Visar 42 resultat

Arkivbeskrivning
Alexander Weiss efterlämnade papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Manuskript

Den möjliga kärleken, av Alexander Weiss och Christina Hagelthorn, 98 sid., 1981
(se brev från Alexander Weiss till Berit Skogsberg samt brev från Christina Hagelthorn till Alexander Weiss)

Barnalternativ, 2 sid., 1986
Tillblivelse, 5 sid., 1986
Övergångar (Stage of Transition), 7 sid., 1985
Kinesiskt, 1 sid., 1955
Adolescens, 1 sid., 1955
Oktober, 2 sid., 1954-1955
Sanamindas död, 152 sid., 1974-1975
Dikter, 48 sid., 1979
Dikter utan titel, 7 sid., 1978
Fyra prosadikter, 7 sid.
Nya röda rummet, Stockholmsdikter, 43 sid.
Nya röda rummet, Stockholmsdikter, 50 sid.
Nya röda rummet, Stockholmsdikter, 3 sid.
Nya röda rummet, Stockholmsdikter, 10 sid., 1979
Jäms med marken, 72 sid.
Jäms med marken, 67 sid., 1979-1980
Politiska dikter, 121 sid.
Politiska dikter, 95 sid.
Det möjliga livet, 110 sid.

Manuskript

Börja om, 91 sid., 1977-1978
Dikter utan titel, 32 sid., 1982
Bristningsgränsen (anteckningar om stroke), 149 sid. Med inledning av Karl Lennart Mettinger, docent neurologi. 1982-1984
Monolog vid en bandspelare, 14 sid., 1980-talet
Texter 15, 169 sid., 1972
Alexander Weiss: Texter, 25 sid., 1967-1972
5 texter, 17 sid., 1967-1970
En prosadikt utan titel, 1 sid.
Rapport från klinik (ur Ekvationer), 39 sid., 1967
En prosadikt utan titel, 1 sid.
Försnillade bibliotek ?,1 sid.
Resan, 4 sid.
Resa, 1 sid.
Stava liv, 21 sid., 1977
Fosternatten, 2 sid., 1986
Spåren inifrån (prosastycken), 55 sid.
Självdeklaration, 13 sid.
Rundvandring, 1 sid., 1953
Resa, 2 sid., 1946
Gulliver, 2 sid., 1950
Saltomortal, 1 sid.
Barndom, 6 sid., 1955-1956
Spåren inifrån, 42 sidor och en teckning, 1976-1977
Vinterns väg, 50 sid.
Uppvaknande, 1 sid., 1978
Prosa utan titel, 1 sid.
Våra handlingar, 1 sid.
Människoförakt, 1 sid.
Prosa utan titel, 3 sid.
Prosa utan titel, 2 sid., 1970
Mycket kan ersättas men aldrig smörsmak (ur Relationer), 1 sid., 1965
Tortyr, 1 sid.
Våra barn, 1 sid.

Manuskript

Svenska dikter, 90 sid.
Genom nålsögat (aforismer), 28 sid.
Utan titel (aforismer), sid 27-79.
Urval (aforismer), 20 sid.
Aforismer, 12 sid.
Aforismer, 17 sid.
Naivismer, 2 sid.
Naivismer, 3 sid.
Aforismer, 1 sid.
Aforismer, 2 sid (samt kopia).
Sjukjournal (aforismer), 9 sid.
Aforismer utan titel, 12 sidor med bilaga och kopia, 1956-1958
Obekväm arbetstid (aforismer), 101 sid.
Huvudet i hjärtat (aforismer), 9 sid., 1981
Reaktioner (aforismer), 62 sid.
När bröt Freud med psykoanalysen ? (aforismer), 306 sid.
Nio aforismer, 9 sid.

