Visar 27 resultat

Arkivbeskrivning
Linder, släkten
Förhandsgranska utskrift Visa:

Almanackor

Innehåller 39 almanackor med anteckningar

Linder, Nils

Biographica

Innehåller:
-Födelsedagsbok
-Förteckning över Nils Linders tryckta verk
-"Mina vänners skugga" - bok med autografer
-Pressklipp rörande avböjandet av Nordstjerneorden 1890
-Övrigt
Skolkataloger, anmärkningsbok Kalmar elementarskola 1849-1856
Förteckning öfver framlidne Lektorn Nils Linders boksamling

Linder, Nils

Brev från Greta Linder

Brev från Greta Linder till:

Bien, Corabel (1889- ) 11 st., 1922-1961
Amerikansk bibliotekarie

Brackbrill, Lucile (1890-1995) 19 st., 1927-1961
Amerikansk bibliotekarie
Bil.: 1 st. Foto (Greta Linder 1916 Princeton USA)

Hansen, Robert L (1890-1982) 3 st., 1931-1945
Dansk biblioteksdirektör

Jones, Perrie (St Paul, Minnesota, USA) 12 st., 1954-1962
Bil.: 1 st. pressklipp

Krogh-Jensen, Georg (1892-1968) 1 st., 1947
Dansk stadsbibliotekarie

Linder Familj 36 st., 1906-1914
(Brev till mor Gurli och syster Estrid)
4 st. odat
Bil.: 1 st. foto ( Greta Linder och Märtha Wrangel, 1912, London)

Åkerman, Anna-Lisa (1889- ) 87 st., 1910-1958
Professorska

Oidentifierad 2 st., 1939-1941

Brev från Greta Linder till Åkerman samt brev mellan andra

- Brev till Åkerman:

Åkerman, Anna-Lisa (1889- ) 87 st., 1910-1958
Professorska

Oidentifierad 2 st., 1939-1941

- Brev mellan andra personer

Till: Jones, Perrie (USA) Från: stadsbibliotekarie 1 st., 1963
Osborn, Kerstin (1911-2011),

Till: Jones, Perrie (USA) Från: Ersman, Sven 1 st., 1956

Till: Jones, Perrie (USA) Från: Sewry, V.D 1 st., 1957
(lärarinna vid New York public library)

Brev till Greta Linder

Brev till Greta Linder från:

Adell, Gun (1907- ) 4 st., 1938-1963
Bibliotekarie

Andersson, Ivar (1891-1980) 1 st., 1954
Politiker, tidningsman

Asplund, Karl (1890-1978) 1 st., 1941
Författare, konsthistoriker

Bergman, Bo (1869-1967) 3 st., 1931-1954
Författare, ledamot av Svenska Akademien
Bil.: 1 st. visitkort samt anteckningar om sin faders studiebana

Bohlin, Greta (1898-1981) 1 st., odat
Journalist (signaturen Corinna)
Bil.; Medföljande kuvert

Dahl, Svend (1887-1963) 4 st., 1933-1954
Dansk biblioteksman skriftställare

Engeström von, Ebbe (1887-1937) 1 st., 1917
Agronom

Fogelklou-Norlind, Emilia (1878-1972) 1 st., odat.
Teolog, författare

Gjöres, Axel (1889-1979) och Hilma (f. Larsson) 1 st., 1958
Socialdemokratisk politiker
Bil.: Medföljande kuvert

Gullberg, Hjalmar (1898-1961) 1 st.; 1940,
Författare, ledamot av Svenska Akademien 1 st. odat (kopia)
Bil.: Medföljande kuvert
1 st. foto (Hjalmar Gullbergs gård 1939 Falsterbo)
1 st. foto (HG:s fostersyster vid gården i Falsterbo)
Anm.: Originalet av den odaterade dedikationen se: Tryck: Gullberg, Hjalmar,
Andliga övningar

Hansen, Robert L (1890-1982) 20 st., 1935-1954
Dansk biblioteksdirektör

Hellström, Gustaf (1882-1953) 1 st., 1952
Författare, journalist, ledamot av Svenska Akademien

