Visar 81 resultat

Arkivbeskrivning
Carl David af Wirséns efterlämnade papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Anteckningsbok

Innehåller förteckning över C. D. af Wirséns egna dikter; diktutkast (bl.a. Morgon och afton, Det ljusa håret, Skärare grönska, Petrus de Dacia); excerpter ur tidningar omkring 1840 (troligen för Minne öfver F. M. Franzén); diverse anteckningar

Blandade dikter

Spinoza
Kolarn
Rågens saga
Till en lidande
Slagrutan
Klockringning
Diamant och daggdroppe
Timret
Burns
Fyrtornet
Vackra september
Septemberdag vid Bellmans byst
Öfver djupen
Boskulla
Racines död
En syn
I mulna stunder. 1. Mörkeklef
Lifvet
Sångarens fara
Ensamhet
Julsägen
I morgon
Anderörter
Abboten Petrus Venerabilis underrättar Heloisa om Abelards död
Abelards och Heloisas graf
Guenserna
Coligny
Låt honom sofva!
Mormor
Trapporna
En gammal bön
Edens port

Kristna högtidssånger

Första söndagen i adventet
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Trettondagen
Kyndelmässodagen
Marie bebådelsedag
Palmsöndag
Långfredag
Långfredagens aftonsång
Påskdagen
Annandag påsk
Kristi himmelsfärdsdag
Pingstdagen
Trefaldighetssöndag
Midsommardagen
Michaelisdagen
Allhelgonadag

Övriga, smärre dikter

Christopher Jakob Boström. Sång
Cordula
Dagbräckning
De husvilla
Den fjerde
Den 6 november
Den 6 november 1908
Döden
För altargången
För de nödlidande
Gammal tro
Gåta
Hafvet
Helsning från Svenska akademin till Kungl. Vetenskapsakademien vid dess minnesfest öfver Linné den 25 maj 1907
Hopp
Hindret
I Weimars park, [inklusive: Långt från jernvägstågens brusning...]
I Weimars park, [inklusive: Redan järnvägståget saktas...]
Julafton
Kantat vid H.M. Konungens femtioårsjubileum som F.M.
Marie bebådelsedag
Minna
Ord vid kantaten vid invigningen af Gustaf Adolfs kyrka
Palm och törne
På Akropolis
Regnbågen
Skogsfyndet
Skolafslutning
Sommarfrid
Storken
Svanen
Sångarlif. Daterad Upsala den 26 dec. 1872
Tag emot!
Talaren på tronen. Vid H.M. Konungens 25-årsjubileum 1897
Till Carl Gustaf Malmström, den 2 nov. 1908
Till den högt upplyste Brodern Edvard M. Edholm, den 19 juli 1911
Till hedersriddaren Gummi Proppetraekker [Gudmund Jakob Åkermark (1839- ), den 18 nov. 1896
Till John Arsenius, den 4 febr. 1898
Till K. F. Söderwall (vid hans moders död)
Till Konungen. Ett tack på halfsekelåret
Till Talis Qualis
Till V. Amiralen J. Lagercrantz... 1891
Trädgårdsmusen
Vid fjerde väkten
Vid Kullaberg
Vid minnesfesten i Heimdall... 1877
Välkommen!
Välkommen hem!
Helgo Zettervall

Samlingar och fragment av samlingar

c: Sonetter; I-V, VI:1-2, VII, VIII:1-2, IX-XII

d: Från Belgien och Holland: Brügge. I-V, Scheveningen

e: [Kristna högtidssånger] (se även L36:3:e):
Marie bebådelsedag
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Trettondedagen
Kyndelsmessodagen
Palmsöndagen
Långfredagen
Långfredagens aftonsång
Påskdagen
Annandag påsk
Kristi himmelsfärdsdag
Pingstdagen
Trefaldighetssöndag
Midsommardagen
Michaelisdagen
Allhelgonadag

f: [Samling utan beteckning]: Firenze, Roma

Tillfällighetsdikter

Kantat... 1894... med anledning af fyrahundraårsminnet [sic] af Gustaf II Adolfs födelse
Till kronprinsessan Victoria... 1894...
Till kronprinsessan Louise... 1894
Till generaldirektören m.m. M. Huss... 1887
Till Olga
Till Carl Åberg... 1896
Vid en arbetsgifvares fest för sina arbetare [1895]
F. A. Dahlgren (nedskrifvet kort efter dödsfallet)
Augusta Wigert
Inledningsord vid Svenska akademiens högtidsdag år 1894
Till A. N. Sundberg...

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.