Manuskript

Ett omslag med lösa blad
Ordet kvinna, 4 sid.
Att läsas för David (ett brev till sonen David), 1 sid., 1983
Teater (artikel), 3 sid.
Barnet som inte kan - eller Teater, 1 sid.
Ökad jämlikhet, 2 sid.
Inlägg i debatten om "kulturapartheid", 3 sid., 1977
Sublimering och reaktionshandling, 6 sid., 1958
Kåseri från Kåsarö, 2 sid.
Ett kuvert med diverse anteckningar på lösa lappar
Diverse manuskript med och utan titel
Kärleksbrev (dikter), 64 sid.
Kärleksbrev (dikter), 55 sid.
Kärleksbrev (dikter), 103 sid., 1977-1981
Hemska dikter, 35 sid.
En dikt utan titel, 1 sid.
Förflutnas saga, 1 sid.
Dedikation, 1 sid.
Anakoreten, 1 sid.
Blod och snö, 1 sid.
Sociala dikter, 53 sid., 1979
Duktig idiot, 50 sid., 1977
Vargatid, 34 sid.

Manuskript

Stava liv, 105 sid., 1977
Stava liv, 48 sid.
Motståndsrörelse, 85 sid., 1978-1979
Dikter i fredens tid / I fredstid, 110 sid.
Vargatid, 47 sid., 1977
Svenska för inhemska, 149 sid., 1976-1977
Stava liv, 109 sid., 1974-1977
Stava liv, 81 sid., 1977
Stava liv, 137 sid.

Manuskript

Tyska översättningar av Weiss texter: Macht, Ohnmacht; Umgang; Texter 15; Texter 12; Relationer; Positioner; Negationer; Kombinationer; Ekvationer; Definitioner; Additioner

Svenska översättningar av Tucholsky, Kurt (1890-1935): Om hålens sociologiska psykologi (2 sid); Smulor (2 sid).

Svensk översättning av Lec, Stanislaw Jerzy (1909-1966): Ofriserade tankar. Med företal av Alexander Weiss.
Anm. Påskrift framsida "FIBs Lyrikklubb Stockholm 1966" .

Svensk översättning av Michaux, Henri (1899-1984): Byggmästarnas drama.
Anm. Översättning från tyskan ur Spiele in einem Akt, herausgegeben von Walter Höllerer, Suhrkamp Verlag 1961.

Insikt och handling (ur en aforismsamling under arbete), 1 sid.

Självförverkligande, 1 sid.
1980

I huvudet, 1 sid.
1980

Bloch, Marianne: "Ich war zum Outsider geboren", Zur Problematik des Schriftstellers Alexander Weiss. Trebetygsuppsats, Stockholms Universitet, vt 1972.
Anm. Med en sida kommentarer av Alexander Weiss.

Diverse manuskript om Alexander Weiss av andra, t. ex. Walter Dickson, Helmer Lång, Merit Hertzman-Ericson. Utdrag ur och recensioner av Weiss verk/böcker samt intervjuer med Weiss.

Det finns så många sanningar. Drama i fyra scener av N.L.

Lettau und die Gruppe 47, 27 sid.
1968

Engelska översättningar av Weiss dikter: Lapidarian autobiography, Sunstone, And now she's losing her first teeth, The other companeros in the cell are now asleep.

Föredrag om Alexander Weiss på radio Bremen.
1971

Aforismer av Alexander Weiss på tyska, 11 sid.

Tyska översättningar av dikter utan titel.

Bericht aus der Klinik, 46 sid.

Prose, translation Edward Palmer, Bo Cavefors Bokförlag, 32 sid.

Freundschaft, 1 sid. Kommunikation, 1 sid. Macht, Ohnmacht, 1 sid. Sommer 12 Uhr Mittags (1948), 1 sid. Die Erde ist rund und zwei meter tief (1949), 1 sid. Vad händer på Nybropaviljongen ?, 1 sid. Prosa utan titel, 5 sid.

Bristningsgränsen, 33 sid.