Holmberg, Arne (1889-1966) 1 st., 1954
Bibliotekarie

Johanson, Klara (1875-1948) 1 st., 1927
Litteraturkritiker, essäist

Kannila, Helle (1896-1972) 10 st., 1944-1961
Finländskt biblioteksråd, ledare inom kvinnorörelsen

Krogh-Jensen, Georg (1892-1968) 1 st., 1954
Dansk stadsbibliotekarie

Linder, Estrid 2 st., 1926-1928
Lärarinna

Linder, Gurli (1865-1947) 7 st., 1911-1931
Författare, kritiker

Linder, Tyra (1891-1980) 1 st., 1924
1:e aktuarie

Mörne, Barbro (1903-1987) 1 st., 1929
Finländsk bibliotekarie, författare

Rodhe, Birgit (1915-1998) 1 st., 1949
Skolledare, politiker

Schildt, Emilia Matilda (Mila) (1885-1965) 1 st., 1941 Finländsk lärarinna & 1 st. odat,

Ström, Ragnhild (Norge) (1869- ) 1 st., 1894

Thomsen, Carl 2 st., 1948, 1954
Dansk stadsbibliotekarie (Köpenhamn)

Törnudd, Allan (1905- ) 1 st., 1959
Finländsk bibliotekarie

Wieselgren, Oscar (1886-1971) 2 st., 1941
Riksbibliotekarie

Willers, Uno (1911-1980) 1 st., 1954
Riksbibliotekarie

Oidentifierad 4 st., 1930-1960

Brev till Gurli Linder från B-Str

Brev till Gurli Linder från:

Berg, Ruben G:son (1876-1948) 1 st., 1933
svensk litteraturhistoriker och språkforskare

Bonnier, Elise (Lisen) (1861-1952) 11 st., 1926-1943
f. Josephson

Bonnier, Karl Otto (1856-1941) 3 st., 1926-1944
Bokförläggare

Carleson, Conrad Axel Oscar (1868-1954) 1 st., 1921
jurist, politiker, VD Norstedt & Söner

Collijn, Gustaf (1880-1968) 1 st., 1911
teaterdir., förf.

Dahll, L. C. (Norge) 1 st., 1887 överste
(visitkort medföljande i brev från Ragnhild Ström)

Elvers, Carl Johan C:son (1866-1943) 1st., 1925
Redaktör

Forsström, Axel (1891-1962) 3 st., 1927-1938 lektor, förf.

Fåhraeus, Maria (Ljugarn)(1835- ) 1 st., 1901
Änkefru

Henningsson, Hilma (1878-1949) 1 st., 1905
Talpedagog, lärarinna

Isakson, Albert (1855-1930)
Skeppsbyggeriinspektör, ingenjör
& Isakson, Ebba 1 st., 1918

Key, Ellen (1849-1926) 1 st., odat.
Författare, pedagog

Klackenberg, Torsten (1906- 1988) 1 st., 1941
Lektor, fil.lic.

Lamm. Martin (1880-1950) 2 st., 1927-1931
Litteraturhistoriker

Laurin, Gunilla (1871-1943) 1 st., odat.
f. Petre

Linder, Greta (1888-1963) 68 st., 1902-1943
Bibliotekskonsulent 2 st., odat
Bil.: 1 st. pressad växt
Anm.: 4 st. omslag

Mortensen, Johan Martin (1864-1940) 1 st., 1919
Professor i litteraturhistoria, publicist

Noreen, Adolf Gotthard (1854-1925) 1 st., 1908
Professor, språkforskare

Nyblom, Helena (1843-1926) 1 st., 1924
Barnboksförfattare

Olson, Emil (1876-1937) 11 st., 1906-1908
Professor i nordiska språk, Lund

Ottelin, Odal (1868-1950) 1 st., 1946
Fil.dr., språkforskare

Reuterswärd, Carolina Elisabet (Stina) 1 st., 1919
(1884-1970)
Hovfröken

Segerstedt, Augusta Vilhelmina (1874-1934) 1 st., 1934
f. Synnevstedt

Silfverstolpe, Gunnar Mascoll (1893-1942) 1 st., 1932
Förf., konsthistoriker, överintendent

