Visar 522 resultat

Arkivbeskrivning
Karin Fredgas efterlämnade papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Brev från Karin Fredga och brev mellan andra

(för det mesta koncept och kopior):
C
Casetti 1 st., 1950
D
E
Ecklesiastikministern 2 st., 1966
F
Fredga, Hugo 1 st, 1943 ?*
Folkskoledirektionen 2 st., 1956-
1957
G
H
Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Styrelsen 1 st., 1945
Hierta – Retzius - Stiftelsens Kommitté 2 st., 1963
Stiftelsen Höglandsskolan 1 st., 1968
I
J
Jaques - Dalcroze, Émile, (1865-1950), schweizisk musikpedagog,
teoretiker och tonsättare 1 st., odat.
Jölk, Th. 1 st., 1935
K, L
M
Mac Jannet, Charlotte se UIPD
N
Nordberg, redaktör 1 st., 1968
O, P, R
S
Skolkomissionen 1 st., 1949
T
Tomson, Ragnar, dr. 1 st., 1956
U
UIPD, Genève/ordförande Charlotte Mac Jannet 1 st., 1961
V/W
Wallenberg, S. 1 st., 1966
Kungl. Vetenskapsakademien 1 st., 1955
Witt - Nordgren (?), Ella 1 st.
fragment, 1937 (?)
Endast arbetstitel:
Redaktionssekreteraren & Redaktören 5 st., 1954, 1959
Oidentifierade mottagare 1 st. odat.
* Ur boken ”Èmile Jaques - Dalcroze, l’homme, le compositeur, le créateur de la rythmique”
av F. Martin, T. Dénes, A. Berchtold, H. Gagnebin, B. Reichel, C. L. Dutoit, E. Stadler,
Editions de la Baconnière, Neuchâtel, Schweitz, 1965. För sidanvisningar se respektive omslag.

Brev mellan andra (sorterade på avsändare):
Från: Alliance Francaise, Köpenhamn
Till: Jaques – Dalcroze, Émile 1 st., 1936
Från: Alliance Francaise de Stockholm
Till: Jaques – Dalcroze, Émile 1 st., 1936
Från: Stiftelsen Höglandsskolan
Till: Svenska Dalcrozeinstitutet 1 st., 1968+
bilaga K.Fredgas svar (dubblett)
Från: Institut Jaques – Dalcroze
Till: Mathilde 1 st., 1924
Från: Jaques – Dalcroze, Émile
Till: Fogelmark, Gunnar 1 st., 1937, 4
ex. med anteckn. bl.a. svar från G. Fogelmark
Från: Kungl. Musikaliska Akademiens styrelse
Till: Konungen Gustav VI Adolf 1 st. kopia,
1951
Från: Stiftelsen Stockholms Konserthus – Konserthusdirektören
Till: Jaques – Dalcroze, Émile 1 st., 1937
Från: Stockholms stads kammarkontor
Till: Svenska Dalcrozeinstitutet 1 st. tjänsteutlåtande,
1956
Från: UIPD, svenska sektionen
Till: Brita af Geijerstam, f. Gemmel (1902–2003), författare 2 st. (varav
1 i 3 ex.),
1936
Från: UIPD, svenska sektionen
Till: UIPD, Genève 5 st., 1953,
1955
Från: UIPD, svenska sektionen
Till: Mac Jannet, Charlotte 5 st., 1955
med bilagor
(brev från
Paula Müntzing samt brev mellan Ch.Mac Jannet och K. Fredga)
Från: ?
Till: Jean Binet & Gabriel Jaques – Dalcroze 1 st. ofullst.,
1954