Bristningsgränsen, 56 sid.

Anteckningar , 49 sid.

Kris, 125 sid.

Manuskript

Eld och regn. Korrektur o. dyl.
Manuskript, inlägg och brev rörande radioteatern i Sverige
Skärvor (1981), 97 sid. Skärvor (1977), 27 sid. (En psykologisk rysare)
Ett kollegieblock med anteckningar
Ett kollegieblock med anteckningar om recensioner
Tortyr, det är väl inte så farligt !. Korrektur, 67 sid.
Tortyr, det är väl inte så farligt !. Korrektur, 77 sid.
Ett omslag med diverse lösa blad
Ett omslag med blandat innehåll

Manuskript

Bränningar, 44 sid.
Prosastycken ur Kombinationer
Kombinationer (del I saknas)
Tre, 34 sid.
Fragment, 31 sid.
Två, 45 sidor med bilaga 4 sid.
Negationer, 122 sid.
Relationer, 89 sid.
Diverse excerpter
Ett omslag med diverse skrifter, essäer, debattinlägg, brev m. m. av Alexander Weiss
Självbiografiskt material
Kursuppgifter för studier

Manuskript

Skärvor, en musik/poetisk föreställning i elva scener, (radioteater) 18 sid.
Texter, 25 sid.
Anteckningar till Texter, 5 sid.
Faust del III eller den dolda sanningen (ur Kris, 1975), 12 sid.
Manus utan titel, 6 sid.
Frukostklubben, 8 sid., 1949
Skärvor, 6 sid.
Ett försök att sammanställa tankeskärvor i en anda av skärvor inför kommande skärmytslingar (1981), 11 sid.
Ett försök till en öppen sammanfattning av vårt nuvarande perspektiv på Skärvor (1981), 6 sidor respektive 5 sidor
Kungamiddag, 115 sid.
Tortyr, det är väl inte så farligt !, 51 sid.
Additioner, 126 sid.
Ekvationer. Del I, 28 sid. Del II, 39 sid. Del III, 39 sid.
Obekväm arbetstid, 91 sid.
Skärvor

Manuskript

Svenska dikter, 71 sid., 1977-1979
Svenska dikter, 74 sid.
Sanaminda (diktsamling), 210 sid (tryckeriexemplar), 1977
Politiska dikter, 23 sid., 1978
Dagens Weiss, 28 sid.
Dikter utan titel, 85 sid., 1978
Första maj, 1 sid.
Hambo, 2 sid., 1978
Kilskrift, 17 sid., 1978
Innebörd och gestalt (diktsamling), 236 sid.
Sommarkväll, 1 sid., 1949
Dikter, 8 sid.
Nu tappar hon sina första tänder, 1 sid.
De andra kamraterna i cellen sover nu, 1 sid.
Solsken, 1 sid.
Ångest, 1 sid., 1954
Visa, 1 sid.
En dikt utan titel, 1 sid.
Dikter, 15 sid.
En dikt utan titel, 1 sid.
En dikt utan titel, 2 sid.
En dikt utan titel, 1 sid., 1985
Saga, 1 sid., 1985
Dikter utan titel, 6 sid., 1985
En dikt utan titel, 1 sid., 1980
En dikt utan titel, 1 sid., 1980
En dikt utan titel, 1 sid.
En dikt utan titel, 3 sid.
Tre dikter ur en diktsamling under arbete, 3 sid., 1977
4 dikter, 4 sid., 1970
Motståndsrörelse (diktsamling), 24 sid.
Vargatid, 2 sid., 1979
Vargens tid är varginnornas, 2 sid., 1979
Dikter, 8 sid.
9 dikter ur en diktsamling under arbete, 11 sid.