Stomberg, Ewald (1876-1959) 1 st., 1935
Tidningsman, redaktör

Stridsberg, Gustaf (1877-1943) 1 st., 1941
Skriftställare, publicist

Brev till Gurli Linder från Strö-Östm samt brev från Gurli Linder

-Innehåller brev till Gurli Linder från:

Ström, Anna (Norge) 33 st., 1886-1904,
f. Hals 17 st., odat.
Bil.: 2 st. visitkort, 1 st. tidningsurklipp

Ström, Ingeborg (Norge) 2 st., 1886, 1 st., odat.

Ström, Knut T. (Norge) 6 st.,1886-1898, 1st. odat.
Fil.dr.
Bil.: icke avsänt brev till Ragnhild Ström som bifogats brev till Gurli 1892

Ström, Maria (Norge) 2 st., odat.

Ström, Martin B. (Norge) 3 st., 1889-1902
Apotekare
Bil.: 1 st. visitkort

Ström, Rachel (Norge) 1 st., 1900

Ström, Ragnhild (Norge) 47 st.1885-1902, 6st. odat
(1869- )
Bil.: visitkort (Oscar F. Baastad)

Sundström, R.& H. 1 st., 1889

Söderberg, Hjalmar (1869-1941) 1 st., 1941
Författare

Söderhjelm, Henning (1888-1967) 2 st., 1933, 1937
Författare, översättare

Söderhjelm, Sigrid (1863-1945) 1 st., 1933

Söderwall, Knut Fredrik (1842-1924) 9 st., 1904-1908
Professor, språkforskare

Taube, Signe (1856-1936) 1 st., 1907
f. Wennerberg

Tengbom, Ivar (1878-1968) 1 st., 1918
Professor, arkitekt

Wallander, Margaretha (Ljugarn) 1 st., 1901

Wedel, Stéphanie Augusta von, (1852-1937) 1 st., 1924
född Hamilton
furstinna, filantrop

Widerström, Karolina (1856-1949) 1 st., 1896
Läkare, gynekolog

Wilamowitz-Moellendorff, Fanny (1882-1958) 1 st., 1931
f.ödd Fock
Författare, grevinna

Wägner, Elin (1882-1949) 1 st., odat.
Förf.attare, journalist

Zimmermann, Jenny 1 st., 1882
Bil.: 1 st. Visitkort

Zweigbergk, Anna von (1865-1952) 1 st., 1933
född. Christenson
Journalist, lärarinna

Östberg, Ragnar (1866-1945) 1 st., 1917
arkitekt, professor

Östman, Nils (1882-1934) 5 st., 1932-1934 arkivarie

Oidentifierad (?, Ebba) (Norsholm) 1 st., 1915

Oidentifierad (?, Hulda (Stockholm) 1 st., 1919

Oidentifierad (Norge) 1 st., 1886

Diverse
Visitkort (Sigrid Ström, Norge) 1 st. odat.
Icke kompletta brev (Norge) 1 st.1899 & 7 st. odat.

-Innehåller brev från Gurli Linder till:

Henningsson, Hilma (1878- ) 3 st., 1905 & 3 st odat.
Talpedagog, lärarinna några brev icke avsända

Schildt, Mila 6 st., 1936-1949

Silfverbrand, Susanna (1876- ) 1 st., 1905
Lärarinna

Linder, Gurli

Brev till Nils Linder

Brev till Nils Linder från:

Andersson, Johan (1820- ) 1 st., 1875

Bergman, Bror (Stockholm) 1 st.: 1882

Bergman, Per Christian (1833- ) 16 st, 1867-1880 + 1 odat
postinspektör, (förf. Bo Bergmans far)