Brev till Karin Fredga

A
Alliance Francaise de Stockholm 1 st., 1937
Andrejewa Skilondz, Adelaida (1882-1969), operasångerska, sångpedagog 1 st., odat.
Aspengd (?), Inga 1 st., 1971
Association Jaques - Dalcroze, Genève 3 st., 1935
B
Bäck, Kent 1 st., 1922
C
Cartesius Stiftelsen/Fonds Descartes 1 st., 1955
Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Arkitektur 6 st., 1953-
1954+odat,
med bilagor
Cropler (?) 1 st., 1955
D
Derkert, Siri (1888-1973), konstnär 4 st., 1939+
odat.
Duchosal, Jean M. E. 1 st., 1926+
1 st visitkort
med
meddelande
E
Ecklesistikdepartamentet 3 st.
(avskrifter),
1949,
1959,1966
Des Écoles maternelles de la Seine (inspektris J. Auroy) 1 st., 1933 +
bilaga
Eeg – Olofsson, R., med. dr., Ersta Epilepsisjukhus 1 st., 1967
F
Folkskoleseminariet 1 st., 1940
Folkuniversitetet 1 st., 1944
Fondation de l’Institut Jaques - Dalcroze 4 st., 1949,
1952, 1955-
1956
G
Goldkuhl, Erik, med. dr., överläkare, Långbro sjukhus, Älvsjö 1 st., 1955 +
bilaga
Kung Gustav VI Adolfs 70-årsfond för svensk kultur 1 st., 1955
H
Hellhoff (?), Eva 1 st., odat
Hierta - Retzius Stiftelsen 2 st. 1962,
1963
Hoessli, F. 1 st., 1941
Höglund, Ebba 1 st., 1956
I
Ingham, Percy B. 1 st. (kopia),
1927
Institut Jaques - Dalcroze, Genève 68 st. (varav
1 st.
telegram),
1923-1958,
2 st. kuvert,
1944-1945
Instituto di Belle Arti in Firenze 1 st., 1911
J
Jaques - Dalcroze, Émile ,(1865-1950), schweizisk musikpedagog,
teoretiker och tonsättare. (+ 1 kort från E. Jaques - Dalcroze, herr och fru
Gabriel Jaques - Dalcroze samt herr och fru René Brunet - Lecomte) 147 st. varav
2 st.
telegram, 3
st. visitkort
med
meddelande,
2 st.
”öppna”
brev, 1
kopia, 1921-
1949 + odat.
Jaques - Dalcroze, Gabriel samt G. Jaques - Dalcroze med fru 4 st. varav 1
telegram, 1
visitkort
med
meddelande,
1936, 1950
+ odat.
K
Kjellström, Sven (1875-1950), violinist, professor, direktör för Kungl.
Musikkonservatorium 3 st., 1932,
1937, 1945
Koncertbyrået Martha Jensen & Robert Dahl 1 st., 1937
L
Lekby, Astrid 1 st., 1963 ?
Liljeson, Inger 1 st., 1965
The London School of Dalcroze Eurythmics 1 st., 1927
Mac Jannet-Blensdorf, Charlotte 1 st. kopia,
1954, 1 st.
telegram,
1958
Martin, Frank (1890-1974), schweizisk tonsättare 2 st., 1954
Ministère des Affaires Étrangères – Direction des Relations Culturelies –
Section des Rencontres Internationales 1 st., 1955
Möllevångshemmet (Anna Hagman) 1 st. avskrift
1947
N
Natur och Kultur, bokförlag 1 st., 1943
Nicolet, M.(Marcel?), (1912-96), belgisk atmosfär- och rymdforskare,
professor vid Bryssels universitet från 1960 1 st., 1946*
Nilsson, Brita 1 st., 1970
Nilsson, Ola 1 st., 1957
O
Olivegren, Johannes och Ulla 1 st., 1955
P
R
Radiotjänst 1 st., 1950
Ralf, Einar (1888–1971), kördirigent, konsertsångare (tenor) och
musikpedagog, professor, direktör för Kungl. Musikhögskolan 1 st.
visitkort
med
meddelande,
odat.
Reichel, Bernard 1 st., odat.
(brevet funnet i nothäftet ”Un chemin vers l’improvisation, 1962 (?))
S
Sandberg, Britt 1 st., 1958
Schuster, Hilda M. Rektor av Dalcroze school of Music, New York. 4 st., 1959,
1962-1963
+odat.
1946 års Skolkommission 2 st., 1949 +
bilaga
Kungl. Skolöverstyrelsen 1 st., 1956+
bilagor
Starace, Maria-Arna. Sångerska. Artistnamn Nina Faliero, dvs. Nina
Jaques - Dalcroze – E. Jaques-Dalcrozes fru. 3 st., 1932,
1936, odat.*
Stockholms Eftermiddagshem och Barnträdgårdar 1 st., odat.
Stockholms Folkskoledirektion 1 st., 1954
Svenska Dagbladet 1 st., 1954
T
TBV , Östersund 1 st. + 1 st.
bilaga, 1964
U
L’Union Internationale des Professeurs de la methode Jaques-Dalcroze,
Genève (UIPD) 1 st., 1961
Uppsala Musikskola 1 st., 1940
Uppsalakretsen av SSF (g.m. Klara Pehrson) 1 st., 1945
V
Kungl. Vetenskapsakademien 1 st.
telegram (2
blad), 1954
Stiftelsen Viggbyholmskolan 1 st., odat
W
Wernstedt, Wilhelm, professor 1 st., 1941
Wide (?), Lulle 2 st. kopior,
1958 + odat.
Wilhelmsson, Carl (1866-1928), målare 2 st., 1919 +
odat.
Y
Z
Zimdahl, Helge (1903-2001), arkitekt, professor i arkitektur vid Chalmers
tekniska högskola 1951-70 4 st., 1952,
1954, 1956
Å
Åkerhielm, Ebba 1 st., odat.
Ä
Ö
Örhagen, Anna – Britt 1 st., 1959
Endast förnamn:
Angela 1 st., 1960
Anna, Gulf, Helen 1 st., odat.
Ellina och hennes föräldrar 1 st., odat.*
Eva 1 st., odat.*
Karin (från Danmark) 1 st., odat.
Mahaut 1 st., 1957*
Marja 1 st., 1968*
Nathalie 1 st., 1959 +
bilagor
Pierrette samt Pierrette & Robert 1 st., 1965 +
odat.
Helene, Charlotte, Leni, Käthe Jacob, Edith, Segine m.fl. 1 st., odat.
Oidentifierade avsändare 8 st., 1922-
1968 + odat.
(varav 1st.*)
Resultat 1 till 100 av 522

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.