Manuskript

Dikter för att tala, 83 sid.
Dikter för att tala, 74 sid.
Krönika (självbiografisk berättelse), 24 sidor samt 6 sidor utkast
Aforismer av Wieslaw Brudzinski. Urval och översättning av Alexander Weiss, 4 sid.
Självbiografi (oavslutad), 4 sid.
Peter Weiss väg till försoning?, 8 sidor och 10 sidor utkast
Die Beschränkung der Freiheit, 3 sid (slutet saknas)
Momente, 25 sid. Weiss egna översättningar till tyska
Förslag till urval av dikter på svenska och i översättning till tyska, 4 sid.
Diverse artikelutkast och anteckningar på svenska och tyska (bl. a. om judarna och andra världskriget)
Aphorismen, 12 sid på tyska
Spöket, 1 sid. Svensk översättning av Goethe
Sandström, Gun : "Alexander Weiss. Yttre och inre främlingskap". CI-uppsats, Stockholms Universitet, vt 1978
Även i detta land, 122 sid.
Brev till Gud (dikter), 41 sid.
Nya "Sociala dikter", 72 sid.
Vinterns väg, 33 sid., 1977
Svart och rött (dikter), 86 sid., 1975-1976
Nakna dikter, 58 sid., 1977
Dikter för att tala, 90 sid., 1976-1977

Manuskript

Det möjliga livet, 111 sid samt ett brev, 1980-1981
I fabriken, 1 sid., 1948
Råttan, 1 sid., 1947
De levandes kärlek, 1 sid.
Konfrontation, 2 sid.
Melankoli, 1 sid.
Havsdröm, 1 sid.
Barndom, 1 sid.
Spåren inifrån, 69 sid.
Spåren inifrån, 67 sid., 1977
Spåren inifrån, 83 sid.
I stället för Auschwitz (dikter), 101 sid., 1977
Barnbok, 30 sid.
Liten diktsvit, 18 sid.
Om impotens, 1 sid., 1958
Koncentrationslägret, 1 sida samt 2 handskrivna sidor
11 dikter, 19 sid., 1976
Dikter utan titel, 10 sid.
Utan destination, 1 sid.
Metamorfos, 1 sid., 1957
Bestämmelseort, 1 sid., 1957
Den besvikne sonen, 1 sid., 1957
Dikter utan titel, 3 sid (handskrivna)
När mörkret är tillräckligt ljust, 94 sid., 1977-1979
Börja om, 81 sid., 1977-1978
Börja om, 79 sid.

Manuskript

Definitioner, 194 sid.
Sanaminda, 37 sid.
Inredning av en ny våning (ur Ekvationer, 1967), 2 sid. Fragment II (ur Definitioner, 1970), 19 sid. Fragment III (ur Ekvationer), 11 sid.
Tre, 31 sid. Fortsättning till del II av manuskriptet Tre, 4 sid. Självbiografi, 31 sid. David, 11 sid.
Fragment ur Alexander Weiss olika prosaverk på tyska, 6 sid.
Prosadikter på tyska och svenska
Spåren inifrån, 13 sid., 1977
Prosa (ur Dikter för att tala), 12 sid., 1976
Vinterns väg (sid 56-138), 82 sid. 1977-1979
Sanamindas död, 52 sid., 1974-1975
Ur Positioner, 15 sid.
Ur Relationer, 10 sid.
Proppen, 14 sid.
Positioner, 97 sid.
Texter 12, 128 sid.

Manuskript samt diverse

Två st "debattinlägg", 4 sid (sidor saknas)
Vårdnadsutredning (några dikter ur en kommande diktsamling - Det möjliga livet). Jag skriver för att inte skrika. Några lösa blad (diverse)
Sociala dikter, 1977-1979
Hur mår du ?, 3 sid.
Diverse om psykoanalys, 3 sid.
Texter 16 (diverse)
Texter 17 (diverse)
Diverse ihopblandade manuskriptblad
Ett omslag med spridda / diverse handskrivna anteckningar
Ett omslag med diverse program, cirkulär, litteraturlistor m. m.

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.