Gödecke, August (1840-1890) o. Anna 1 st. telegram 1887
Skriftställare, pedagog

Jeurling, Anders (1851-1906) 1 st., 1890 entreprenör, tidningsman

Laurin, Albert (1842-1878) 33 st, 1869-1874 + 1 odat filosofie doktor, förläggare

Laurin, Gerda 2 st., 1870

Laurin, Gustaf (1836-1879) 3 st., 1874-1878
boktryckare, förlagsman

Laurin, Louise (1853- ) 1 st., 1881
f. Siljeström

Linder, Gustaf 1 st., 1873
Anm.: Bror till Nils Linder

Linder, Jonas 2 st., 1873
Anm.: bror till Nils Linder

Linder, Per Magnus 1 st., 1874
Anm.: brorson till Nils Linder

Melèn, Olof (1809-1875) 1 st., 1872 + kuv.
Filosofie doktor, kyrkoherde

Rydberg, Viktor (1828-1895) 1 st., 1891
författare

Sohlman, Harald (1868-1927) 1 st., odat.
Publicist, redaktör

Storm, Johan Fredrik Breda 1 st., 1880
norsk filolog, professor

Wahlström, E (Bäckebo) 1 st., 1855

Wennerberg, Gunnar (1817-1901) 1 st., 1890 + kuv.
Landshövding, tonsättare

Oidentifierad (Elise o. Gustaf) 1 st. telegram 1887

Linder, Nils

Brev till Tyra Linder

Innehåller 5 kapslar innehållandes brev till Tyra Linder sorterade alfabetiskt samt 2 kapslar osorterade brev
Vid Bo Bergmans brev även ett manuskript

Brev till Tyra

Appelberg, Gustav Bertel (1890-1977)
Finsk professor, förlagsredaktör 1 st., 1969

Asplund, Karl (1890-1978)
Förf., konsthistoriker 50 st., 1919-1972 & odat. (9)
Bil.: Tryckt inbjudan till Asplunds 60-årsmiddag samt meny och placeringslista,
Vänners insamling till 70-årspresent 1960,
Anteckning: ”Asplunds dedikation till Hj. Söderberg i Fridellboken”.
Några brev även undertecknade av Viran Asplund

Bergman, Bo (1869-1967)
Förf., ledamot av Svenska akademien 32 st., 1936-1964 & odat. (17)
Bil.: Avskrift av dikt av Carl Snoilsky (Till Grekland)

Bonnier, Tor (1883-1976)
Bokförläggare
& Bonnier, Tora (1895- )
Förf. 1 tryckt inbjudningskort, 1932

Dardel, Thora (1899-1995)
Förf., friherrinna
f. Klinkowström 1 st., 1921

Eugen Napoleon Nikolaus (1865-1947)
Prins av Sverige 1 tryckt tackkort, 1945

Hald, Britta (1905- )
g.m. Edward Hald 1 st., 1938 & odat. (1)

Hald, Edward (1883-1980)
Konstnär, professor 4 st., 1937-1942

Hamilton, Knut Archibald (1855-1930)
Greve, landshövding
& grevinnan Hamilton 1 st., 1912

Hammarskjöld, Knut Hjalmar (1862-1953)
Landshövding i Uppsala län, professor
& fru Hammarskjöld 1 tryckt inbjudningskort, 1913

Holmberg, Axel Olof (Olle) (1893-1974)
Litteraturhistoriker, professor 1 st., 1971

Klercker, John af (1866-1929)
Fil.dr., skriftställare, botanist 1 st., 1916

Lagerkvist, Pär (1891-1974)
Förf., fil.dr. odat. (1)

Lamm, Martin (1880-1950)
Litteraturhistoriker 1 st., 1948

Laurin, Carl G. (1868-1940)
Fil.dr., konsthistoriker, bokförlagsman 5 st., 1917-1929
Bil.: Tryckt inbjudan till av vänner arrangerad 70-årsmiddag för Carl G. Laurin.

