B e r g, Ruben G-son (1876-1948), litteraturhistoriker, Fil. Dr.
1 st., 1898
B e r g h, Richard (1858-1919), konstnär, museichef, författare
3 st., 1903-1904
B l a n c k, Anton (1881-1951), litteraturhistoriker, professor
5 st., 1903 & odat. (3
B o n d e, Carl Carlsson (1850-1913), politiker
2 st., 1909-1910
B o n n i e r, Albert (1820-1900), bokförläggare, boktryckare
resp.
B o n n i e r,, Karl Otto (1856-1941),
4 st., 1905-1906
bokförläggare, Fil. Dr.
B y g d é n, Leonard (1844-1929), överbibliotekarie
2 st., 1905 & odat. (1)
B ö k l i n, David (1843-1929), godsägare
1 st., 1912
B ö r j e s o n, Börje, skulptör
1 st., 1908 & bil.
B ö t t i g e r, Johan (John) (1853-1936), konsthistoriker, överintendent
2 st., 1904 odat.
C a r l a n d e r, Carl Magnus (1837-1911), grosshandlare, bokhållare, författare
36 st., 1903-1910
C a s s e l, Knut
1 st., 1912
C e d e r s t r ö m, Anna
1 st., 1901
C e d e r s t r ö m, Emanuel (1848-1920), disponent, godsägare
1 st., 1903
C e d e r s t r ö m, Gustaf
1 st., 1913
C e d e r s t r ö m, Rudolf (1876-1944), föreståndare, överintendent
1 st., 1900
D a h l g r e n, Erik Wilhelm (1848-1934), riksbibliotekarie, Fil. Dr.
1 st., 1901

Brev till Nils Sjöberg, E-L

E h r e n s w ä r d, Augustin (1854-1934), ryttmästare, godsägare
1 st., 1902
E l d h, Carl (1873-1954), skulptör, professor
8 st., 1907-1911 & odat. (3)
E l g e n s t i e r n a,Gustaf (1871-1948), registrator, genealog
1 st., 1907
E r d m a n n, Axel (1843-1926), språkforskare, professor
27 st., 1903-1911 & odat. (7)
E r d t m a n, Elias (1862-1945), landskapsmålare
1 st., 1903
E r i k s s o n, Christian (1858-1935), konstnär, skulptör
1 st., 1903
F r i b e r g, Algot (1850-1935), ingenjör, museiman
8 st., 1912-1913
G e b e r, Nils (1878-1937), bokförälggare, Fil. Lic.
1 st., 1908
G e i j e r, Per Adolf (1841-1919), språkman, professor
1 st., 1896
G e r l e, Aron (1860-1930), konstnär, porträttmålare
4 st., 1903-1908
H a n s o n, Sigfrid (1884-1939), tidningsman, generaldirektör
4 st., 1910
H e n n i g s, Gösta von (1866-1941), målare, professor
1 st., 1904
H y l t é n-C a v a l l i u s, Gunnar
1 st., 1910
I h r e, Johan Albrecht (1867-1956), ryttmästare, kommunalman, godsägare
1 st., 1909
J e r n d a h l Aron (1858-1936), konstnär, skulptör
4 st., 1903
K r e u g e r, Nils (1858-1930), konstnär, lärare
13 st., 1903 & odat. (1)
K u y l e n s t i e r n a, Osvald (1865-1932), major, författare
1 st., 1910
L a g e r g r e n, Claes (1853-1930), påvlig markis, kammarherre
1 st., 1908
L a g e r s t r ö m, ?
1 st., odat.
L a u r i n, Carl G. (1868-1940), Fil. Dr., konsthistoriker, författare
2 st., 1911
L e w e n h a u p t, Claes
1 st., 1909
L e w e n h a u p t, Claes C:son
2 st., 1908-1910
L e v e r t i n, Oscar (1862-1906), Fil. Dr., professor, författare, litteraturhistoriker.
1 st., odat
L i n d b l o m, Johannes ((1882-1974), teolog, professor
4 st., 1907-1910
L i n d q v i s t, Gustaf (1872-1946), författare, borgmästare (pseud. Mari Mihi)
1 st., odat.
L o o s t r ö m, Ludvig (1848-1922), konsthistoriker, överintendent
1 st., 1907

Brev till Nils Sjöberg, M-Ö samt oidentifierade avsändare m.m.

M ö r n e r, Axel (1868-1954), landshövding, statssekreterare
1 st., 1910
P i e h l, Karl (1853-1904), egyptolog
6 st., 1898-1901 (varav 1 st. till Hilda Sjöberg)
R i n m a n, Knut (1852-1921), faktor, Albert Bonniers boktryckeri
1 st., 1906
R o m d a h l, Axel Ludvig (1880-1851), konsthistoriker, museiman, professor
4 st., 1907-1911 & odat. (1)
R o o s v a l, Albin (1860-1943), publicist, direktör
11 st., 1909-1911 & odat. (1)
R o o s v a l, Johannes (Johnny) (1879-1965), konsthistoriker, professor
1 st., 1910
R u d b e c k, Johannes (1867-1935), 1:e intendent, bokhistoriker
2 st., 1901-1902
R u h e, Algot (1887-1944), tandläkare, författare
1 st., 1907
S c h ü c k, Henrik (1855-1947), litteratur- och kulturhistoriekr, professor
2 st., 1901 & odat.
S c h ü r e r von Waldheim, Wilhelm (1843-1914), kammarskrivare, godsägare
1 st., 1907
S i l f v e r s c h i ö l d, ?
1 st., 1907
S i r é n, Osvald (1879-1966), konsthistoriekr, professor
5 st., 1901-1903
S p a r r e, Charlotta
1 st., 1910
S p a r r e, Jacquette
1 st., 1910
S t e p h e n s, Joseph Samuel Frith (1841-1934), bruksägare
1 st., 1910
S t r a n d m a n, Otto (1871-1960), skulptör, konsthantverkare
5 st., 1911
T a m m, Fredrik (1847-1905), professor, språkforskare
2 st., 1903
T e r s m e d e n, Jacob
1 st., 1911
T r o e l s-L u n d, Fredrik (1840-1921), Fil. Dr., professor, kulturhistoriker
1 st., 1909
T u l l b e r g, Hasse Werner (1844-1929), boktryckare, bokförläggare
1 st., 1904
U p m a r k, Gustaf (1875-1928), konsthistoriker, överintendent
7 st., 1905-1911
W a c h t m e i s t e r, Elisabeth, f. Von Platen (1834-1918)
1 st., odat
W a h l s t r ö m, Tore (1879-1908), konstnär
10 st., 1905-1907
W r a n g e l, Fredrik Ulrik (1853-1929),
11 st., 1901
kulturhistoriker, författare
W å h l i n, Karl (1861-1937), Fil. Dr., museiman, författare
2 st., 1911

BREV FRÅN OIDENTIFIERADE
Bl.a. från signaturen “Ojs”, 2 st., 1893
BREV TILL HILDA SJÖBERG
B o n d e, Clara
1 st., 1866

DIVERSE
Medlemsförteckning, Frisinnade klubben, odat.

Nils Sjöberg: Brev

  • SE S-HS Acc2003/75
  • Arkiv
Accessionen innehåller ca 250 brev och brevkort m.m. till amanuensen Nils Sjöberg, samt några till hans hustru Hilda, Stockholm, från olika konstnärer, författare m.fl. mellan åren ca 1896-1911.

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.