Visar 27 resultat

Arkivbeskrivning
Linder, släkten
Förhandsgranska utskrift Visa:

Almanackor

Innehåller 39 almanackor med anteckningar

Linder, Nils

Biographica

Innehåller:FödelsedagsbokFörteckning över Nils Linders tryckta verk"Mina vänners skugga" - bok med autograferPressklipp rörande avböjandet av Nordstjerneorden 1890ÖvrigtSkolkataloger, anmärkningsbok Kalmar elementarskola 1849-1856Förteck...

Linder, Nils

Brev från Greta Linder

Brev från Greta Linder till: Bien, Corabel (1889- ) 11 st., 1922-1961 Amerikansk bibliotekarie Brackbrill, Lucile (1890-1995) 19 st., 1927-1961 Amerikansk bibliotekarie Bil.: 1 st. Foto (Greta Linder 1916 Princeton USA) Hansen, Robert L (1890-1...

Brev från Greta Linder till Åkerman samt brev mellan andra

Brev till Åkerman:Åkerman, Anna-Lisa (1889- ) 87 st., 1910-1958 Professorska Oidentifierad 2 st., 1939-1941Brev mellan andra personer Till: Jones, Perrie(USA) Från: stadsbibliotekarie 1 st., 1963 Osborn, Kerstin (1911-2011), Till: Jones, Perrie...

Brev till Greta Linder

Brev till Greta Linder från:Adell, Gun (1907- ) 4 st., 1938-1963 Bibliotekarie Andersson, Ivar (1891-1980) 1 st., 1954 Politiker, tidningsman Asplund, Karl (1890-1978) 1 st., 1941 Författare, konsthistoriker Bergman, Bo (1869-1967) 3 st., ...

Brev till Gurli Linder från B-Str

Brev till Gurli Linder från:Berg, Ruben G:son (1876-1948) 1 st., 1933 svensk litteraturhistoriker och språkforskare Bonnier, Elise (Lisen) (1861-1952) 11 st., 1926-1943 f. Josephson Bonnier, Karl Otto (1856-1941) 3 st., 1926-1944 Bokförläggare ...

Brev till Nils Linder

Brev till Nils Linder från:Andersson, Johan (1820- ) 1 st., 1875 Bergman, Bror (Stockholm) 1 st.: 1882 Bergman, Per Christian (1833- ) 16 st, 1867-1880 + 1 odat postinspektör, (förf. Bo Bergmans far) Gödecke, August (1840-1890) o. Anna ...

Linder, Nils

Brev till Tyra Linder

Innehåller 5 kapslar innehållandes brev till Tyra Linder sorterade alfabetiskt samt 2 kapslar osorterade brevVid Bo Bergmans brev även ett manuskript

Diverse material

L285:C:2 innehåller diverse verser i avskirfterL285:C:3 innehåller pressklipp, skolkatalog, festvisa tillägnad Greta Linder samt meritförteckningL285:C:4 innehåller material rörande telefonkatalogens utformning 1962L285:C:5 innehåller diverse tryck

Linder, släkten

  • SE S-HS L285
  • Arkiv
  • 1870--1970

Linder (släkt)

Manuskript

Innehåller manuskript:Min begravning. Wallenberg, Ingeborg (syster till Marcus Eallenberg Sr.)En text sammanställd av Anne-Charloote lefflerÖvriga manuskript 1 och 2

Linder, Gurli

Manuskript och tryck

Innehåller ett manuskript, ej av Tyra Linders hand, samt tryck. Ingår även visitkort och matsedel

Nils Linder

Innehåller brev, dagböcker, anteckningsböcker, almanackor, samt pressklipp

Linder, Nils

Resedagböcker

De 8 kapslarna innehåller 32 resedagböcker samt biljetter, vykort, fotografier, tryck och räkningar daterade:Åren 1915-1929, numrerade 1-9Åren 1932-1940, numrerade 10-13Åren 1946-1950, numrerade 14-17Åren 1951-1954, numrerade 18-21Åren 1955-1957, ...

Tryck

Innehåller teaterprogram


Kungliga biblioteket
Kontakta oss