Leche-Löfgren, Ebba Maria Lovisa (Mia) (1878-1966)
Förf. 2 st., 1953-1960

Linder, Greta (1888-1963)
Bibliotekskonsulent 168 st., 1910-1963
Bil.: 1 brevfragment,
2 menyer

Linder, Gurli (1865-1947)
Förf., kritiker 1 st., 1910

Löwenadler, Holger (1904-1977)
Skådespelare 3 st., 1969-1971

Malmsten, Carl (1888-1972)
Professor, möbel- och inredningsarkitekt 3 st., 1910

Nordenfalk, Sophie 1 st., 1938

Palme, Sven (1854-1934)
Försäkringsdirektör, politiker 1 st., 1913
Bil.: visitkort

Ramsay, Karin 1 tryckt tackkort, 1951

Schildt, Christoffer (1915- )
Finsk programdirektör 1 st., 1968

Schildt, Emilia Matilda (Mila) (1885-1965)
f. Heikel 1 st., 1964

Silfverstolpe, Gunnar Mascoll (1893-1942)
Förf., konsthistoriker, överintendent 3 st., 1931-1934

Štrajch, Solomon Jakovlevič (Sovjetunionen/Ryssland)
Förf. 1 st., 1946

Vallinkoski, J.
Överbibliotekarie vid Helsingfors universitetsbibliotek 1 st., 1965

Weibull, Lauritz (1873-1960)
Professor, landsarkivarie 8 st., 1919-1948 & odat. (1)
(1 även undertecknat Zweigbergk)
Bil.: 3 st. foton (ur brev 1928)

Carl Wilhelm Ludwig (1884-1965)
Prins av Sverige 1 st., 1958

Willers, Uno (1911-1980)
Riksbibliotekarie, arkivarie, historiker 1 st., 1964

Ørjasaeter, Jo (Norge) 1 st., 1972

Ørjasaeter, Tore (Norge)
Förf. 38 st., 1930-1952
Bil.: Tidningsurklipp,
Utdrag ur en norsk bokkatalog

Ørjasaeter, Åslaug (Norge) 1 st., 1946

Österling, Anders (1884-1981)
Förf., Svenska akademiens ständige sekreterare 1 st., 1957

Brev från Tyra

Brev till familjen 1 st., 1921

Dagbok om dottern Greta

vol. 1 1888-1890
vol. 2 1890-1895
vol. 3 1895-1909
Innehåller även brev, tygbitar från klädesplagg o.dyl.

Linder, Gurli

Diverse material

L285:C:2 innehåller diverse verser i avskrifter
L285:C:3 innehåller pressklipp, skolkatalog, festvisa tillägnad Greta Linder samt meritförteckning
L285:C:4 innehåller material rörande telefonkatalogens utformning 1962
L285:C:5 innehåller diverse tryck

Linder, släkten

  • SE S-HS L285
  • Arkiv
  • 1870--1970

Linder (släkt)

Manuskript

Innehåller manuskript:
- Min begravning. Wallenberg, Ingeborg (syster till Marcus Wallenberg Sr.)
- En text sammanställd av Anne-Charlotte Leffler
- Övriga manuskript 1 och 2

Linder, Gurli

Manuskript och tryck

Innehåller ett manuskript, ej av Tyra Linders hand, samt tryck. Ingår även visitkort och matsedel

Nils Linder

Innehåller brev, dagböcker, anteckningsböcker, almanackor, samt pressklipp

Linder, Nils

Resedagböcker

De 8 kapslarna innehåller 32 resedagböcker samt biljetter, vykort, fotografier, tryck och räkningar daterade:
-Åren 1915-1929, numrerade 1-9
-Åren 1932-1940, numrerade 10-13
-Åren 1946-1950, numrerade 14-17
-Åren 1951-1954, numrerade 18-21
-Åren 1955-1957, numrerade 22-24
-Åren 1958-1959, numrerade 25-26
-Åren 1960-1962, numrerade 27-29
-Åren 1964-1971, numrerade 30-32

Tryck

Innehåller teaterprogram

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.